Produkty

Chcemy poznać Twoje zdanie,
aby w przyszłości lepiej Ci służyć.

DANE Z TWOJEGO PARAGONU

DANE Z TWOJEJ FAKTURY

Przypominamy o konieczności dokładnego wypełnienia powyższych pól. Dane podlegają weryfikacji.

Zgodnie z regulaminem, warunkiem odbioru nagrody jest okazanie oryginalnego dokumentu zakupu, na którym dane muszą być takie same jak wpisane do formularza.

WZÓR PARAGONU

WZÓR, FRAGMENT FAKTURY

wzór paragonu wzór faktury wzór faktury

Oznaczenie czerwonym polem.
Z własnego paragonu Z własnej faktury należy przepisać cyfry w jednym ciągu
(w tym przykładzie byłoby to: 810602761431605271) (w tym przykładzie byłoby to: 80050245041160227)