Piec akumulacyjny – do jakich pomieszczeń?

Spośród domowych urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną największą efektywnością charakteryzują się piece akumulacyjne statyczne i dynamiczne. Ich zastosowanie wiąże się z możliwością poboru mocy w tańszej opcji w taryfie dzienno-nocnej, a co za tym idzie – z oszczędnością kosztów ogrzewania pomieszczeń. Czy jednak grzejniki tego typu są odpowiednie do każdego wnętrza?

Piec akumulacyjny – do jakich pomieszczeń

Piece akumulacyjne, czyli oszczędne ogrzewanie

Piece akumulacyjne charakteryzują się długim czasem rozładowania, co umożliwia ich czasowe, a nie ciągłe zasilanie energią elektryczną. Ten fakt warto wykorzystać na naszą korzyść i uruchamiać urządzenie jedynie wtedy, kiedy jest to niezbędne. Jeśli połączymy tę możliwość z wyborem taryfy dzienno-nocnej G12 o zróżnicowanej cenie pobieranej energii w zależności od godziny (tańszej od 22.00 do 6.00 i między 13.00 a 15.00), przyczyni się to do zmniejszenia rachunków za ogrzewanie.

Aby urządzenie załączało się samoistnie w interesujących nas porach dnia i nocy, wystarczy zaopatrzyć je w programator czasowy lub wykonać obwód elektryczny zasilający tylko i wyłącznie piec i działający wtedy, kiedy energia jest tańsza.

Dwa sposoby akumulacji ciepła

Urządzenia tego typu są zróżnicowane co do gabarytów i mocy (od 1,2 do nawet 7 kW), a dwa sposoby oddawania ciepła – statyczny i dynamiczny – przyczyniają się do maksymalnie efektywnego zaopatrywania pomieszczeń w ciepło. Pierwszy sposób polega na zwykłym oddawaniu ciepła skumulowanego w magnezytowym rdzeniu pieca, drugi – dynamiczny – wspomagany jest elektrycznie wywoływanym nadmuchem. To drugie rozwiązanie jest warte zastosowania w połączeniu z pokojowym programatorem termicznym, dzięki któremu wybieramy temperaturę odpowiednią dla danego pomieszczenia z uwzględnieniem podziału na godziny. Jeśli w którymś momencie powietrze ochłodzi się i spadnie poniżej wyznaczonego przez nas poziomu, automatycznie załącza się dmuchawa, która kieruje ciepły nawiew w głąb pomieszczenia, ocieplając je.

Piec akumulacyjny – do jakich pomieszczeń

Zalety piecy akumulacyjnych

Na korzyść stosowania pieców akumulacyjnych przemawia nie tylko wygoda korzystania z nich, oszczędność kosztów ogrzewania i łatwość sterowania, ale także wygląd. Pomimo dużej mocy urządzeń są one stosunkowo niedużych gabarytów, a te o mniejszej mocy mogą być zawieszone na ścianach i niemal na nich niezauważalne, ponieważ mają grubość rzędu kilkunastu centymetrów.

Nic więc nie stoi na przeszkodzie, by porozmieszczać je w każdym z wnętrz naszego lokum. Jednak korzystamy z nich w nierównomiernym stopniu, czego najlepszym przykładem jest łazienka.

Potrzebuje ona temperatury nawet 25-26 stopni Celsjusza, aby odczuwalny był dla nas komfort cieplny w czasie wykonywania czynności pielęgnacyjnych – jednak nie przez cały czas w ciągu doby, a najczęściej w godzinach rannych i wieczornych.

Utrzymywanie stałej temperatury na tak wysokim poziomie negatywnie wpłynęłoby na wysokość kosztów ogrzewania. Łazienka potrzebuje skutecznego, szybko działającego systemu ogrzewania, kiedy z niej korzystamy – piec akumulacyjny, nawet statyczny, działa przez cały czas, przez co jego ciepło przez większość dnia (i nocy) będzie się marnować. Nie bez znaczenia jest fakt, że w wielu przypadkach nasze łazienki to stosunkowo niewielkie pomieszczenia, do ogrzania których piece akumulacyjne mają zbyt dużą moc, a możliwość oddania ciepła z łazienki innym pomieszczeniom jest w dużej mierze ograniczona.