Krystaliczne zaprawy uszczelniające – zastosowanie i zalety

Krystaliczne zaprawy uszczelniające są materiałami hydroizolacyjnymi, które służą do uszczelniania betonu w strukturze. W kapilarach i porach betonu tworzą się nierozpuszczalne struktury krystaliczne, które doskonale chronią podłoże przed wilgocią i wodą.

Krystaliczne zaprawy uszczelniające

Co bardzo ważne, tego typu zaprawy łączą się z podłożem i nie stanowią tym samym powłoki uszczelniającej. Ich kryształy o wielkości od 3 do 4 mm dokładnie wnikają w kapilary oraz pory betonu, będąc jednocześnie skutecznym uszczelnieniem przed wnikaniem wody do struktury podłoża. Dzieje się tak dzięki temu, że pojedyncze kryształy, będące elementami zaprawy, są mniejsze od pojedynczych cząsteczek wody. W dodatku ich igiełkowata forma pozwala też na skuteczną dyfuzję pary wodnej.

Multum korzyści

Dzięki temu, że kryształy, które są składowymi zaprawy nie pozwalają na przedostawanie się wody do podłoża, pozostaje ono zawsze suche. Wodoszczelność tego rodzaju substancji powinna wynosić minimalnie 13 barów, co sprawia, że możemy je wykorzystać w przypadku wilgotnego podłoża, bez konieczności stosowania warstwy ochronnej przy zasypywaniu wykopów. Samo podłoże powinno być jednak szorstkie i pozbawione substancji, które mogłyby pogorszyć przyczepność. Beton uszczelniony w ten sposób charakteryzuje się znacznie mniejszą podatnością na karbonatyzację i działanie chlorków. Krystaliczne zaprawy wyróżnia również zwiększony poziom odporności na działanie wysokich temperatur oraz promieniowania UV. To wszystko sprawia, że zyskujemy podłoże o bardzo wysokiej trwałości.

Krystaliczne zaprawy uszczelniające

Zastosowanie

Dzięki krystalicznym zaprawom uszczelniającym jesteśmy w stanie wykonać bardzo skuteczną izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną, również przy negatywnym obciążeniu wodą pod ciśnieniem. Środki te wykorzystywane są do wielu prac specjalistycznych – m.in. budowy zbiorników retencyjnych i garaży, uszczelniania przerw technologicznych przy betonowaniu konstrukcji monolitycznych czy taśmowaniu przecieków powierzchniowych. Stąd też stosuje się je głównie w takich miejscach jak oczyszczalnie ścieków, ciepłownie, chłodnie kominowe, tunele, akwaria czy baseny.