Jakie rodzaje izolacji zastosować pod podłogą?

Aby posadzka była sucha, ciepła i cicha, konieczne jest jej zaizolowanie przed położeniem okładziny podłogowej. W zależności od przeznaczenia wnętrza użyjemy do tego różnych materiałów – izolatorów termicznych, akustycznych i zabezpieczających przed wilgocią. Jak je prawidłowo zastosować, by podłoga niezmiennie służyła nam przez dekady?

Izolacja pod podłogą – dlaczego warto ją zastosować?

Widoczna powierzchnia podłóg w naszych mieszkaniach i domach jest tą, na którą zwracamy uwagę podczas codziennego użytkowania – jej czystość jest efektem naszego codziennego starania o zachowanie porządku, a wygląd dopełnia zastosowaną w pomieszczeniu aranżację (lub się z nią kłóci). Jeśli nie odczuwamy dyskomfortu termicznego w czasie chodzenia po podłodze, oznacza to, że wszystkie elementy składające się na komplet warstw izolacyjnych zostały użyte zgodnie ze sztuką budowlaną. Co więcej – to sytuacja nie tylko komfortowa dla naszych stóp, które mogą stykać się w podłogą bez obuwia domowego, ale również dla domowego budżetu, który nie jest narażony na wysokie koszty ponoszone na ogrzewanie pomieszczeń. Dlaczego? Źle zaizolowana podłoga nie tylko jest nieprzyjemnie zimna, ale dodatkowo pomaga w ucieczce ciepła i przenikaniu zimna do wnętrza – taki stan rzeczy należy szybko zmienić.

Folia izolacyjna budowlana

Rodzaje izolacji pod podłogą

Spośród rodzajów zabezpieczeń, jakie stosowane są pod powierzchnią podłogową wymienić należy następujące:

- izolacja cieplna,

- izolacja akustyczna,

- izolacja przeciwwodna.

Taśma aluminiowa

1. Izolacja cieplna

Nie potrzeba użytkować podłogi posadowionej na gruncie, aby uprzednio zadbać o wykonanie odpowiedniej izolacji termicznej, choć jest to najbardziej wyrazisty przykład na uzasadnienie jej obecności. Równie ważne będzie użycie termoizolacji, kiedy pod podłogą znajduje się pomieszczenie nieogrzane lub w całości pozbawione systemu ogrzewania: piwnica, garaż, warsztat.

2. Izolacja akustyczna

Użytkowanie podłogi, która wydaje dźwięki podczas chodzenia po niej, nie należy do przyjemności, zwłaszcza jeśli domowników jest wielu, a oprócz członków rodziny w domu przebywają również czworonogi – koty i psy. Szczególnie nocą, kiedy w panującej ciszy słyszalne są wszelkie odgłosy, te wydawane przez harcujące koty lub psa przemierzającego drogę między legowiskiem a miską z wodą są słyszalne wyraźnie, mogą być uciążliwe i przeszkadzać w zaśnięciu.

Dotyczy to nie tylko piętra, które zajmujemy, ale również kondygnacji ponad naszymi głowami – warto o tym pamiętać i zawczasu wykonać izolację akustyczną, planując na przykład wykończenie poddasza użytkowego w perspektywie późniejszego czasu.

Środek uszczelniający

3. Izolacja przeciwwodna

Zabezpieczenie podłogi przed przenikaniem wody jest niezmiernie ważne w przypadku pomieszczeń, gdzie użytkowanie instalacji wodnej jest codziennością – łazienek, toalet, pralni, a także kuchni. Aby nieszczelność rur doprowadzających wodę i odprowadzających nieczystości nie przeniknęła do kondygnacji poniżej, wykonaniu warstwy hydroizolacyjnej należy poświęcić dużo uwagi i staranności. Dlaczego?

Wystarczy drobny wyciek w ukrytym przed naszym wzrokiem zakamarku łazienki, by nieestetyczne oznaki wilgoci – niezatrzymane przez warstwę izolacji – pojawiły się na suficie i ścianach pomieszczenia umiejscowionego poniżej. Jeśli należy ono do nas i w porę nie zauważymy wycieku i nieszczelności, może dojść do zdewastowania wykończenia sufitu i ścian, a także ich zagrzybienia.

Czy wiesz, że...?

Szczególnym przypadkiem zabezpieczenia przeciwwodnego jest izolacja ciężka i średnia przeznaczona na ściany zewnętrzne przylegające z gruntem i najniżej umiejscowioną podłogę, czyli nadziemie. Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ma za zadanie uniemożliwienie przenikania wilgoci z zewnątrz poprzez podłogi, jak też ściany graniczące z gruntem. Izolacja pozioma (nadziemia) i pionowa (ścian) chronią przed dostaniem się do wnętrza wody podchodzącej z gruntu, służy temu również zastosowanie drenażu opaskowego wokół budynku, zwłaszcza jeśli poziom wód gruntowych jest wysoki.

Te z pomieszczeń, w których powietrze narażone jest na szczególnie dużą zawartość pary wodnej, wymagają dodatkowej warstwy izolacyjnej, która mocowana jest w stropie już w czasie budowy – to izolacja paroszczelna.

Izolacja podłogi na gruncie

W zależności od tego, czy podłoga na gruncie usadowiona jest na warstwie podsypki czy na płycie betonowej, inaczej wykonuje się izolację chroniącą przed wnikaniem zimna i wilgoci, a dokładnie – kolejność układania ich warstw jest odmienna:

1. Podłoga na warstwie podsypki

W tym wypadku rodzimy grunt od ocieplenia ze styropianu lub polistyrenu ekstrudowanego przedziela warstwa ubitego żwiru o grubości do 30 cm. Konstrukcyjna warstwa betonu na styropianie/polistyrenie jest z kolei podłożem dla izolacji przeciwwilgociowej, połączonej tuż przy łączeniu ścian z pionowym zabezpieczeniem przed przenikaniem wilgoci z rodzimego gruntu. Dopiero na warstwie folii z tworzyw sztucznych, która najczęściej jest wykorzystywana do tego typu ochrony, umiejscowiony jest podkład podłogowy, a na nim – okładzina jako warstwa wykończeniowa posadzki. Styropian wykorzystywany do izolowania podłogi na warstwie podsypki powinien charakteryzować się dużą gęstością, ponieważ narażony jest na ściskanie, a także obniżoną chłonnością i znikomą wartością dotyczącą nasiąkliwości.

2. Podłoga na płycie betonowej

Rolę styropianu z powyższego przykładu przejmuje wełna mineralna, której 10-centymetrowej grubości warstwa umieszczona jest ponad płytą betonową, pomiędzy dwiema warstwami izolacji przeciwwilgociowej (dolna powłoka folii łączona jest z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym ścian). Dopiero na tak wykonanych warstwach ochronnych umieszczony jest podkład podłogowy, w przeciwieństwie do podłogi na podsypce jest on dodatkowo zbrojony. Wykorzystana w tym przypadku wełna mineralna odznaczać się musi większą gęstością, ponieważ będzie poddawana ściskaniu. Oprócz tego powinna mieć właściwości hydrofobowe.

Z jakich materiałów wykonać izolację akustyczną?

Wygłuszanie dźwięków jest pożądaną właściwością podłogi, zwłaszcza w budynkach o konstrukcji drewnianej. W przeciwieństwie do nich łatwiej jest zaizolować rozprzestrzenianie się dźwięków w przypadku stropów betonowych i żelbetowych – pod płytą podłogową (podkładem podłogowym) nad tego typu stropami wystarczy warstwa wygłuszająca sporządzona z wełny mineralnej, maty kauczukowej lub korka.

Strop wykonany z drewnianych belek będzie izolowany akustycznie w dwójnasób – po pierwsze wypełnić należy przestrzeń oddzielającą poszczególne belki – do tego celu stosowany jest keramzyt lub wełna mineralna – po drugie, uszczelnienia wymaga przestrzeń oddzielająca legary i belki lub legary i płytę podłogową. I tutaj sprawdzą się takie materiały jak wełna mineralna i kauczukowe maty. Z ich pomocą wytłumione zostaną odgłosy trzeszczenia stropu i towarzyszące stąpaniu po podłodze.

Izolacja korkowa

Czy wiesz, że...?

Dźwięki uderzeniowe, których roznoszenie się jest charakterystyczne dla stropów, skutecznie wytłumiają materiały charakteryzujące się elastycznością, czyli kauczuk, a także pianka poliuretanowa. Na specjalne wyróżnienie zasługuje tutaj styropian o właściwościach wygłuszających roznoszące się dźwięki, który dodatkowo jest elastyczny.

Folia w płynie

Materiały do wykonania izolacji przeciwwodnej

Nienasiąkliwość płytek ceramicznych, które stosujemy jako okładziny ścienne w pomieszczeniach z instalacjami wodna i sanitarną, jest ważną cechą, którą uwzględniamy przy wyborze wykończenia łazienek, toalet czy pralni. Jednak samo zastosowanie nienasiąkliwej okładziny i fugi wypełniającej przestrzenie miedzy elementami ceramicznymi nie wystarczy, by zapewnić pomieszczeniom trwałą i skuteczną izolację przeciwwodną.

Do tego celu przeznaczone są specjalne preparaty, które z racji wygody stosowania i efektywności działania wypierają stopniowo używane wcześniej do zabezpieczania przed wodą papy, folie budowlane wykonane z tworzyw sztucznych czy powłoki z mas bitumicznych. Obecnie ich odpowiednikami są folie w płynie i masy uszczelniające (charakteryzujące się większą niż folie gęstością), a także zaprawy hydroizolacyjne.

Powłoka

Ich zastosowanie ogranicza się do zagruntowania powierzchni, na której będą nakładane, a następnie do naniesienia ich za pomocą pędzla lub wałka (jedynie zaprawy hydroizolacyjne można nakładać również za pomocą pacy) po uprzednim uzyskaniu odpowiedniej konsystencji za pomocą mieszadła.

Zwykle stosowane są dwie warstwy tego typu materiałów ochronnych. Różnica pomiędzy nakładaniem pierwszej i drugiej polega na tym, by drugą nanosić poprzecznie do pierwszej. Po wyschnięciu całości izolacji, czyli maksymalnie po 24 godzinach, łazienka lub pralnia gotowe są na dalsze działania wykończeniowe, czyli nakładanie okładzin ściennych i podłogowych.

Porada eksperta:

Szczególnej staranności wymagają zabezpieczenia łączenia ścian i ścian z podłogą. W tych miejscach oprócz zwykłej hydroizolacji stosowane są taśmy i opaski uszczelniające. Co ważne – umieszczane są one również w celu ochrony wpustów i przejść rur instalacji wodnej i sanitarnej. Przed wykonaniem na nich podłogi z płytek ceramicznych stosowany jest dodatkowo silikon sanitarny o właściwościach elastycznych.