Produkty
Cały asortyment do 20 rat
Cały asortyment do 20 rat

Ulga termomodernizacyjna w wysokosci do 53 000 zł

Osoby fizyczne, będące właścicielami budynku jednorodzinnego, mają prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki do łacznej kwoty 53 000 zł, poniesione na określone materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym.

* Szczegóły i warunki skorzystania z ulgi w ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiaganych przez osoby fizyczne z dnia 9 lipca 2018 r. oraz w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urzadzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych z dnia 21 grudnia 2018 r.