Produkty

Gdzie i dlaczego używamy materiałów zmiennofazowych jako modyfikator betonu

Gdzie i dlaczego używamy materiałów zmiennofazowych jako modyfikator betonu

Ciepły lub gorący klimat powoduje, że w elementach betonowych zachodzą różnego rodzaju reakcje mające niebagatelny wpływ na twardnienie oraz dojrzewanie betonu – oczywiście zwykle nie są one pożądane. Mają one bowiem niebagatelny wpływ na złą hydratację cementu, która w przyszłości z pewnością spowoduje niemałe naprężenia termiczne.

ŚcianaW twardniejącym betonie zachodzą różnego rodzaju reakcje, które mogą skutkować odkształceniami, a również naprężeniami niektórych elementów tworzonej konstrukcji.

Wszystko za sprawą tego, że dopiero po upływie pewnego czasu beton nabiera określonych cech. Mianowicie wzrasta jego wytrzymałość, staje się on materiałem solidnym i mocnym.

Pęknięcia oraz rysy widoczne na niektórych powierzchniach wykonanych z betonu powstają zwykle wtedy, gdy naprężenia wywołane gradientem temperatury przewyższają w danym momencie wytrzymałość materiału.

Aby zatem beton był trwały i nie pękał, konieczna jest jego właściwa pielęgnacja termiczna, w której skład wchodzi przede wszystkim obowiązkowe monitorowanie temperatury powietrza oraz masy betonowej.

Co może wpłynąć na temperaturę dojrzewającego betonu:

- przede wszystkim ilość, a także rodzaj cementu, który zastosujemy,
- to, czy w danej mieszance użyliśmy opóźniaczy, inaczej mówiąc modyfikatorów,
- warunki, w jakich prowadzimy proces betonowania: jaka była temperatura początkowa naszej mieszanki, czy stosowaliśmy betonowanie z chłodzeniem wewnętrznym, czy nie,
- jakie warunki pogodowe panowały podczas betonowania (należy tutaj zwrócić uwagę także na prędkość wiatru),
- gdzie oraz w jakim kształcie została wykonana nasza konstrukcja.

Jakie metody pielęgnacji betonu możemy zastosować?

Zwykle ogromne znaczenie w zakresie tego, w jakim stanie będzie nasz beton, ma zwilżenie danego podłoża oraz zwilżenie samego kruszywa. Bardzo dobry wpływ na jakość betonu oraz jego późniejszy stan będzie miała również prawidłowo wykonana osłona chroniąca go przed działaniem promieniowania słonecznego oraz od wiatru, a także stosowanie natrysków, osłon, które kompensują skurcze.

Wylewka betonowaW warunkach, gdzie panuje klimat bardzo gorący oraz suchy, możemy zastosować cement, który będzie charakteryzował się niskim ciepłem hydratacji oraz obniżeniem temperatury naszej mieszanki betonowej.

Aby nieco zmodyfikować strukturę betonu, możemy też zastosować nieco domieszek oraz ochłodzić beton przez system obiegu wody. Uwaga, jeśli dobrze zaizolujemy też powierzchnię betonowaną, ograniczymy różnice, jakie będą występować między powierzchnią a rdzeniem elementu.

Wreszcie, aby zapobiec zmianom zachodzącym w naszym betonie, możemy dodać materiały zmiennofazowe, które zajmą się pielęgnacją wewnętrznej mieszanki betonowej (szczególnie podczas jej dojrzewania). W ten sposób zmniejszamy ryzyko powstawania rys oraz pęknięć, a nasz beton będzie dużo bardziej jednorodny.

Jednym słowem głównym zadaniem materiałów zmiennofazowych jest stworzenie korzystniejszych warunków pielęgnacji dojrzewającego betonu niż te, które występują w danym otoczeniu.

Doradca Dział Budowlany

Dział Budowlany

Powiązane artykuły

Czy plastyfikator może zastąpić wapno w zaprawie do murowania?

Czy plastyfikator może zastąpić wapno w zaprawie do murowania?
Przygotowując zaprawę do murowania, możemy natknąć się na szereg preparatów opatrzonych napisem informującym o tym, że są w stanie zastąpić wap...
Czytaj więcej

Co warto wiedzieć o plastyfikatorach?

Co warto wiedzieć o plastyfikatorach?
Plastyfikatory to dodatki, które pozwalają na znaczną poprawę parametrów mechanicznych danej substancji. Zazwyczaj wykorzystuje się je podczas produkc...
Czytaj więcej

Do czego służy zapora ogniowa?

Do czego służy zapora ogniowa?
Bierna ochrona przeciwpożarowa w postaci przegród pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami w konstrukcji naszego domu to idealny sposób na zachowanie b...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Gdzie i dlaczego używamy materiałów zmiennofazowych jako modyfikator betonu