Produkty

Erraty

Szanowni klienci

Informujemy, że w gazetce, ważnej
od 8 sierpnia do 26 sierpnia 2018r.,
na stronie 15 omyłkowo umieszczono
błędną pojemność akumulatora 2,5 Ah.

Prawidłowy pojemność to 1,3 Ah.
Cena zestawu nie obejmuje torby.

Szanowni klienci

Informujemy, że w gazetce, ważnej
od 23 kwietnia do 13 maja 2018r.,
na stronie 15 omyłkowo umieszczono
błędny kod, dotyczący produktu
Granit G603

Prawidłowy kod i zdjęcie to:

Szanowni klienci

Informujemy, że w katalogu  Ogrody 2018,
ważnym od  19.03.2018 r. do 31.05.2018r.,
na stronie 57
 zamieszczono niewłaściwe zdjęcia markiz Martha i Evans.

Prawidłowy opis i zdjęcie to:

Szanowni klienci

Informujemy, że w katalogu  Ogrody 2018,
ważnym od  19.03.2018 r. do 31.05.2018r.,
na stronie 30 i 42
 błędnie opisano i zamieszczono niewłaściwe zdjęcie
Fotela Batz.

Prawidłowy opis i zdjęcie to:

Szanowni klienci

Informujemy, że w katalogu  Ogrody 2018,
ważnym od  19.03.2018 r. do 31.05.2018r.,
na stronie 10 i 40
 błędnie opisano i zamieszczono niewłaściwe zdjęcia zestawu
mebli balkonowych Eila.

Prawidłowy opis i zdjęcie to: