Produkty

Co warto wiedzieć o oknach energooszczędnych?

Co warto wiedzieć o oknach energooszczędnych?

Okna energooszczędne dają możliwość znacznego ograniczenia strat ciepła i stosowane są głównie w konstrukcjach energooszczędnych. Jakie mają właściwości i czym charakteryzują się okna energooszczędne?

oknoe energooszczędneWskaźniki – okna energooszczędne

Najważniejszym wskaźnikiem pokazującym ile ciepła przepuszcza dane okno, jest współczynnik przenikania Uw. Współczynnik ten, w budynkach mieszkalnych, przy oknach tradycyjnych, może sięgać nawet do 1,8 W/(m2K). Takie są bowiem wymagania wynikające z załącznika nr 2 do Rozporządzenia Min. Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. 2002 nr 75, poz.690), gdzie podano obowiązujące w Polsce maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła dla okien i drzwi. Jednakże Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE wymusza na nas zmiany w prawie budowlanym, dotyczące także maksymalnej wielkości Uw. Projekt zmian zakłada obniżenie współczynnika przenikania ciepła okna do 1,2 W / (m²·K).

Wspomniany projekt zakłada także obniżenie współczynnika przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien gc (liczonego według wzoru gc= fc · gG. We wzorze fc to współczynnik korekcyjny redukcji promieniowania ze względu na zastosowane urządzenia przeciwsłoneczne, a gG to współczynnik przepuszczalności całkowitej promieniowania słonecznego). Projekt zakłada obniżenie wskaźnika gc – z 0,5 do 0,3. Powinno to skutkować zmniejszeniem stopnia nagrzewania się pomieszczeń od promieni słońca i oszczędnością energii niezbędnej do chłodzenia wnętrz. W Polsce nie stanowi to jeszcze zbyt powszechnego problemu.

Uwaga na dane

Na podawany przez producentów okien współczynnik przenikania ciepła powinniśmy jednak uważać. Czasem bowiem producenci zamiast prawidłowego Uw (ang. windows) – podają wskaźnik Ug (glass), a ten dotyczy jedynie pakietu szybowego. Używany bywa także współczynnik Uf (frame), który dotyczy wyłącznie ramiaka. Zarówno ramiaki, jak i szyby mają jako składowe duże znaczenie, jednak energooszczędność całego okna najlepiej i najpełniej określa współczynnik Uw.

Ograniczenie strat ciepła

Im wskaźnik Uw danego okna jest niższy, tym mniejsze będą straty energii. Okna przeznaczone do domów określanych jako energooszczędne powinny mieć współczynnik Uw mniejszy niż 1,0 W/(m²·K), a do domów pasywnych – niższy niż 0,8. Wraz z malejącym stopniem przenikania ciepła zwykle rosną też ceny okien.

Jednak nie tylko zakup drogich i sprawnych termicznie okien jest elementem decydującym o oszczędności energii. Bardzo ważny jest tu także sposób osadzenia okna w ścianie. Zły montaż zaprzepaścić może nasze wydatki na zakup dobrego okna. Warto zatem zadbać o przeszkoloną i doświadczoną ekipę montażową.

Istotnym czynnikiem energooszczędnym jest szyba, a właściwie cały pakiet szyb termoizolacyjnych. Tafle szyb oddzielone są od siebie specjalną ramką (tzw. ramka dystansowa), a przestrzeń między nimi wypełniona jest gazem, najlepiej szlachetnym. Ilość tafli szkła waha się od 2 do nawet 5 czy 6.

Dla wzmocnienia izolacyjności w pakietach szybowych stosuje się także powłoki niskoemisyjne, które mogą zmniejszać przenikanie ciepła nawet o ok. 30%. Stosuje się także przezroczystą termoizolacyjną folię umieszczaną między szybami.

Czym różnią się okna tradycyjne od energooszczędnych?

Na pierwszy rzut oka trudno odróżnić okna tradycyjne od energooszczędnych. Nowoczesne, oszczędne okna, wykonywane są z komponentów, których składniki zostały tak dobrane, aby przewodziły jak najmniej ciepła. Poza materiałami ważną rolę odgrywa sama konstrukcja ramy okiennej. Przy oknie drewnianym im rama jest grubsza, tym mniej przepuszcza ciepła. Bardziej energooszczędne będą więc ramy drewniane o kilka centymetrów grubsze. W oknach plastikowych nie ma to już większego znaczenia, bo za izolacyjność odpowiada większa ilość komór.

Wybór okien energooszczędnychokno dachowe castorama

W oknach energooszczędnych i pasywnych stosuje się najczęściej pakiety trzyszybowe, wypełnione gazem szlachetnym (krypton, argon). Są głęboko osadzane w ramie i wykończone specjalną uszczelką.

Istotna jest także ramka dystansowa umieszczana między taflami szyb. Najcieplejsze okna mają ramki z tworzywa sztucznego lub stali szlachetnej.

Profil okna powinien być możliwie wielokomorowy (w oknach z PVC), ale ważna jest nie tyle ilość komór, co docieplenie. Profil powinien być docieplony przez umieszczenie wewnątrz wkładek termoizolacyjnych, np. w postaci ciepłego aerożelu czy związków żywicznych.

Jeśli przyjmiemy, że w naszym domu okna zajmują powierzchnię około 30 m² – to roczne straty ciepła przy oknach tradycyjnych o współczynniku Uw = 1,3 W/(m²·K) wyniosłyby około 2800 kWh.

Natomiast (w tych samych warunkach) zastosowanie okien energooszczędnych o współczynniku Uw = 0,7 W/(m²·K) spowodowałoby straty ciepła już tylko wysokości około 1500 kWh, czyli o około 87% mniejsze. Nie pozostaje to bez wpływu na ponoszone koszty ogrzewania naszego domu.

Pamiętajmy, że decydując się na okna ze zwiększoną izolacyjnością, powinniśmy pomyśleć o zapewnieniu właściwej wentylacji wewnątrz pomieszczeń. Systemy wentylacyjne powinny wówczas niezawodnie działać, żeby w domu było bezpieczne i higieniczne. 

Data publikacji: 27.11.2014
Doradca Dział Budowlany

Dział Budowlany

Powiązane artykuły

Lukarna czy okno dachowe – co lepiej doświetli poddasze?

Lukarna czy okno dachowe – co lepiej doświetli poddasze?
Oświetlenie poddasza to jedna z kluczowych spraw podczas jego budowy lub adaptacji. Musimy zadbać o wystarczającą ilość światła, ale także zapewnić so...
Czytaj więcej

Nadstawki do okien dachowych – co to takiego?

Nadstawki do okien dachowych – co to takiego?
To niewielkich rozmiarów nieotwieralne okna, których funkcjonalność i estetyka są nieocenione. Nadstawki – bo o nich mowa – mogą stać się ...
Czytaj więcej

Okna na poddaszu - rodzaje, minusy oraz plusy poszczególnych rozwiązań

Okna na poddaszu - rodzaje, minusy oraz plusy poszczególnych rozwiązań
Kiedy z prostokątnych domów, z płaskimi dachami, zaczęły wyróżniać się bardziej nowoczesne – ze spadzistym dachem, szybko zaczęto zagospodarowyw...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Co warto wiedzieć o oknach energooszczędnych?