Produkty

Co należy wiedzieć o ochronie przeciwporażeniowej?

Co należy wiedzieć o ochronie przeciwporażeniowej?

Pracując z urządzeniami zasilanymi elektrycznie należy zachować szczególną ostrość, gdyż nawet drobne zaniedbanie może skończyć się tragicznie. Chcąc skutecznie zadbać o bezpieczeństwo, warto na dobre przyswoić sobie zasady ochrony przed porażeniem elektrycznym.

intstalowanie elektrykiCzym jest ochrona przeciwporażeniowa?

To zbiór zaleceń, które mają ułatwić zachowanie bezpieczeństwa podczas pracy z urządzeniami zasilanymi prądem elektrycznym.  Zasady ochrony dotyczą zarówno ludzi jak i zwierząt. Trzeba tak zaprojektować instalację domową i w taki sposób używać urządzeń elektrycznych, by nie narażać na niebezpieczeństwo ani siebie, ani innych domowników. Odpowiednio wykonana instalacja elektryczna nie powinna dopuścić do przepływu prądu przez ciało człowieka. Podstawowymi środkami pozwalającymi to osiągnąć jest izolowanie elementów, które znajdują się pod napięciem oraz ochrona na wypadek ewentualnych uszkodzeń.

Ochrona w instalacjach elektrycznych

Aby zapewnić ochronę podczas zwykłej pracy urządzeń, wystarczą tradycyjne środki ochrony:

- Izolacja robocza – podstawowa
- Odpowiednie osłony i przegrody
- Ograniczenie napięcia i prądu rażeniowego
- Profesjonalne przeszkody i bariery

Izolacja podstawowa powinna skutecznie zabezpieczyć wszystkie części czynne. Aby mieć pewność co to jej trwałości, należy ją przetestować pod kątem bezpieczeństwa i poddać kilku próbom, tzn.:

1) Sprawdzić stopień jej wytrzymałości elektrycznej – czyli to, jak wysokie napięcie pobiernicze izolacja jest w stanie wytrzymać w wyznaczonym czasie.

2) Przeprowadzić pomiar rezystancji izolacji wykonanej przy użyciu źródła napięcia pobierczego prądu stałego przy obciążeniu prądem 1mA.

Ochrona w przypadku zakłóconej pracy danego urządzenia powinna być wzmocniona, tak aby zapewnić pracę zarówno podczas normalnego użytkowania urządzenia, jak i w warunkach zakłóconej pracy i uszkodzenia urządzenia. Środki ochrony przeciwporażeniowej powinny zawierać zarówno środek do ochrony podstawowej, jak i środek wzmocniony, który stosuje się w przypadku uszkodzeń. Ochrona uzupełniająca powinna uzupełniać ochronę podstawową lub uzupełniającą w wyjątkowych warunkach zewnętrznych (dotyczy to także wyjątkowych lokalizacji i instalacji – grupa 700 w arkuszach normy PN-IEC (HD) 60364). Realizuje się ją dzięki zastosowaniu urządzeń różnicowo-prądowych o prądzie wyzwalającym (który nie będzie większy niż 30mA).

O czym pamiętać, wykonując instalację?przewód DY castorama

W przypadku instalacji wykonywanych  w domach jednorodzinnych powinniśmy zastosować takie, które będą posiadały osobny przewód ochronny PE i N. Jednak ze względu na to, że większość zasilających sieci posiada czteroprzewodowy układ odbiorczy PEN, należy oddzielić przewód PEN na dwa osobne – czyli PE i N. Poza tym należy pamiętać o uziemieniu w złączu lub rozdzielnicy. Należy także pamiętać o uziomach, czyli kształtownikach, rurach lub też prętach wykonanych z miedzi, stali ocynkowanej czy miedziowanej, które są ułożone w gruncie lub w fundamentach. Uziomy pionowe wykonane z kształtowników lub rur powinny znajdować się na głębokości od 50 do 250 cm pod ziemią. Z kolei uziomy poziome z drutów i taśm powinny znajdować się na głębokości co najmniej 60 cm pod powierzchnią gruntu. Nie zapominajmy także o umieszczeniu na najniższej kondygnacji szyny uziemiającej, która posiada zaciski umożliwiające przyłączenie przewodów ochronnych. Takie połączenia wyrównawcze powinny obejmować metalowe elementy instalacji wodnej, elektrycznej, kanalizacyjnej i ogrzewania oraz klimatyzacji i zbrojenia budynku. Dodatkowe połączenie wyrównawcze należy także poprowadzić w miejscach, które są szczególnie narażone na porażenie – czyli w łazience i w miejscach, gdzie znajduje się hydrofor lub kocioł nie zapominając przy tym o podłączeniu metalowej wanny lub brodzika. 

Data publikacji: 11.12.2014
Doradca Dział Narzędzia

Dział Narzędzia

Powiązane artykuły

Rodzaje próbników elektrycznych

Rodzaje próbników elektrycznych
Wydawać by się mogło, że próbnik elektryczny to najprostsze narzędzie z wyposażenia elektryka i istnieje tylko w jednym wariancie. Nic bardziej myln...
Czytaj więcej

Co powinniśmy wiedzieć o próbniku elektrycznym?

Co powinniśmy wiedzieć o próbniku elektrycznym?
Próbnik elektryczny to podstawowe wyposażenie każdego elektryka, które zapewnia mu większe bezpieczeństwo podczas pracy z prądem. Aby je...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Co należy wiedzieć o ochronie przeciwporażeniowej?