Kierunek Castorama

O programie

KIERUNEK CASTORAMA to ogólnopolski program kierowany do zasadniczych szkół zawodowych (szkół branżowych I i II stopnia), techników, liceów zawodowych i liceów profilowanych.

 • Handlowym
 • Logistycznym
 • Budowlanym
 • Ogrodniczym
 • Mechanicznym
 • Elektrycznym
 • Hydraulicznym
 • Ekonomicznym
 • Plastycznym
 • Architektonicznym(w tym architektura krajobrazu)

Jako Castorama Polska otwieramy się również na realizację praktyk przez studentów uczelni wyższych. W ramach programu istnieje możliwość zawarcia umowy partnerskiej z szkołami. Ta forma umowy daje nam szerokie możliwości współpracy. Możliwa jest realizacja praktyk zawodowych dla uczniów/studentów w ramach Kierunku Castorama bez podpisywania umowy partnerskiej.

Cele programu

kierunki

Umożliwienie uczniom szkół technicznych pogłębienia wiedzy szkolnej i uzyskania praktycznych umiejętności, przez realizację sprofilowanych programów nauczania w sklepach naszej sieci.

 • Promowanie marki i wartości Castoramy wśród młodych ludzi
 • Wspieranie uczniów w świadomych wyborach zawodowych
 • Budowanie trwałych relacji na poziomie lokalnym, pomiędzy sklepami sieci Castorama a placówkami edukacyjnymi

Formy współpracy

icon
Programy edukacyjne
Współtworzenie programów edukacyjnych dla wybranych kierunków nauczania
icon
Praktyki
Realizacja praktyk zawodowych i dyplomowych dla uczniów
icon
Klasy patronackie
Tworzenie klas patronackich i organizowanie lekcji pokazowych, wycieczek przedmiotowych
icon
Szkolenia
Umożliwienie nauczycielom i uczniom udziału w szkoleniach podnoszących ich kwalifikacje
icon
Wspólne projekty
Udział we wspólnych projektach np. Majsterkowo, dni otwarte oraz targi
icon
Doradztwo
Wspólne działania w ramach doradztwa zawodowego
icon
Staże
Organizowanie staży dla nauczycieli
icon
Wsparcie
Wsparcie techniczne i sprzętowe dla szkoły np. doposażenie pracowni i warsztatów, fundowanie nagród w konkursach Castorama to dobry kierunek. Zapewnij dobry start uczniom Kontakt ze sklepem Korzyści z programu Dobre decyzje procentują w przyszłości.

Korzyści z programu

Dobre decyzje procentują w przyszłości.

DLA UCZNIA

 • Lepszy start na rynku pracy
 • Zyskanie praktycznych umiejętności w rzeczywistym środowisku pracy
 • Zdobycie doświadczenia zawodowego u lidera branży
 • Podejmowanie świadomych wyborów zawodowych i zyskanie inspiracji w budowaniu swojej drogi zawodowej
 • Możliwość podjęcia pracy w Castoramie po ukończeniu nauki

DLA SZKOŁY

 • Wzmocnienie aspektów praktycznych w kształceniu zawodowym
 • Podniesienie atrakcyjności oferowanych przez szkołę kierunków
 • Podwyższenie kompetencji nauczycieli praktycznej nauki zawodu
 • Wzrost renomy placówki dzięki współpracy z pracodawcą będącym liderem branży
 • Zyskanie prestiżowego partnera do realizacji wspólnych przedsięwzięć