Produkty

Dla dostawców

Informacja dla dostawców Castoramy dotycząca odbierania zamówień elektronicznych oraz wysyłania faktur elektronicznych (w tym efaktur)

Informacja ogólna
Castorama Polska realizuje obecnie projekt wdrożenia zamówień elektronicznych (EDI) dla dostawców. Zamówienia odbierane przez dostawców w formie faksu lub za pośrednictwem  poczty elektronicznej będą wysyłane wyłącznie w postaci EDI. Również dla dokumentów: awizo wysyłki oraz faktura, wysyłanych przez dostawcę do Castoramy, będzie wymagana droga elektroniczna (EDI).


Standardy EDI

Castorama Polska wysyła zamówienia elektroniczne w standardzie EDIFACT D.96A zgodnie ze specyfikacją zapisaną w załączniku umowy EDI (W celu otrzymania wzoru umowy prosimy o kontakt z Koordynatorem EDI Castorama:koordynator.edi@castorama.pl).
Castorama Polska akceptuje e-faktury zgodne ze standardem EDIFACT D.96A (
specyfikacja Grupy EDI przy ECR Polska).  Dodatkowe warunki walidacji  faktur opisane są w oddzielnym załączniku do umowy EDI  (W celu otrzymania wzoru umowy prosimy o kontakt z Koordynatorem EDI Castorama: koordynator.edi@castorama.pl). Castorama Polska akceptuje awizo wysyłki (DESADV) zgodne ze standardem EDIFACT D.96A (specyfikacja Grupy EDI przy ECR Polska).  Dodatkowe warunki walidacji  DESADV opisane są w oddzielnym załączniku do umowy EDI  (W celu otrzymania wzoru umowy prosimy o kontakt z koordynator.edi@castorama.pl).


Kody lokalizacyjne  GLN/ILN
Pełna i aktualna tabela kodów lokalizacyjnych GLN/ILN dla Castoramy: pobierz aktualną listę lokalizacji GLN/ILN

Operator EDI
Operatorem EDI Castoramy Polska jest firma EDISON. Wysyłanie i odbieranie dokumentów elektronicznych (e-faktur i zamówień) z Castoramą Polska realizowane jest za pośrednictwem firmy EDISON. W celu uzgodnienia wszelkich szczegółów technicznych należy skontaktować się z  firmą EDISON: castorama@edison.pl , tel. 12 425 09 70 .

Zamówienie elektroniczne
W celu uruchomienia zamówień elektronicznych należy skontaktować się z Zespołem Wdrożeniowym Castorama EDI: castorama@edison.pl . Niezbędnym elementem uruchomienia zamówień jest uprzednie, dwustronne (dostawca - Castorama) uzgodnienie kodów towarowych stosowanych do identyfikacji zamawianych artykułów. 
Po uzgodnieniu kodów towarowych dalsza procedura polega na uruchomieniu fazy testowej, podczas której zamówienia są przesyłane jednocześnie w dwóch postaciach: faksem (lub alternatywnie poprzez  email) oraz elektronicznie. Faza testowa trwa około 2-3 tygodni, po czym następuje faza „produkcyjna” podczas której zamówienia do dostawcy trafiają wyłącznie w postaci elektronicznej. 

Castorama Polska wysyła zamówienia elektroniczne w standardzie EDIFACT D.96A zgodnie ze specyfikacją zapisaną w załączniku nr 1 do umowy EDI (W celu otrzymania wzoru umowy prosimy o kontakt z Koordynatorem EDI Castorama koordynator.edi@castorama.pl).

Faktura elektroniczna (efaktura)

Do udziału w tej części projektu wymagane jest, aby  dostawca, otrzymywał już zamówienia elektroniczne z Castoramy.  Pierwsza faza projektu to okres testów, gdy podstawą wzajemnych rozliczeń jest nadal faktura w postaci papierowej, ale dodatkowo wysyłana jest również e-faktura.  Po pomyślnym zakończeniu okresu testów oraz po podpisaniu UMOWY EDI,  ustalona zostanie data rozpoczęcia wymiany e-faktur w rozumieniu Ustawy o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r.

Castorama Polska akceptuje e-faktury zgodne ze standardem EDIFACT D.96A (specyfikacja Grupy EDI przy ECR Polska).  Dodatkowe warunki walidacji  faktur opisane są w oddzielnym załączniku (W celu otrzymania wzoru umowy prosimy o kontakt z Koordynatorem EDI Castorama: koordynator.edi@castorama.pl).

Awizo do wysyłki (DESADV)

Do udziału w tej części projektu wymagane jest, aby  dostawca, otrzymywał już zamówienia elektroniczne z Castoramy.  Pierwsza faza projektu to okres testów, gdy podstawą wzajemnych rozliczeń jest nadal awizo wysyłki w postaci papierowej, ale dodatkowo wysyłany jest również elektroniczny dokument DESADV.  Po pomyślnym zakończeniu okresu testów oraz po podpisaniu UMOWY EDI,  ustalona zostanie data rozpoczęcia wymiany DESADV w postaci EDI.  
Castorama Polska akceptuje DESADV zgodne ze standardem EDIFACT D.96A (specyfikacja Grupy EDI przy ECR Polska).  Dodatkowe warunki walidacji  faktur opisane są w oddzielnym załączniku (W celu otrzymania wzoru umowy prosimy o kontakt z koordynator.edi@castorama.pl)..Kontakt
Zespół Wdrożeniowy EDI Castorama: castorama@edison.pl
Za Koordynację prac EDI ze strony Castoramy odpowiada Koordynator EDI: koordynator.edi@castorama.pl,

Więcej na temat EDI
EDI nie jest rodzajem poczty elektronicznej. EDI polega na wymianie danych w ustalonym formacie, pomiędzy systemami informatycznymi, nie pomiędzy ludźmi. Dane te mogą być automatycznie przetwarzane przez komputer. Więcej o EDI znajdziesz na:  www.edi.pl

Zestaw rekomendacji dotyczących praktyki i zasad wdrażania EDI na polskim rynku – opracowany przez Grupę do spraw EDI przy ECR Polska
Grupa do spraw EDI przy ECR Polska zrzesza Operatorów EDI, przedstawicieli przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, dystrybucyjnych oraz usługowych, głownie związanych z sektorem dóbr konsumpcyjnych szybkorotujących FMCG. Powstała  w 2001 roku z inicjatywy członków ECR Polska. Jej zadaniem jest uzgadnianie i ujednolicanie postaci komunikatów EDI stosowanych w transakcjach handlowych między dostawcami, a sieciami handlowymi. Sekretariat grupy prowadzi Instytut  Logistyki i Magazynowania w Poznaniu.

 

Zobacz także "Dobre praktyki EDI"