Produkty

Taśmy izolacyjne Diall

Właściwa izolacja przewodów i kabli elektrycznych gwarantuje bezpieczeństwo i trwałość wykonanej instalacji. W tej kategorii znajdziesz taśmy izolacyjne, które wykorzystasz do odpowiedniego zabezpieczenia i oznakowania przewodów. Dostępne w naszej ofercie taśmy PCV znajdą zastosowanie zarówno w pracach hobbystycznych, jak i w warsztacie specjalisty. Wybierając jeden spośród oferowanych przez nas produktów, będziesz mógł szybko i sprawnie dokonać koniecznych napraw zniszczonych kabli i przewodów. Natomiast jeśli miejsce usterki znajduje się na zewnątrz budynku, wybierz jedną z oferowanych przez nas taśm wulkanizujących. Dzięki ich parametrom, uzyskasz idealną ochronę połączeń elektrycznych, odpornych nawet na działanie niesprzyjających warunków atmosferycznych.

 • Porady
  i wskazówki

 • Instalacja

  Jak przechowywać kable i czym naprawić drobne uszkodzenia przewodu?

 • Instalacja

  Taśma izolacyjna – do czego ją wykorzystać

 • Instalacja

  Rodzaje izolacji przewodów elektrycznych

CASTORAMA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż wprowadzona do obrotu półmaska z zaworem DS. DTC3C-F, FFP3 NR, kod EAN 3663602903048, nie spełnia zasadniczych wymagań załącznika II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L2016.81.51), w zakresie oporu wdechu dla badanej klasy ochrony (FFP3 NR), co stwarza zagrożenie ograniczonego dopływu tlenu w trakcie użytkowania wyrobu, co może powodować konieczność ściągnięcia wyrobu z twarzy, a zatem przedostania się do płuc, zanieczyszczonego powietrza i stwierdzonych niezgodności formalnych, z uwagi na brak certyfikatu oceny typu UE i dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu oraz brak wskazania w instrukcji użytkowania wyrobu nazwy i adresu producenta. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.