W jaki sposób dokonać zmian w projekcie budowlanym?

Projektowanie budynku stanowi fundamentalny etap przed przystąpieniem do jego budowy. Niemniej jednak w praktyce często okazuje się, że w trakcie realizacji inwestycji pojawiają się konieczności wprowadzenia modyfikacji w zaakceptowanym projekcie. Kluczowe staje się więc pytanie: do jakiego stopnia jesteśmy w stanie zmieniać pierwotny projekt, zanim stanie się on niewłaściwy lub niezgodny z przepisami?

Zmiany w projekcie budowlanym

Nie jest to rzadkość na placu budowy: zakupiliśmy gotowy projekt, dopełniliśmy wszystkich niezbędnych formalności, rozpoczęliśmy budowę, ale wraz z jej postępem zauważamy, że przewidziane fundusze szybko się kurczą. Aby nie przerwać inwestycji, musimy dokonać pewnych kompromisów, takich jak redukcja powierzchni, modyfikacja kształtu budynku czy rezygnacja z pewnych, wcześniej planowanych elementów. Wprowadzenie takich zmian wymaga adaptacji istniejącego projektu, a część z nich będzie potrzebować zatwierdzenia od miejscowego starosty. Ale jakie zmiany muszą zostać zaakceptowane, a które są traktowane jako drobne?

Rozróżnienie czynników istotnych w projekcie budowlanym:

Nie jest to częsta praktyka, ale zdarza się, że inwestor decyduje się na rozbudowę projektu w trakcie jego realizacji. Jeśli planujemy dodać kolejne piętro do naszego budynku, jest to znacząca zmiana, która wymaga zatwierdzenia od tych, którzy pierwotnie udzielili nam pozwolenia na budowę. Podobnie będzie, jeśli postanowimy zmienić pierwotny cel użytkowania obiektu lub jeśli nasze plany kolidują z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Takie ważne zmiany w projekcie, zwłaszcza te redukujące zakres budowy, jak np. przesunięcie ściany zewnętrznej czy rezygnacja z pewnych części budynku, wymagają ponownej akceptacji.

budowa domu

Co zalicza się do czynników nieistotnych?

Mniej istotne zmiany, które nie wymagają zatwierdzenia przez miejscowe władze, obejmują m.in. wybór innych materiałów niż pierwotnie zakładano czy zmianę rozmieszczenia i ilości okien i drzwi. Zmiany w instalacjach - takich jak grzewcza, wodociągowa czy elektryczna - również nie muszą być zgłaszane. Tak samo modyfikacja przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Co więcej, pewne modyfikacje w konstrukcji dachu, takie jak zmiana materiału pokrycia, są dopuszczalne, o ile nie naruszają one regulacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. W takim przypadku nie musimy ubiegać się o ponowne pozwolenie na budowę.