Produkty

Polistyren XPS 50 mm 0,18 m3 5 szt.

Kliknij aby powiększyć

Polistyren XPS 50 mm 0,18 m3 5 szt.

Kod: 920814

Dodaj pierwszą opinię!

Polistyren XPS sprawdzi się podczas budowania oraz remontowania Twojego mieszkania. Za pomocą tych styropianowych płyt będziesz bowiem w stanie wykonać izolację termiczną, która skutecznie zmniejszy oddawanie ciepła przez Twoje pomieszczenia. Produkt jest niebywale wytrzymały i odporny na działanie trudnych warunków, a przy tym zachowuje niebywałą lekkość konstrukcji.

Zwroty
bez problemu

Gwarancja najniższych cen

Gwarancja jakości

Grubość płyty: 50 mm

Klasa reakcji na ogień F
Współczynnik przewodzenia ciepła (λ) 0,035 W/mK
Wartość oporu (R) 1,45 m2K/W
Ilość m3 w opakowaniu 0,18 m3
Grubość płyty 50 mm
Ilość sztuk w opakowaniu 5
Ilość m2 w opakowaniu 3,61 m2
Informacje dodatkowe wymiary płyty: 585 x 1235 mm
Obszary zastosowania izolacja podłóg budynków
Waga 5.2 kg
Materiał wykonania polistyren ekstrudowany
Polistyren XPS, to inaczej p³yty styropianowe przeznaczone do ocieplania budynków. Z powodzeniem mo¿esz stosowaæ je na dowolnych p³aszczyznach – bêd¹ doskonale spe³nia³y swoj¹ funkcjê po³o¿one na dachu, przy fundamentach, jak równie¿ na œcianach budynków. Znakomicie sprawdzaj¹ siê nawet w najtrudniejszych warunkach – s¹ niewra¿liwe na wilgoæ, mróz oraz du¿e obci¹¿enia. Dodatkowo nie starzej¹ siê i zachowuj¹ swoje w³aœciwoœci na d³ugie lata, przez co bezawaryjnie spe³niaj¹ swoj¹ funkcjê. P³yty, choæ cechuj¹ce siê znakomit¹ odpornoœci¹, s¹ niebywale lekkie, dziêki czemu nie obci¹¿aj¹ konstrukcji budynków. W naszym asortymencie znajdziesz tak¿e inne p³yty styropianowe tej marki, wobec czego z ³atwoœci¹ wybierzesz model o najlepszych parametrach technicznych.
Ten produkt jeszcze nie ma opinii
 • Porady
  i wskazówki

 • Budowa

  Najlepsze sposoby na ocieplenie piwnicy

 • Budowa

  Stop wilgoci i utracie ciepła - fundamenty domów bez piwnic

 • Budowa

  Wszystko, co powinieneś wiedzieć o ociepleniu garażu

Ocena i komentarz dla:

Polistyren XPS 50 mm 0,18 m3 5 szt.