Produkty

Przetwarzanie danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Castorama Polska sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Krakowiaków 78, 02-255 w Warszawie. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Castorama Polska sp. z o.o. możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail IOD@castorama.pl Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. dalej: „RODO”, tj. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu poinformowania Pani/Pana o dostępności wybranego produktu, gdzie uzasadnionym interesem jest odpowiedź na kontakt zainicjowany przez pozostawienie adresu e-mail. W związku z poinformowaniem o dostępności produktu będziemy wykorzystywać Pani/Pana dane do czasu uzupełnienia braków w magazynach i poinformowania Pani/Pana o ponownej możliwości zamówienia produktów, po wysłaniu do Pani/Pana informacji dane zostaną usunięte po 7 dniach od dnia kontaktu. Dane będą przekazane do podmiotów przetwarzających je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celów, m. in. podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi IT, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania oraz zgłoszenia sprzeciwu. W celu realizacji jednego ze swoich praw skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych, do którego dane kontaktowe zostały podane powyżej. Bezpieczeństwo Pani/Pana danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uzna Pani/Pan, że przetwarzając Pani/Pana dane osobowe naruszamy przepisy ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.