Jak zapewnić sprawny odpływ wody

Wykorzystanie wody opadowej znacząco wpłynie na oszczędności w naszym gospodarstwie domowym. Warunkiem koniecznym jest w tym przypadku nie tylko jej zebranie, ale umożliwienie sprawnego odpływu. W przeciwnym razie nasz dom będzie narażony na niebezpieczeństwa związane z podciąganiem wody.

Jak zapewnić sprawny odpływ wody

Podciąganie kapilarne to naukowe określenie zjawiska znanego z codziennej praktyki ekip budowlanych. Jeśli nie zapewni się budynkowi efektywnego odprowadzania wody opadowej i jeśli nie został on wyposażony w odpowiednią izolację, woda dostaje się do wewnątrz muru i pnie się do góry, powodując jego zawilgocenie. Jeśli będzie miała możliwość odparować, problemy związane z wilgocią nie będą widoczne natychmiast, jeśli natomiast odparowanie będzie utrudnione lub niemożliwe, efektem będzie widoczne na fundamentach i ścianach zagrzybienie.

Co jest powodem takiego, a nie innego zachowania wody? W strukturze muru znajdują się pory, przestrzenie, którymi woda, niczym płyn w naczyniach włosowatych, pnie się ku górze. Im mniejsza średnica porów, tym wyżej podejdzie wilgoć. Przykładowo – dla  porów o średnicy 0,1 mm poziom podciągniętej wody wyniesie 14 cm. Jeśli pory będą dziesięć razy cieńsze, woda pojawi się na odpowiednio dziesięć razy wyższym poziomie. Dodatkowo im mur jest grubszy, tym możliwość wyparowania z niego wody jest mniejsza. Odsunięcie od muru i fundamentów wszelkiego rodzaju niebezpieczeństw związanych z zawilgoceniem jest niezbędne. Jak tego dokonać?

Sprawnie wykonane odwodnienie pozwoli na szybki odpływ wody z opadów deszczu i śniegu – nie będzie ona zalegać ani na połaci dachu, ani na powierzchni gruntu, nawet wtedy, gdy jego nawierzchnia będzie utwardzona. Otoczenie naszego domu będzie wolne od błota i kałuż, kiedy odwodnienie będzie działało bez zarzutu. Służy temu drenaż opaskowy, a w przypadku budynków położonych na gruncie z utrudnionym odpływem wody – odwodnienie liniowe. W największym skrócie – woda z dachu spływa rynnami w dół, gdzie dzięki przewodom drenarskim zamocowanym z odpowiednim spadkiem przedostaje się do studzienki, a stąd – do gruntu lub do kanalizacji deszczowej, lub ogólnospławnej.

Jak zapewnić sprawny odpływ wody

Oczywiście wodę deszczową możemy zatrzymać do własnych potrzeb, dzięki czemu – o ile jest ona przechowywana w odpowiednim do tego zbiorniku – możemy ją wykorzystać w naszym gospodarstwie domowym, na przykład do podlewania ogrodowych roślin, do spłukiwania toalet, do prania czy do prac porządkowych. Pomiędzy przewodami doprowadzającymi wodę opadową a zbiornikiem należy zainstalować w tym wypadku filtry wyłapujące zanieczyszczenia. Tego typu wody nie można używać w celach konsumpcyjnych, jest ona niezdatna do picia.

Jeśli nie zdecydujemy się na zbudowanie zbiornika na wodę deszczową – czy to naziemnego, czy korzystniejszego podziemnego (brak światła uniemożliwia w nim rozwój glonów) – powinniśmy zadbać o to, by grunt lub studnia były gotowe przyjąć dużą ilość wody w krótkim czasie. Jest to związane nie tylko z połacią dachu, z której spływają opady (tu liczy się odpowiednia ilość rynien i ich przekrój), ale ze zmianami klimatycznymi w naszej strefie geograficznej, dla której krótkie, ale niezwykle intensywne opady deszczu są coraz częstsze. Aby umożliwić wodzie sprawniejsze przedostawanie się do gruntu, na dnie studni powinny znaleźć się tłuczeń, gruz lub gruby żwir.