Produkty

Jak wybrać wodomierz?

Jak wybrać wodomierz?

Jeśli chcemy uniknąć błędnego naliczania zużycia wody i problemów z rozliczaniem, warto wybrać odpowiedni wodomierz. Jakie są rodzaje wodomierzy i o czym warto pamiętać przy ich wyborze?

licznik wodomierzaDefinicja i kryteria wyboru

Wodomierze to liczniki mierzące przepływ wody, które zwykle montowane są na przyłączu doprowadzającym wodę do budynku. Służą do rozliczeń między dostawcą wody a właścicielami poszczególnych lokali. Dobrze dobrany wodomierz powinien dokładnie i niezawodnie zmierzyć przepływ wody, tak aby nie narażać nas na niepotrzebne koszty.

Aby dobrze dobrać wodomierz, przede wszystkim powinniśmy określić:

- warunki montażu,

- wielkość urządzenia,

- warunki eksploatacji,

- sposób dokonywania pomiaru,

- charakterystykę instalacji wodnej,

- wymagania odnośnie ceny.

Rodzaje wodomierzy

Najpopularniejszym i najtańszym urządzeniem jest wodomierz mechaniczny. W jego konstrukcji znajduje się wirnik, który jest wprawiany w ruch obrotowy przez przepływającą wodę. Obrót wirnika przekazuje do liczydła dane potrzebne do odczytu ilości zużytej wody. Dalszy podział wodomierzy wiąże się ze sposobem, w jaki ruch wirnika przekazywany jest do liczydła. Stąd wyróżniamy:

- wodomierz mokrobieżny, gdzie ruch wirnika bezpośrednio przekazywany jest na zębatki liczydła. Oba elementy znajdują się w tej samej komorze, przez którą przepływa woda. W tym typie wirnik narażony jest na uszkodzenia zanieczyszczeniami wody, ma krótszy czas niezawodności, częstsze muszą być jego przeglądy;

- wodomierz suchobieżny, gdzie występują dwie oddzielne komory, w jednej mokrej jest wirnik, a w suchej liczydło. Ruch wirnika przekazywany jest do liczydła za pomocą sprzęgła magnetycznego. Nie ma tu ryzyka zanieczyszczenia, ale występuje możliwość oddziaływania innych, zakłócających odczyty pól magnetycznych.

Oba typy mogą występować w wersji jedno- oraz wielostrumieniowej. Oznacza to, że na łopatki wirnika mogą być kierowane, zwykle silniejsze, strumienie pojedyncze lub wiele strumieni rozproszonych przez szczeliny w dodatkowej osłonie wirnika, których siła jest znacznie mniejsza.

Inny podział wodomierzy różnicuje je w zależności od kształtu wirnika na:

skrzydełkowe – stosowane do małych przepływów,

śrubowe – do przepływów dużych, mających zastosowanie w przemyśle.

Konstrukcja oparta na przepływie wielostrumieniowym zwykle poprawia wydajność wodomierza skrzydełkowego.

Najczęściej wodomierze skrzydełkowe stosowane są w budownictwie mieszkaniowym, gdzie rzadko występują silne uderzenia strumienia wody. Natomiast wodomierze śrubowe służą pomiarom dużych ilości wody o zmiennych, często silnych uderzeniach przepływu, np. na przyłączach głównych.

Wielkość wodomierza

Wielkość potrzebnego wodomierza określają między innymi takie wielkości, jak przepływ nominalny i średnica nominalna. Przepływ nominalny zależy od ilości zużywanej wody i w domkach jednorodzinnych przyjmowany jest jako poziom 2,5 m sześciennego wody na godzinę, a w mieszkaniach – 1 lub 1,5 m sześciennego/godz. Jeśli przepływ wody jest dużo mniejszy od nominalnego, wodomierz go po prostu nie odnotuje. Musimy wówczas wybrać precyzyjniejszy licznik, na niższy poziom przepływu. Średnica nominalna – to średnica przewodu, na którym może być zamontowany wodomierz. W jednorodzinnych domkach są to najczęściej wielkości 10, 15 lub 20 mm. Trzeba pamiętać, że możemy zamontować wodomierz, którego średnica jest mniejsza od średnicy naszego przewodu, ale nie możemy zrobić odwrotnie, czyli zamontować wodomierza o średnicy większej od średnica naszego przewodu.instalacja wodomierza

Dobry wybór wodomierza 

Dobrze dobrany wodomierz to taki, który zmierzy zarówno największy, jak i najmniejszy przepływ wody i będzie pasował do średnicy przewodu oraz wytrzyma ciśnienie i temperaturę w naszej instalacji. Coraz nowocześniejsze modele wodomierzy pozwalają na zdalne odczyty wskazań zużycia oraz kontrole prawidłowości pracy urządzeń, dzięki zamontowanym w nich specjalnym modułom radiowym.

Pamiętajmy także o atestach, jakie powinien posiadać dobry wodomierz, czyli:

- atest dopuszczający Głównego Urzędu Miar,

- atest higieniczny PZH,

- aprobata techniczna danego typu,

- ewentualnie dokumentacja międzynarodowa (akredytacje, ISO).

Data publikacji 20-04-2022
Doradca Dział Instalacje

Dział Instalacje

Powiązane artykuły

Kiedy warto wymienić wodomierz?

Kiedy warto wymienić wodomierz?
Wodomierze są ważnymi urządzeniami w naszym domu, to one przecież rejestrują ilość zużywanej przez nas wody, a więc w efekcie i wysokość rachunków...
Czytaj więcej

Co warto wiedzieć o przyłączu wodociągowym do nowego domu?

Co warto wiedzieć o przyłączu wodociągowym do nowego domu?
Woda i kanalizacja to dziś norma niemal w każdym domu, ale żeby doprowadzić je do nowo wznoszonego budynku, trzeba dopełnić szeregu formalności. Jest ...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Jak wybrać wodomierz?