O programie

KIERUNEK: CASTORAMA to ogólnopolski program partnerski kierowany do zasadniczych szkół zawodowych (szkół branżowych I i II stopnia), techników, liceów zawodowych i liceów profilowanych.
W szczególności o profilach:

 • Handlowym
 • Logistycznym
 • Budowlanym
 • Ogrodniczym
 • Mechanicznym
 • Elektrycznym
 • Hydraulicznym
 • Ekonomicznym
 • Plastycznym
 • Architektonicznym (w tym architektura krajobrazu)

 

Cele programu

Umożliwienie uczniom szkół technicznych pogłębienia wiedzy szkolnej i uzyskania praktycznych umiejętności, przez realizację sprofilowanych programów nauczania w sklepach naszej sieci.

 • Promowanie marki i wartości Castoramy wśród młodych ludzi
 • Wspieranie uczniów w świadomych wyborach zawodowych
 • Budowanie trwałych relacji na poziomie lokalnym, pomiędzy sklepami sieci Castorama a placówkami edukacyjnymi

Obierz dobry kierunek

Formy współpracy

Programy edukacyjne

Współtworzenie programów edukacyjnych dla wybranych kierunków nauczania

Praktyki

Realizacja praktyk zawodowych i dyplomowych dla uczniów

Klasy patronackie

Tworzenie klas patronackich i organizowanie lekcji pokazowych, wycieczek przedmiotowych

Szkolenia

Umożliwienie nauczycielom i uczniom udziału w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje

Wspólne projekty

Udział we wspólnych projektach np. Majsterkowo, dni otwarte oraz targi

Doradztwo

Wspólne działania w ramach doradztwa zawodowego

Staże

Organizowanie staży dla nauczycieli

Wsparcie

Wsparcie techniczne i sprzętowe dla szkoły np. doposażenie pracowni i warsztatów, fundowanie nagród w konkursach

Castorama to dobry kierunek. Zapewnij dobry start uczniom

Korzyści z programu

Dobre decyzje procentują w przyszłości.

DLA UCZNIA

 • Lepszy start na rynku pracy
 • Zyskanie praktycznych umiejętności w rzeczywistym środowisku pracy
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego u lidera branży
 • Podejmowanie świadomych wyborów zawodowych i zyskanie inspiracji w budowaniu swojej drogi zawodowej
 • Możliwość podjęcia pracy w Castoramie po ukończeniu nauki

DLA SZKOŁY

 • Wzmocnienie aspektów praktycznych w kształceniu zawodowym
 • Podniesienie atrakcyjności oferowanych przez szkołę kierunków
 • Podwyższenie kompetencji nauczycieli praktycznej nauki zawodu
 • Wzrost renomy placówki dzięki współpracy z pracodawcą będącym liderem branży
 • Zyskanie prestiżowego partnera do realizacji wspólnych przedsięwzięć

Interesuje Cię współpraca
w ramach programu?