icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl
icon
03.03 - niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl

Zwrot zużytego sprzętu

Zwrot zużytego sprzętu

Informacja o możliwości zwrotu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Castorama Polska Sp. z o.o., działając jako Dystrybutor, stosownie do treści art. 37 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1893, dalej jako: „Ustawa”) informuje Klientów, że w naszych sklepach istnieje możliwość nieodpłatnego przekazania posiadanego przez Państwa zużytego sprzętu w punktach zbierania, wyznaczonych w każdym z naszych sklepów na terenie całego kraju. Informujemy, że powyższa możliwość istnieje również w podczas dostarczenia Klientowi przez Castorama sprzętu przeznaczonego dla gospodarstwa domowego. Możliwość zwrotu sprzętu przez Klienta do Castorama następuje na zasadach opisanych poniżej:

1. Castorama zobowiązana jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany. Przykładowo w przypadku zakupu przez klienta sprzętu, możliwe będzie nieodpłatne pozostawienie zużytego sprzętu tego samego rodzaju i o tych samych funkcjach co sprzęt kupowany, w wyznaczonym punkcie zbierania w sklepie Castorama.

2. Castorama, dostarczając klientowi sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, zobowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony. W przypadku chęci zwrotu produktu tego samego rodzaju i o tych samych funkcjach, co sprzęt kupowany prosimy o kontakt z infolinią Castorama 690 680 690.

3. W przypadku realizacji zwrotu zużytego sprzętu w przypadkach 1-2 powyżej zwracamy uwagę, że sprzęt kupowany i zwracany powinien być tego samego rodzaju i o tych samych funkcjach co sprzęt kupowany, co oznacza, że w przypadku zakupu kosiarki nie będzie możliwe dokonanie zwrotu innego rodzaju sprzętu (np. kuchenki mikrofalowej etc.).

4. Castorama prowadząc jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest zobowiązana do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

5. Castorama może odmówić przyjęcia zużytego sprzętu, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla zdrowia lub życia osób przyjmujących zużyty sprzęt.

6. Lista punktów zbierania zużytego sprzętu: Lista punktów PSZOK Lista punktów zbierających zużyty sprzęt jest również wskazana na stronie internetowej danej gminy.

Wyjaśnienie oznakowania

śmietnik

Produktu nie wolno wyrzucić razem z niesortowanymi  odpadami komunalnymi. Ten  produkt musi trafić do oddzielnego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego WEEE, gdzie zostanie poddany procesom odzysku i recyklingu.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje nieobojętne dla środowiska naturalnego. Sprzęt nie poddany recyclingowi stanowi potencjalne zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi.