Produkty

Jak dbać i sprawdzać bezpieczeństwo bramy garażowej

Jak dbać i sprawdzać bezpieczeństwo bramy garażowej

Niezależnie od tego, czy posiadamy bramę garażową starego typu, czy też nowoczesne, zautomatyzowane modele, warto zadbać o wygodę i bezpieczeństwo ich użytkowania. Jakie są obecnie wymogi dotyczące bezpieczeństwa bram garażowych i jak możemy zabezpieczyć starą bramę?

brama garażowaPodstawowe wymagania dla bram

Najbardziej podstawowym wymogiem jest to, by brama nie sprawiała trudności przy otwieraniu i zamykaniu. Ponadto bramy garażowe muszą spełniać szereg warunków po to, aby mogły być dopuszczone do obrotu. Do połowy 2005 roku wystarczyła w tym zakresie aprobata techniczna polskich placówek. Sytuacja uległa zmianie, kiedy wprowadzono do naszego katalogu zharmonizowaną normę wyrobu, oznaczoną PN-EN 13241-1, która spełnia wymagania dyrektywy Unii Europejskiej UE nr 89/106/WE. Zgodność produktu z normą powinno być oznakowana symbolem CE.

Norma ta wchodzi w skład całej serii około 50 norm obejmujących całokształt wymagań, badań i oceny zgodności bram.

Niezbędne badania

Aby uzyskać dopuszczający znak CE, każda brama musi przejść wymagany zestaw badań, wykonywany w laboratorium mającym status europejskiej jednostki notyfikowanej. W zakresie niezbędnych badań znajdują się :

- badania wodoszczelności,

- badania wydzielania substancji niebezpiecznych,

- odporności na obciążenia wiatrem,

- oporu cieplnego,

- przepuszczalności powietrza,

- bezpiecznego otwierania (przy pionowym ruchu skrzydła),

- badania określające geometrię elementów szklanych,

- badania wytrzymałości mechanicznej i stateczności,

- dla bram z napędem - badania sił wywieranych,

- badania trwałości wodoszczelności, oporu cieplnego, przepuszczalności powietrza, bez ich pogorszenia.

Ponadto bramy uruchamiane napędem mechanicznym powinny dodatkowo spełniać wymagania wynikające z normy PN-EN 12453, dotyczące szczególnie ochrony przed zgnieceniem, ścinaniem i wciąganiem.

Rodzaje bram i ich bezpieczeństwo

Najpopularniejszymi u nas typami bram są:

- bramy ze skrzydłem segmentowym,

- bramy ze skrzydłem uchylnym,

- bramy zwijane (tzw. roletowe).

W bramach segmentowych ruchomą przegrodę stanowią segmenty (wykonane z rożnych materiałów), połączone ze sobą zawiasami. Przesuwają się one wzdłuż pionowych prowadnic zamocowanych po obu stronach ościeża. Urządzeniami zapewniającymi bezpieczeństwo są tu:

- urządzenie wychwytowe w przypadku pęknięcia sprężyny,

- urządzenie wychwytowe w przypadku zerwania linki,

- urządzenie zainstalowane w uszczelce progowej (tzw. listwa bezpieczeństwa), powodujące automatyczny przesuw otwierania, gdy skrzydło bramy natrafi przy zamykaniu na przeszkodę,

- układy fotokomórek zatrzymujące ruch zamykania skrzydła, kiedy w świetle ościeża pojawi się przeszkoda.

Skrzydło uchylne jest przegrodą jednolitą, jednoskrzydłową, która wykonuje w czasie otwierania i zamykania złożone ruchy. Powinniśmy pamiętać o zachowaniu bezpiecznej odległości. Szczególną uwagę należy zwrócić na jakość i sprawność sprężyn, których praca wspomaga ruchy skrzydła bramy. Sprężyny zapobiegają też samoczynnemu opadaniu skrzydła bramy w czasie jej otwarcia.

Bramy zwijane są pionowymi przegrodami tworzonymi przez zespól rolet (lamel), połączonych ze sobą m.in. za pomocą zawiasów. Zwykle do otwierania i zamykania zwijanych bram stosujemy elektromechaniczne zespoły napędowe uruchamiane ręcznie przyciskiem lub też zdalnie – pilotem. Zespoły napędowe są samohamowne, to znaczy, że zabezpieczają przed niepożądanym opadaniem rolet. Można także zastosować fotokomórki wyłączające zamykanie przy napotkaniu przeszkód. Na wypadek braku zasilania powinno być przewidziane urządzenie umożliwiające ręczne otwarcie i zamknięcie bramy roletowej.

Chcąc upewnić się, czy nasza wysłużona brama jest bezpieczna, zwróćmy uwagę na te elementy:brama garażowa

- Sprawdźmy, czy odległość między ościeżnicą a ramieniem dźwigni wynosi co najmniej 25 mm – pozwoli to zmniejszyć ryzyko zatrzaśnięcia i zmiażdżenia dłoni.

- Upewnijmy się, czy sprężyny są zabezpieczone przed wypadnięciem i odległość między zwojami uniemożliwia zakleszczenie tam palców (np. dzieci).

- Sprawdźmy, czy szyny skonstruowane są tak, aby skrzydło było płynnie otwierane, a rolki bieżne nie miały szansy wypaść. Wykolejenie rolek i wypadnięcie skrzydła może być niebezpieczne zarówno dla domowników, jak i dla samochodu.

- Zadbajmy o to, by kozioł łożyskowy posiadał nakładkę chroniącą przed przypadkowym dotknięciem i możliwością poważnych skaleczeń.

- Sprawdźmy, czy na skrzydle i ościeżnicy znajdują się elastyczne listwy, które uniemożliwią włożenie i zatrzaśnięcie tam palców w czasie otwierania bramy.

- Upewnijmy się, że szyna prowadząca posiada na końcu wgłębienie zapewniające pewne oparcie dla rolek bieżnych, a tym samym pozwala na bezpieczne otwieranie i zatrzymywanie bramy.

- Zadbajmy o zabezpieczenie w razie pęknięcia sprężyn lub linki, a także wyłącznik przeciążeniowy lub fotokomórki, które spowodują zatrzymanie skrzydła i uniemożliwią przygniecenie.

Doradca Dział Ogród

Dział Ogród

Powiązane artykuły

Brama garażowa – jaką wybrać?

Brama garażowa – jaką wybrać?
Coraz więcej osób wyprowadza się z centrum miasta do domków jednorodzinnych. Tam w końcu nie muszą szukać w nieskończoność miejsca do pa...
Czytaj więcej

Jaką bramę garażową wybrać?

Jaką bramę garażową wybrać?
Odpowiednio dobrana brama do garażu działa niezawodnie w każdych warunkach i komponuje się z bryłą budynku mieszkalnego, a także nie pozwala na nadmie...
Czytaj więcej

Konserwacja i naprawa bramy garażowej

Konserwacja i naprawa bramy garażowej
Głośna praca, blokujące się skrzydło czy niesprawne sprężyny wskazują na to, że brama garażowa nie funkcjonuje we właściwy sposób. Jej wymiana nie jes...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena
1 komentarz
26.08.2015
ciekawy artykuł, jestem właśnie na etapie wybierania bramy wyjazdowej z mojej posesji i jest to trochę droga przez mękę, jest strasznie duży wybór i naprawdę ciężko jest zdecydować, co będzie dla nas najodpowiedniejsze, dlatego czytam wszystko, co znajdę na ten temat

Ocena i komentarz dla:

Jak dbać i sprawdzać bezpieczeństwo bramy garażowej