Rodzaje nagrzewnic – którą wybrać

Nagrzewnica to urządzenie w krótkim czasie zwiększające temperaturę pomieszczenia o dużej kubaturze, które z różnorakich względów pozbawione jest działającej instalacji grzewczej. Wybierając moc nagrzewnicy, nie możemy zapomnieć o właściwym wyborze sposobu jej zasilania. Jakie możliwości mamy do wyboru?

Nagrzewnica

Nagrzewnica – co to takiego?

Zasadą działania nagrzewnica przypomina termowentylator, jednak o daleko większej sprawności. W przeciwieństwie do swoich mniejszych braci zasilanych głównie energią elektryczną nagrzewnice mogą wykorzystywać również gaz płynny, mazut, olej opałowy, ciepłą wodę, pelet, węgiel, koks oraz gaz ziemny. Dzięki takiej różnorodności sposobów zasilania nie jesteśmy uzależnieni od jednego tylko źródła mocy – energii elektrycznej – i możemy z powodzeniem zwiększyć temperaturę jesiennego, rodzinnego spotkania w plenerze czy pod przestronnym namiotem ogrodowym.

Nagrzewnice wykorzystywane są również w miejscach pracy, których ciągłe ogrzewanie nie ma ekonomicznego uzasadnienia. Przykładami są kościoły, hale fabryk, magazyny towarów, obiekty rolne, wielopoziomowe garaże, szklarnie, warsztaty i zakłady przemysłowe. Inną funkcją, jaką możemy zastosować, posiadając nagrzewnicę, jest osuszanie nowo powstałych budynków, które skraca czas wykonywania kolejnych czynności na placu budowy.

Najpopularniejsze typy nagrzewnic

Nagrzewnica elektryczna

Najpowszechniej spotykana spośród urządzeń tego typu. Swoim wyglądem odbiega od nagrzewnic zaopatrywanych w inne paliwa, ponieważ przypomina większych rozmiarów przenośny piec gazowy. Wybierając taką nagrzewnicę, pamiętajmy o doprowadzeniu do niej źródła zasilania. Weźmy pod uwagę także odpowiednią jakość obudowy, która umożliwia przenoszenie pracującego urządzenia bez konieczności jego odłączenia od źródła prądu lub nawet ostygnięcia. Podobnie jak pozostałe nagrzewnice, model elektryczny wyposażony jest w termostat, dzięki któremu utrzymywana jest stała temperatura, regulator mocy grzania, a także czujnik wyłączający urządzenie w przypadku jego przegrzania.

nagrzewnica

Nagrzewnica gazowa

Może być stosowana jedynie w dobrze wentylowanych, przewiewnych miejscach, co jest spowodowane obecnością pary wodnej jako jednego (obok dwutlenku węgla) z efektów spalania gazu. Takie urządzenie powinno mieć wbudowany czujnik przeciwwypływowy gazu, który przerwie pracę nagrzewnicy w razie ewentualnego rozszczelnienia przewodu łączącego ją ze zbiornikiem gazu. Wyposażona w giętki przewód wykonany z tworzywa sztucznego i reduktor, jest od razu gotowa do podłączenia do standardowej butli z gazem propan-butan o pojemności 11 l.

Nagrzewnica olejowa

Urządzenie takie powinno zostać wyposażone we wskaźnik poziomu paliwa, wykonaną z nierdzewnej stali komorę spalania i automatyczne odcięcie zapłonu. Ogrzewanie powietrza dokonuje się za pomocą wymiennika ciepła (nagrzewnice wymiennikowe) lub przez płomień spalanego paliwa (nagrzewnice bezwymiennikowe). W tym drugim przypadku ogrzany strumień powietrza zawiera w sobie spaliny. Aby wyrzucane powietrze było zdrowsze, konieczne jest zastosowanie zamkniętej komory spalania, która znajduje się w nagrzewnicy wymiennikowej.