Produkty

Rzut oka na grupę Kingfisher

Kingfisher to przedsiębiorstwo z branży „Home Improvement” (polepszenie warunków mieszkaniowych), prowadzące sieć ponad 1100 sklepów w 10 krajach Europy. Kingfisher zatrudnia 74 tys. pracowników. Co tydzień blisko 6 mln. klientów robi zakupy w naszych sklepach i na naszych portalach internetowych.

Nasze ambicje

“Chcemy współtworzyć dobre domy i mieszkania - umożliwiając każdemu Klientowi poprawę warunków mieszkaniowych.”

Véronique Laury
Prezes Grupy Kingfisher

Nasi klienci i nasz ekosystem "Home improvement"

Wszystko co robimy, robimy w oparciu o realia życia naszych klientów.

Nasz rynek to duży ekosystem, a nie tradycyjne, odrębne segmenty. W tym samym projekcie mieszkaniowym część zadań wykonują same osoby realizujące swój projekt mieszkaniowy, pozostałe zaś realizowane będą przez podmioty wspierające lub przy ich współpracy.

Osoba realizująca projekt mieszkaniowy:

Każda osoba, która chce zbudować/wyremontować/urządzić swoje mieszkanie, bez względu na to, czy jest ono wynajmowane, czy też własne.

Domy i mieszkania:

Ludzi i ich domy łączy emocjonalna więź. Tam zakładają rodziny, spotykają się z przyjaciółmi i wyrażają siebie poprzez projekt i dekoracje.

Pomocnicy:

Gdy brakuje pieniędzy lub środków, ludzie zwracają się po pomoc. Mogą wtedy liczyć na rodzinę i sąsiadów. A w przypadku większych i bardziej skomplikowanych zadań – na specjalistów.

Narzędzia:

Pierwszy zestaw „narzędzi” potrzebny przy projekcie mieszkaniowym nieodmiennie składa się z instrumentów i zasobów informatyczno internetowych – pozwalających rozeznać się, zainspirować, obejrzeć filmy instruktażowe i porównać ceny. Drugi zestaw - to nasze sklepy.

Nasze rynki i sklepy

Najważniejsze dane liczbowe

Udział w obrotach ogółem.

  • Francja 3786 mln GBP
  • Wielka Brytania 4853 mln GBP
  • Inne 1692 mln GBP
  • ŁĄCZNIE 10,3 mld GBP

Udział w zysku ze sprzedaży detalicznej

  • Francja 311 mln GBP
  • Wielka Brytania 326 mln GBP
  • Inne 109 mln GBP
  • ŁĄCZNIE 746 mln GBP

± Łącznie, nie w przeliczeniu na pełne etaty, wyłączając Turcję § Turcja nie została objeta konsolidacją.

Obroty ogółem:

10,3 mld GBP

Skorygowany zysk przed oprocentowaniem

686 mln GBP

Liczba pracowników±

74 000

Liczba sklepów§

1157

Nasz plan

Po przeprowadzeniu dogłębnej analizy działalności Kingfisher oraz pogłębionych badań potrzeb naszych Klientów związanych z „Home Improvement”, w styczniu 2016 r. Zespół Zarządzający ogłosił plan „One Kingfisher”. Plan ten opiera się na skali naszej działalności i zakłada, że Kingfisher stanie się jednolitą, zespoloną jednostką biznesową, w której potrzeby Klienta zawsze stoją na pierwszym miejscu. Będziemy dysponować jednolitą ofertą, w której produkty będą prezentowane w ten sam sposób w każdym miejscu.

Bieżąca działalność handlowa
Rynek
+
Rozwój
+
Zmiana
Unikalna i ujednolicona oferta
+
Zwiększona zdolność sprzedaży w internecie
+
Efektywność operacyjna
=
500 mln funtów zysku

800 milionów funtów - łączny poziom zakładanych kosztów Ok. 600 milionów funtów - zwrot kapitału w ciągu 3 lat

W ciągu kolejnych pięciu lat skupimy się na trzech filarach strategicznych umożliwiających stworzenie jednolitej, niepowtarzalnej i wiodącej oferty w branży „Home Improvement”, poszerzających nasze zdolności sprzedaży internetowej oraz optymalizujących efektywność operacyjną. Celem naszego planu transformacji jest osiągnięcie w ciągu 5 lat dodatkowego zrównoważonego zysku na poziomie 500 mln funtów – przekraczając w ten sposób standardowy poziom naszej zyskowności. 

BĘDZIEMY FIRMĄ ROZWIJAJĄCĄ SIĘ W SPOSÓB PRAWDZIWIE ZRÓWNOWAŻONY

Zrównoważony rozwój jest ważny dla naszych Klientów, ponieważ dobry dom, to dom bardziej zrównoważony – ekologiczny na zewnątrz i wewnątrz, inteligentnie korzystający z energii i innych zasobów, zdrowy i wygodny, trwały i efektywny w użytkowaniu. Zobowiązujemy się być firmą rozwijającą się w sposób prawdziwie zrównoważony, dla której aspekt społeczny i środowiskowy, jest integralną częścią naszej kultury i sposobu w jaki prowadzimy nasze sklepy, podchodzimy do naszej infrastruktury i procesów, jak kupujemy nasze towary i usługi, jak wspieramy naszych Klientów, aby mieli bardziej zrównoważone domy.

Skupiamy się na czterech priorytetowych obszarach, które są ważne dla naszych Klientów i istotne dla naszego biznesu: drewno, energia, innowacje produktowe oraz społeczności lokalne. Więcej informacji znajdziesz na: www.kingfisher.com/netpositive