Drukuj

Ważna informacja

W związku z obowiązującymi przepisami wynikającymi z Ustawy o środkach ochrony roślin informujemy, że przy zakupie środków ochrony roślin i zawarciu umowy na odległość, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2019 r. poz. 134, 730 i 1495), dotyczącej zbycia środka ochrony roślin, nabycia środków ochrony roślin mogą dokonywać jedynie osoby:

a) pełnoletnie

b) posiadające kwalifikacje wymagane od osób nabywających środki ochrony roślin określone w art. 28., czyli środki przeznaczone dla użytkowników profesjonalnych

Informujemy, że nie prowadzimy sprzedaży środków ochrony roślin użytkownikom profesjonalnym w rozumieniu ustawy.

Castorama zastrzega sobie prawo do weryfikacji wieku kupującego przy odbiorze.

Porady i wskazówki

Porady i wskazówki