Produkty
Cały asortyment do 20 rat
Cały asortyment do 20 ratUlga termomodernizacyjna w wysokości do 53 000 zł*Osoby fizyczne, będące właścicielami budynku jednorodzinnego, mają prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki do łącznej kwoty 53 000 zł, poniesione na określone materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.Szczegóły i warunki skorzystania z ulgi znajdują się w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne z dnia 9 lipca 2018 r. oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 21 grudnia 2018 r.Skorzystaj z naszej oferty!