WAŻNA INFORMACJA

Paliwo naftowe Toyotomi Plus 20 l, kod 515003 oraz Paliwo Profi Kasai 20 l, kod 522206 jest paliwem opałowym o obniżonej stawce akcyzy. Przy zakupie paliwa nabywca jest zobowiązany na podstawie art. 89 ust. 5 pkt 1 i pkt 2 ustawy o podatku akcyzowym do złożenie oświadczenia celem potwierdzenia, że nabywane wyroby są przeznaczone do celów opałowych lub będą sprzedawane z przeznaczeniem do celów opałowych, uprawniających do stosowania stawek akcyzy określonych w art. 89 ust. 1 pkt 9, 10 i 15 lit a) ustawy o podatku akcyzowym.