Produkty

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA DLA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Ponad połowa zanieczyszczeń powietrza w województwie śląskim pochodzi z gospodarstw domowych. Uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego ma doprowadzić do znacznego obniżenia tych statystyk. Aby odniosła sukces, potrzebne jest zaangażowanie każdego z nas.

TWOJE DZIAŁANIE MA ZNACZENIE. ZOBACZ, CO MOŻESZ ZROBIĆ, ŻEBY ZATRZYMAĆ SMOG W ŚLĄSKIM.

Dnia 7 kwietnia 2017 roku Sejmik Województwa Śląskiego jednogłośnie przyjął uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 • Istotą uchwały antysmogowej jest doprowadzenie do takiego stanu rzeczy, aby wszystkie urządzenia grzewcze na paliwa stałe spełniały jak najwyższe normy emisyjne.
 • W dużym uproszczeniu uchwała jest więc harmonogramem wymiany starych urządzeń grzewczych.

Zobacz dokument: Uchwała antysmogowa

WYMIEŃ SWÓJ PIEC NA URZĄDZENIE SPEŁNIAJĄCE OBOWIĄZUJĄCE NORMY.

 W zależności od daty produkcji twojego obecnego pieca powinieneś to zrobić do końca wyznaczonego roku (dotyczy kotłów, których rozpoczęcie eksploatacji nastąpiło przed 1 września 2017 r.):

 • kotły powyżej 10 lat od daty produkcji –do końca 2021 r.
 • kotły od 5 do 10 lat od daty ich produkcji – do końca 2023 r.
 • kotły poniżej 5 lat od daty ich produkcji – do końca 2025 r.
 • kotły klasy 3 lub 4 – do końca 2027 r.

UŻYWAJ TYLKO OPAŁU DOBREJ JAKOŚCI. 
Uchwała zakazuje używania paliw, których stosowanie powoduje wysoką emisję trujących substancji do atmosfery.

Zamiast nich wybierz:

 • ekogroszek
 • pellet
 • węgiel kamienny gruboziarnisty
 • suche drewno – dąb, grab, jesion, buk

LUB ZAMIEŃ PIEC WĘGLOWY NA BARDZIEJ EKOLOGICZNE ŹRÓDŁO OGRZEWANIA:

 • system ciepłowniczy
 • ogrzewanie gazowe
 • ogrzewanie elektryczne
 • odnawialne źródła energii

Najczęściej zadawane pytania.

Oprócz wymiany pieca warto pomyśleć o termomodernizacji swojego domu. Podstawowym celem termomodernizacji jest obniżenie zapotrzebowania na ciepło dla budynku, zarówno na jego ogrzanie, jak i przygotowanie ciepłej wody użytkowej. Przy wyborze działania termomodernizacyjnego powinno kierować się aspektem, który ograniczy straty ciepła budynku, podniesie efektywność energetyczną lub jedno i drugie. Termomodernizacja może być prowadzona w kierunku poprawy jednego lub kilku elementów. Przed podjęciem decyzji warto wykonać audyt energetyczny budynku, który pomoże określić kierunek działania.

Jeśli zależy nam, aby poczynić jak największe oszczędności, zakres prac wykonywanych w ramach termomodernizacji powinien w pierwszej kolejności dotyczyć zredukowania nadmiernych strat ciepła z budynku:

 • ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych (ściany, dach, stropodach, podłoga nad piwnicą lub bezpośrednio na gruncie),
 • wymiana stolarki okiennej i drzwi.

W kolejnym kroku warto pomyśleć o modernizacji lub wymianie instalacji grzewczej poprzez:

 • wymianę grzejników,
 • instalację zaworów termostatycznych,
 • montaż regulatorów pogodowych,
 • izolację przewodów,
 • usprawnienie systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • ulepszenie systemu wentylacyjnego.

Termomodernizacja budynku dotyczy także źródeł ciepła:

 • wymiany lub modernizacji źródła ciepła, np. na kocioł klasowy na paliwo stałe o lepszych parametrach energetycznych i emisyjnych, zamiana kotła węglowego na gazowy, podłączenie do sieci ciepłowniczej,
 • inwestycji w odnawialne źródła energii, np. pompy ciepła, kolektory słoneczne.

Za każdym działaniem termomodernizacyjnym idzie nie tylko korzyść finansowa dla użytkownika, ale również efekt środowiskowy w postaci redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Materiały do pobrania

Więcej informacji na: http://powietrze.slaskie.pl/