Jak wykonać przeniesienie instalacji wodnej?

Jeśli planowany remont w budynku mieszkalnym ma na celu zmianę usytuowania łazienki lub inną modyfikację systemu wodnego, możemy wykonać jego przeniesienie. W jaki sposób przeprowadzić go płynnie, tak aby ograniczyć niewygodę mieszkańców w czasie modyfikowania przebiegu elementów instalacji?

instalacja-wodnainstalacja-wodnainstalacja-wodnainstalacja-wodna

Niczym nieograniczona swoboda w kształtowaniu przestrzeni mieszkalnej ma miejsce jedynie w fazie planowania wnętrza budynku jednorodzinnego. Jeśli jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, warto zawczasu nie tylko uzgodnić rozmieszczenie wszystkich pomieszczeń, ale i wziąć pod uwagę wygodę gości, którzy będą nas w przyszłości odwiedzać, a także ustalić taką liczbę pomieszczeń, która okaże się wystarczająca dla nowych domowników. Warto uwzględnić na przykład:

- pomieszczenie gościnne,

- pokoje dla dzieci,

- wnętrza – usytuowane najlepiej na dolnej kondygnacji – przystosowane do potrzeb osób starszych i ich ograniczonych zdolności ruchowych.

Nawet jeśli nowo zbudowane pomieszczenia nie zostaną urządzone i wykończone dla wyżej wymienionych osób, dobrze jest mieć na uwadze możliwość zmodyfikowania dostępnej przestrzeni i przystosowania jej do spełniania nowych funkcji. Warto zauważyć, że powyższe przykładowe wyliczenie oznacza konieczność wybudowania więcej niż jednej łazienki i toalety. Pamiętając o tym, uwzględnijmy ich umiejscowienie w niewielkiej odległości od pomieszczeń o różnych funkcjach. A że również nasze plany i preferencje są ważne – a w czasie projektowania wręcz na nich się koncentrujemy – dobrze jest zawczasu przewidzieć obecność osobistej łazienki połączonej na przykład z sypialnią. Dlaczego właśnie w fazie sporządzania projektu?

Ponieważ wykonanie każdej korekty i modyfikacji w powstałym budynku będzie wymagało uwzględnienia przebiegu poszczególnych instalacji. Stanowi to duże ograniczenie dla chęci częstych zmian i odmiennego aranżowania pomieszczeń (i ich rozkładu) nadążającego za zmieniającą się z sezonu na sezon modą.

rurarurarurarura

Przeniesienie instalacji wodnej w mieszkaniu w bloku lub kamienicy

W przypadku mieszkania w wielkiej płycie lub starej kamienicy możliwości aranżacyjne polegające na zmianach przeznaczenia dostępnej przestrzeni są znacznie ograniczone. O ile modyfikowanie przebiegu instalacji wodnej i ukrycie jej komponentów pod warstwą tynku lub okładziny podłogowej znajduje się w zasięgu naszych możliwości, to nie możemy pozwolić sobie na samowolę budowlaną polegającą na wykonaniu konkurencyjnego dla powszechnie użytkowanego pionu kanalizacyjnego. Tym sposobem będziemy mogli przenieść toaletę jedynie do miejsca, z którego przy zachowaniu prawidłowego spadku rur zagwarantujemy skuteczny grawitacyjny odpływ ścieków. Kolejną trudnością będzie połączenie przewodów odprowadzających nieczystości z pionem kanalizacyjnym, który wykonany jest najczęściej w tego typu budownictwie z kamionki lub żeliwa.

Czy jednak nasze starania muszą zakończyć się w tym aspekcie porażką? Ciekawym rozwiązaniem, które umożliwi nam sprawne transportowanie ścieków rurami, na dużą odległość będzie zastosowanie specjalnego urządzenia, jakim jest pompa wtłaczająca rozdrobnione wcześniej ścieki do znacznie oddalonej kanalizacji. Dzięki łatwości połączenia niektórych modeli mechanizmu z więcej niż jednym przyborem sanitarnym i możliwości ukrycia cicho pracującego urządzenia na przykład na dnie szafki umywalkowej nasze szanse na zbudowanie w nowym miejscu łazienki, pralni, a nawet kompletnie wyposażonej w sprzęty AGD kuchni znacznie się zwiększają.

Czy wiesz, że…?

Prawidłowo działającemu urządzeniu tego typu nie zaszkodzi nawet przerwa w dopływie energii elektrycznej lub przepełnienie zbiornika spowodowane inną przyczyną. Rozdrabniacz wyposażony jest w specjalny czujnik, który dźwiękowym sygnałem zawiadamia o nieprawidłowości w funkcjonowaniu jego mechanizmu lub niebezpieczeństwie przepełnienia zbiornika. Takie urządzenie sprawdzi się nie tylko w warunkach blokowych i kamienicznych, ale także w domu jednorodzinnym, w którym możliwe będzie zbudowanie pomieszczenia wyposażonego w dowolne przybory sanitarne na przykład na niepodpiwniczonym parterze – jego konstrukcja znacznie utrudniłaby zbudowanie ciągu rur transportujących zużytą do prania czy kąpieli wodę z należytym spadkiem.

instalacjainstalacjainstalacjainstalacja

Czy przeniesienie instalacji wodnej wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

Modyfikowanie przestrzeni w mieszkaniu własnościowym jest możliwe bez uzyskania stosownych pozwoleń, o ile tylko zakres naszych prac nie narusza elementów konstrukcyjnych budynku i pionów wentylacyjnych. Jednak niektóre z większych remontów, których efektem będzie na przykład zbudowanie instalacji wodnego ogrzewania podłogowego, przebicie stropu lub ściany nośnej, wymagają powiadomienia starostwa powiatowego, powołania kierownika budowy i otrzymania zgody pozostałych właścicieli wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni. Ponieważ jednak przeniesienie w inne miejsce łazienki lub kuchni zaliczane jest do prac hydraulicznych, o ile prace nie dotykają bezpośrednio wspomnianych wyżej części mieszkania, można je wykonywać, nie troszcząc się o formalności.

Dlaczego jednak wykonanie wodnego ogrzewania podłogowego traktowane jest odmiennie i wymaga uzyskania zgody na przeprowadzenie remontu obejmującego zakres prac związanych z rozłożeniem przewodów i przykryciem ich warstwą jastrychu? W tym wypadku znacznemu obciążeniu ulegnie strop mieszkających w kondygnacji poniżej lokatorów. Aby nie doszło do jego pęknięcia, należy wcześniej upewnić się, że jest on zdolny utrzymać większe obciążenia.

Czy wiesz, że…?

Jeśli od złożenia w starostwie powiatowym wniosku i wymaganych dokumentów dotyczących planowanego remontu minie trzydzieści dni i nie dostaniemy z urzędu żadnej odpowiedzi, prace mogą ruszyć. Tym sposobem uzyskujemy tzw. milczącą zgodę na przeprowadzenie prac modernizacyjnych.

 

Data aktualizacji: 28.05.2024