icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl
icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl

Kiedy niezbędna jest maska filtrująca?

Odpowiednio dobrana maska powinna zapewnić oddychanie w warunkach zapylenia lub pracy w styczności z silnymi substancjami chemicznymi. Ochrona górnych dróg oddechowych jest ważnym elementem wielu prac lakierniczych, stolarskich, budowlanych i przemysłowych, dzięki czemu zmniejsza ryzyko powikłań zdrowotnych wynikających z pracy w trudnych warunkach.

Zadaniem maski filtrującej jest ochrona naszego zdrowia, dlatego na rynku dostępnych jest wiele ich modeli, co umożliwia dobranie zabezpieczenia odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy przy jednoczesnym zapewnieniu nam maksymalnego komfortu. Wyposażenie się w maskę pełną lub półmaskę jest zalecane, a wielu przypadkach wręcz wymagane, dlatego warto dowiedzieć się, w jakich warunkach używać maski filtrującej.

Malowanie

Opary z farb i substancji żrących, które występują m.in. w lakierniach samochodowych, podrażniają nie tylko nasze płuca, ale także oczy. Wieloletni kontakt z tego rodzaju materiałami może doprowadzić do wielu chorób, których można uniknąć, stosując właściwe zabezpieczenie. Na taki kontakt jesteśmy narażeni zwłaszcza podczas malowania farbami rozpuszczalnikowymi, co wystawia nas na działanie szkodliwych oparów. Ryzyko stwarza również malowanie natryskowe, którego używa się głównie w lakierniach, ale niejednokrotnie również w przypadku pokrywania farbą ścian lub mebli.

Podobne ryzyko niesie ze sobą klejenie (zwłaszcza na gorąco), ponieważ również naraża organizm na działanie silnych związków chemicznych, które w dłuższej perspektywie mogą mieć wpływ na stan naszego zdrowia.

Szlifowanie

Bardzo ważne jest używanie masek podczas szlifowania i wiercenia w twardych materiałach. Przy tego rodzaju pracach należy także zabezpieczyć oczy, dlatego warto wyposażyć się w maskę pełną. Nie jesteśmy co prawda podczas tego typu czynności narażeni na działanie substancji żrących, ale do naszych dróg oddechowych mogą dostać się pyły i cząstki stałe. Taka ochrona znajduje zatem zastosowanie zwłaszcza w budownictwie, stolarstwie, kamieniarstwie, a także w trakcie prac tokarskich. W domu natomiast powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na ochronę dróg oddechowych podczas szlifowania gładzi gipsowej lub drewnianej podłogi.

Jeżeli nie zabezpieczymy się prawidłowo, bardzo szkodliwe okazuje się również szlifowanie elementów pokrytych rdzą.

small_maska1_1small_maska1_1small_maska1_1small_maska1_1

Ochrona przed gazami

Na działanie szkodliwych gazów jesteśmy wystawieni m.in. podczas spawania i lutowania, kiedy następuje duże stężenie mikroskopijnych pyłów respirabilnych oraz dymu. W trakcie tego rodzaju prac powinniśmy pamiętać również o odpowiedniej ochronie oczu.

Maska filtrująca jest niezbędna ponadto w przypadku prac z kwasami, gdzie podlegamy działaniu gazów kwaśnych, takich jak chlor dwutlenek siarki, kwas solny czy kwas mrówkowy.

Jeżeli pracujemy w oczyszczalni ścieków, nasze płuca narażone są na działanie oparów i gazów organicznych i nieorganicznych. Ochronę dróg oddechowych powinniśmy stosować również podczas czyszczenia pod ciśnieniem z użyciem chemicznych dodatków (czyszczenie basenów, odkażanie pomieszczeń, itp.).

Usuwanie azbestu i praca z wełną mineralną

Jego szkodliwe działanie jest powszechnie znane, dlatego systematycznie usuwa się ten rodzaj materiału z naszych domów. Każdy, kto podejmuje się tego rodzaju pracy powinien używać maski, aby nie wdychać mikroskopijnych włókien, które prowadzą do poważnych chorób. Najlepiej stosować w takim przypadku maskę całotwarzową. Takie same środki ochrony zaleca się także podczas usuwania płyt PCB.

Maska jest również nieodzownym elementem wyposażenia podczas kładzenia w domu wełny mineralnej, która służy do ocieplania i wygłuszania pomieszczeń. Pył i kurz, który towarzyszy w tego rodzaju pracy, jest bowiem szkodliwy dla naszego zdrowia.

Bakterie i pleśnie

Maski filtrujące są ważne również podczas pracy, gdzie występuje pleśń oraz bakterie. Organiczne związki mogą być tak samo szkodliwe, jak środki chemiczne lub pyły. Powinniśmy zwrócić na to uwagę zwłaszcza, jeżeli jesteśmy alergikami, ponieważ w takim przypadku ich działanie może być nasilone.

small_maska_filtrujacasmall_maska_filtrujacasmall_maska_filtrujacasmall_maska_filtrujaca