Pompa obiegowa – niezbędne informacje

W przeciwieństwie do pompy cyrkulacyjnej, która jest stosowana w przypadku instalacji c.w.u., pompa obiegowa to urządzenie usprawniające pracę przede wszystkim instalacji centralnego ogrzewania. Na tym jednak jej zastosowanie się nie kończy. Co warto o niej wiedzieć?

Pompa obiegowa

Obszary zastosowania

Pompa obiegowa jest urządzeniem wywołującym obieg cieczy, najczęściej wykorzystywanym w instalacjach centralnego ogrzewania, a także systemach ogrzewania podłogowego. Obszar jej zastosowania jest jednak znacznie szerszy, ponieważ urządzenie to jest używane również w instalacjach chłodzących i przemysłowych oraz systemach solarnych. Dzięki niej możliwe jest stosowanie przewodów o mniejszych średnicach – używając pompy obiegowej, możemy stworzyć krótszą i jednocześnie skuteczniejszą instalację, z możliwością regulacji.

Warunki skutecznej pracy pompy

Regulacja zarówno ilościowa, jak i jakościowa pompy może być dokonywana ręcznie bądź też przy użyciu funkcji Auto, która zgodnie z nazwą – automatycznie dostosowuje wydajność pompy obiegowej do zaistniałych warunków. Skuteczna i bezpieczna praca tego urządzenia jest w głównej mierze zależna od temperatury przepływających przez instalację cieczy. Wybierając konkretne urządzenie, powinniśmy sprawdzić, jakie granice przewidział w tej kwestii producent danego modelu. Mowa tutaj o maksymalnej i minimalnej temperaturze przepływającej cieczy, tj. wody bądź wody z glikolem.

Pompa obiegowa

Prędkość obrotowa

Mówiąc o ręcznej lub automatycznej regulacji pompy obiegowej, w dostępnych na rynku modelach mamy do czynienia z produktami posiadającymi trzy- lub czterostopniową możliwość regulacji obrotów. Każdy z biegów osiąga przypisaną mu przez konkretnego producenta wartość poboru mocy (W). Pompa jest tym sprawniejsza, im większy wykorzystuje bieg. Nie zawsze jednak użycie najwyższego biegu jest dobrym rozwiązaniem. W przypadku instalacji c.o. wyposażonej w zawory termostatyczne możemy mieć do czynienia ze wzrostem ciśnienia, a co za tym idzie – z większym hałasem, odczuwalnym w budynku – wówczas polecane jest obniżenie biegu.

Projekt i montaż

Nie możemy zapominać także o dobrze wykonanym projekcie instalacji, który musi odpowiadać wykresowi zależności natężenia przepływu i wysokości podnoszenia, dołączanemu przez producenta. Równie istotny jest prawidłowo wykonany montaż pompy obiegowej. Pamiętajmy o tym, że możemy ją zamontować na przewodzie zasilającym lub powrotnym, bezpośrednio na rurociągu. Warunkiem właściwego montażu jest zamocowanie zaworów odcinających zarówno przed, jak i za pompą.