Metody renowacji pokryć dachowych z papy

Papa to taki produkt, który już po kilkunastu miesiącach od założenia niszczeje oraz traci swoje pierwotne właściwości – przynajmniej w niektórych przypadkach. Źle położona, niezabezpieczona warstwą ochronną może być narażona na powstawanie wielu spękań. Na szczęście istnieją metody oraz środki, które wnikają w daną powierzchnię i utrzymują ją w dobrym stanie technicznym. Sama renowacja papy ma na celu przede wszystkim przywrócenie jej utraconych właściwości, takich jak elastyczność oraz szczelność.

Metody renowacji pokryć dachowych z papy

Utrzymanie naszego dachu w dobrym stanie technicznym to nie tylko możliwość ograniczenia kosztów związanych z jego późniejszą naprawą, to przede wszystkim nasz obowiązek. Tymczasem papy z bitumu niemodyfikowanego powinno się konserwować już po trzech latach od położenia, z bitumu modyfikowanego – po pięciu.

Aby stan techniczny naszej papy był naprawdę zadowalający, należy dopasować odpowiednie środki. Zwykle są to masy bitumiczne, którymi pokrywa się powierzchnię dachu. Konserwacja przy użyciu odpowiednich mas jest znacznie tańsza niż całkowita wymiana papy. W dłuższej perspektywie trzeba bowiem doliczyć nie tylko koszty samego produktu, ale również utylizacji starej papy.

Przeczytaj także: Do czego służy komunikacja dachowa? Czy jest niezbędna?

Wykonanie pokrycia z jednowarstwowej papy renowacyjnej z kanalikami wentylacyjnymi

Stare pokrycia wykonane z papy bardzo często oprócz samej renowacji wymagają również zapewnienia odpowiedniej jakości wentylacji. Jest to niezwykle ważne, chociażby dlatego, żeby uniknąć gromadzenia się wody w strukturze danej warstwy.

Problemy z wentylacją zwykle rozpoczynają się wówczas, gdy na starą warstwę papy nakładamy nową. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest położenie na starym podłożu papy wentylacyjnej perforowanej, którą układa się luźno na danym podłożu i gruntuje dyspersyjną masą asfaltowo-kauczukową.

Papa zapewniająca odpowiednią wentylację i co jeszcze?

Inną grupą pap przeznaczonych do renowacji starego dachu są te, które hamują rozprzestrzenianie się ognia. Osnowę stanowi tutaj włóknina poliestrowa o gramaturze min. 270 g/m2. Spodnia strona jest natomiast wzmocniona włókniną polipropylenową – wodoodporną, dodatkowo impregnowaną. Papa tego rodzaju jest giętka, nawet przy niskich temperaturach, a także wyjątkowo odporna na spływanie (nawet do 115 stopni Celsjusza)

System wspomnianych wyżej produktów – z jednej strony dbających o prawidłową wentylację, z drugiej chroniących przed przedostawaniem się ognia – jest wyjątkowo przydatny w momencie, gdy istnieje konieczność zerwania starych pokryć. Wykonujemy wówczas pokrycie zgrzewalne na zagruntowanym podłożu, które składa się z dwóch warstw. Takie połączenie będzie istotne w przypadku obawy o możliwość zawilgocenia podłoża, które może przecież nastąpić zarówno w przypadku stropodachu wentylowanego, jak i stropodachu niewentylowanego. Dzięki temu przez kominki wentylacyjne umieszczone na podłożu będzie można osuszać zawilgocone warstwy dachu i na długi czas zachować ich szczelność.

Środki do renowacji

Wybierając produkty do renowacji dachów z papy, decydujmy się na takie, które służą do wykonywania bezspoinowych hydroizolacji pionowych lub poziomych typu lekkiego, lub średniego. Produkty takie to masa bitumiczna modyfikowana kauczukiem syntetycznym z dodatkiem żywic. Zwykle stosuje się ją na zimno. Oprócz wykonania renowacji i konserwacji dachowych pokryć z papy pozwala także na wykonywanie laminatów do zbrojeń włóknem szklanym. Płynna membrana odporna jest na działanie czynników atmosferycznych i służy do wykonywania powłok ochronnych na istniejących już pokryciach dachowych, nie tylko wykonanych z papy, ale również z gontu, pianki poliuretanowej oraz na podłożach mineralnych. Możemy też użyć jednoskładnikowej farby podkładowej, która powstaje na bazie żywic polimerowych. Dzięki niej tworzymy podkłady antykorozyjne na różnego rodzaju podłożach metalowych. Wreszcie istnieją także masy podkładowe przeznaczone do wykonywania podkładów wypełniających.

Zobacz też: Jak niwelować przecieki na dachowych połączeniach różnych materiałów

Metody renowacji pokryć dachowych z papy

Niezależnie od tego, jaką metodę renowacji wybierzemy, konieczne będzie uzupełnienie wszystkich ubytków, które znajdują się obecnie w podłożu.

Niektóre usterki dachu i metody ich naprawy:

1. Jeśli na naszym dachu powstają pęcherze powietrza, oznacza to dokładnie tyle, że pokrycie jest szczelne tylko tam, gdzie znajdują się pęcherze, a samo pokrycie jest zawilgocone.

2. Naprawa: pęcherze trzeba rozciąć, a następnie, po dokładnym oczyszczeniu, przykleić z powrotem, a samo rozcięcie wypełnić uszczelniaczem bitumicznym. Wreszcie, w kolejnym kroku, należy także zamontować kominki wentylacji biernej. Wykonujemy to następująco: tworzymy przebicie do płyty konstrukcyjnej dachu, w przebiciu montujemy perforowaną rurę z PVC. Kominek oklejamy lepikiem i przykrywamy łatą z papy.

Pęknięcia spowodowane utratą elastyczności – na ich powstanie narażone są szczególnie te papy, które wykonane są z bitumu niemodyfikowanego.

Naprawa: użycie plastycznych uszczelniaczy bitumicznych oraz wgrzewanie łat z papy lub wykonanie laminatu asfaltowego.