Produkty

Dotacje na kolektory i ekologiczne ogrzewanie

Dotacje na kolektory i ekologiczne ogrzewanie

Odnawialne źródła energii stają się jednym z priorytetów strategii ciepłowniczej na terenie całej Unii Europejskiej. Trudno się dziwić – paliw kopalnych nie wystarczy na całą wieczność, a ich zasoby są liczone raczej w dekadach niż stuleciach. Aby zachęcić Polaków do takiego rozwiązania, przygotowano szereg ułatwień dla indywidualnych użytkowników.

montowanie kolektorów słonecznychProgram

Podstawowym sposobem realizacji tej polityki jest program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej realizowany w latach 2010-2015. Przeznaczono na jego działanie kwotę 450 milionów złotych, obejmuje on zarówno użytkowników indywidualnych, jak i spółdzielnie mieszkaniowe. Póki co, złożono ponad 63 tysiące wniosków rozpatrzonych pozytywnie, a ponieważ przykładowo kolektory słoneczne nie należą do najtańszych w instalacji, ubieganie się o dopłatę zdaje się być rozsądnym rozwiązaniem.

 Procedura

Obecnie procedura postępowania przy staraniu się o dopłatę NFOŚiG wygląda następująco:

- na stronie Funduszu należy sprawdzić listę banków, które nawiązały współpracę z tą jednostką rządową,

- we wniosku kredytowym zaznaczamy, że jest to projekt ekologicznej instalacji grzewczej, którą obejmuje dopłata. Wniosek powinien zawierać następujące dokumenty (za wymogami formalnymi NFOŚiG):

a) dokumentację projektową wykonania instalacji w postaci jednego z dokumentów:

- oferty wykonawcy,

- projektu instalacji,

- projektu budowlano-wykonawczego (jeśli wymaga tego prawo),

b) dokument potwierdzający spełnienie wymogów prawa budowlanego (tu: jeden z następujących dokumentów):

- oświadczenie, że do realizacji przedsięwzięcia nie jest wymagane zarówno pozwolenie na budowę, jak i zgłoszenie zamiaru wykonywania robót budowlanych,

- kopia zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych,

- kopia prawomocnego pozwolenia na budowę,

c) dokumenty dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej w budynku lub wynajmu pomieszczeń (jeśli dotyczy),

d) dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania budynkiem lub budynkiem w budowie,

e) pełnomocnictwo zarządu/zarządcy wspólnoty w formie uchwały,

f) inne dokumenty wymagane przez bank.biokominek

- po akceptacji wniosku podpisujemy umowę kredytu z wybranym bankiem,

- wybieramy wykonawcę, który instaluje ekologiczny system ogrzewania,

- po zakończonym montażu przekazujemy oryginały faktur, umów i wszelkie wymagane dokumenty określone w umowie do banku, wraz z protokołem końcowego odbioru przedsięwzięcia,

- bank kontaktuje się z Funduszem, który po spełnieniu wymogów formalnych przekazuje do banku należną dotację na poczet spłaty kredytu,

Cała procedura wymaga od nas przechowywanie rachunków i faktur za dokonywane zlecenia, różni się też dość znacząco w zależności od rodzaju instytucji finansowej, która udziela nam kredytu.

 Wysokość

Obecnie kwota przyznawana może wynosić do 45% kosztów całościowych inwestycji. Pamiętajmy jednak, że w świetle przepisów podatkowych jest to zysk, dlatego musimy uiścić od całej sumy opłatę, co zmniejszy przyznawaną sumę.

 Dotacje gminne

Odmiennymi prawami rządzą się lokalne programy promujące ocieplanie ekologiczne. Obejmują one zarówno dopłaty do inwestycji, jak i wymiany dotychczasowej instalacji. Dotacje gminne mają również interesujące oferty dla niewielkich wspólnot mieszkaniowych. Ze względu na ich realizację w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, nie są skierowane do podmiotów indywidualnych, dlatego w tym wypadku możemy uniknąć wysokich podatków. Po szczegóły należy zwrócić się do miejscowego urzędu gminy.

Doradca Dział Instalacje

Dział Instalacje

Powiązane artykuły

Ogrzewanie hybrydowe zimą i… latem

Ogrzewanie hybrydowe zimą i… latem
Ogrzewanie hybrydowe, jak wskazuje jego nazwa, jest połączeniem co najmniej dwóch typów instalacji służących do ocieplenia pomieszczeń i przygotowania...
Czytaj więcej

Czym jest ogrzewanie cyrkulacyjne wody

Czym jest ogrzewanie cyrkulacyjne wody
Zastosowanie w instalacji ciepłej wody użytkowej dodatkowych przewodów wraz z niewielką pompą sprawi, że nie będziemy oczekiwać na popłynięcie z kranu...
Czytaj więcej

Jakie instalacje grzewcze są najbardziej ekologiczne?

Jakie instalacje grzewcze są najbardziej ekologiczne?
Trendy związane z ekologią rozprzestrzeniają się na wszystkie obszary naszego życia. Możemy obecnie zbudować dom całkowicie przyjazny środowisku &ndas...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Dotacje na kolektory i ekologiczne ogrzewanie