Produkty

Warszawa 20.09.2019

Drewno tylko z certyfikatem!

Co roku, w ostatni piątek września, obchodzimy międzynarodowy dzień FSC. To dobry moment na przypomnienie jak ogromny wpływ na każdego z nas mają lasy i dlaczego tak ważne jest odpowiedzialne gospodarowanie nimi. Przypomina nam o tym między innymi Castorama Polska, która jak co roku prowadzi działania mające na celu popularyzację certyfikacji drewna, zarówno poprzez sprzedaż materiałów certyfikowanych jak i promowanie ich w swojej komunikacji.

Celem FSC® Friday jest rozpowszechnianie wiedzy o pochodzeniu i odpowiedzialnym pozyskiwaniu drewna. Certyfikat przyznawany jest drewnu oraz produktom drewnopochodnym (np. papierowi, w tym papierowi z recyklingu), a także bezdrzewnym produktom leśnym (np. kauczukowi). Produkty certyfikowane w systemie FSC pozyskiwane są z surowców, które pochodzą z legalnej wycinki lasów, oraz z takiej, która nie zagrażała cennym siedliskom przyrodniczym. Wybierając artykuły z certyfikatem FSC klienci mają pewność, że wyprodukowano je z surowca pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych lasów.

Uczestnictwo w obchodach Piątku FSC jest jedną z inicjatyw, które Castorama Polska podejmuje w celu wzmacniania postaw proekologicznych wśród klientów oraz zwiększania świadomości w zakresie dbania o zasoby leśne. 

Lasy na świecie są dla nas cenne nie tylko z biznesowego punktu widzenia. Jesteśmy świadomi konieczności ich ochrony przede wszystkim ze względu na równowagę, którą zapewniają w środowisku przyrodniczym. W tym roku chcemy szczególnie podkreślić ich ogromny wpływ na życie każdego z nas, FSC® Friday, czyli Piątek FSC® to nasza coroczna akcja, która służy podnoszeniu świadomości na temat pozyskiwania drewna oraz odpowiedzialnej gospodarki zasobami leśnymi. Jako spółka prowadząca biznes w sposób zrównoważony przywiązujemy wagę nie tylko do produktów, które oferujemy naszym klientom ale także przedmiotów, z których korzystamy każdego dnia, dlatego zarówno papier, na którym drukujemy jak i kubki wykorzystywane w automatach vendingowych pochodzą w 100% z certyfikowanych źródeł - wyjaśnia Paweł Świętochowski, Kierownik ds. Relacji Biznesowych i Projektów.

Troska o zrównoważony łańcuch dostaw, a przez to również o zasoby leśne jest jednym z kluczowych obszarów w zakresie odpowiedzialności społecznej Castorama Polska, jak i międzynarodowej Grupy Kingfisher. Celem Grupy jest między innymi osiągnięcie dodatniego bilansu zalesienia, to jest sadzenie większej liczby drzew, niż jest wykorzystywana w działalności. Kingfisher skupia się również na odpowiedzialnym pozyskiwaniu tego surowca. W tym momencie ponad 97% sprzedawanych w Grupie produktów pochodzi ze zrównoważonych źródeł, a według strategii najpóźniej do końca 2020 roku poziom ten osiągnie 100%.