Jak zabezpieczyć piwnice i fundamenty przed zimą?

Jeśli budowa domu została zatrzymana przez zimę, powinniśmy zadbać o to, aby dotychczasowy wkład pracy i środków nie został zmarnowany. Jak zabezpieczyć piwnicę i fundamenty przed nadchodzącą zimą?

Jak zabezpieczyć piwnice i fundamenty przed zimą

Jak zabezpieczyć wykopy i fundamenty przed zimą

Bywa, że rozpoczynając budowę domu tuż przed zimą, zrobiono jedynie wykopy. Jeśli nie chcemy, aby naszą pracę zniweczyła zimowa aura, należy je odpowiednio zabezpieczyć. Możemy to zrobić, układając na dnie maty słomiane lub warstwy styropianu. Przy dużych i długotrwałych mrozach może to jednak okazać się niewystarczające. Na wiosnę będziemy wówczas musieli usuwać ewentualne uszkodzenia struktury gruntu i zastępować chudym betonem.

Jeśli prace na budowie trwają, a nieuchronnie zbliża się zima, watro na wylewki zastosować materiały mrozoodporne, nieulegające rozsadzaniu. Wylane ławy fundamentowe należy przykryć styropianem i niewielką warstwą ziemi. W domach z podpiwniczeniem można nieco bardziej przysypać ławy ziemią, ale jedynie z zewnątrz.

W domach niepodpiwniczonych – obsypujemy fundamenty ziemią z obu stron, do wysokości zrównania ich z poziomem terenu. Wcześniej jednak warto zaizolować ściany fundamentowe termicznie i przeciwwilgociowo. Można tu użyć specjalnych środków chroniących przed wodą (np. emulsji asfaltowo-kauczukowej), a następnie ułożyć na ścianach płyty ocieplające ze styropianu lub polistyrenu i obsypywać je stopniowo ziemią. Jeśli nie zdążyliśmy nad piwnicą wylać stropu, warto zrobić na zimę tymczasowe szczelne zadaszenie. Okap dachu powinien sięgać poza obrys wykopu.

Jak zabezpieczyć piwnice i fundamenty przed zimą

Stan zerowy przed zimą

Stan, zwany stanem zerowym, jest pierwszym momentem, w którym możemy przerwać prace na budowie przed zimą, bez ryzyka większych strat. Nawet jeśli nie dokonamy żadnych zabezpieczeń, zimowe zniszczenia nie powinny już wówczas być szczególnie dotkliwe. W budynkach z piwnicą jest to stan po wykonaniu fundamentów, ścian piwnic oraz stropu nad piwnicą. W domach bez piwnic – stan po wylaniu betonowej płyty podłogi na gruncie.

Osiągnięte poziomy (strop piwnicy, płytę podłogi) powinniśmy przykryć matami słomianymi lub płytami styropianu. Następnie pokryć to folią budowlaną, a na wierzchu całość przygnieść cegłami, kamieniami lub warstwą gruntu (15-20 cm). Wszystkie odsłonięte fragmenty izolacji należy okryć dla niezbędnej ochrony przed mrozami, opadami i roztopami.

Dodatkowo trzeba zadbać o wszelkie otwory – np. otwór na schody do piwnicy trzeba wcześniej (przed położeniem warstw ocieplających) zakryć deskami. Okna piwniczne – zabić deskami lub zabezpieczyć folią rozpiętą na drewnianych ramkach.

Inne zabezpieczenia

Dodatkowym problemem jest przechowywanie na miejscu budowy wielu sukcesywnie gromadzonych materiałów czy narzędzi budowlanych. Warto pomyśleć o znalezieniu im na czas zimowego przestoju suchego i bezpiecznego miejsca. Jeśli jednak takiego nie mamy, powinniśmy pomyśleć chociażby o nakryciu ich brezentowymi plandekami, foliami, matami ze słomy czy innymi, chroniącymi przed zimnem i wilgocią, materiałami. Czasem w piwnicy budowanego domu są już zamontowane (lub przygotowane) pewne elementy wyposażenia, stanowiące łupy dla złodziei (kocioł, grzejniki, okna). Powinniśmy wówczas zapewnić ich ochronę, poprzez bezpośredni lub elektroniczny dozór. Warto także rozważyć ubezpieczenie całego terenu budowy.