Produkty

Dlaczego należy dbać o drożność przewodu kominowego?

Dlaczego należy dbać o drożność przewodu kominowego?

Komin, aby spełniał swoje podstawowe zadanie, jakim jest sprawne odprowadzenie spalin, musi posiadać wystarczającą do tego celu ilość wolnej przestrzeni wewnątrz. Jeśli zaniechamy starań o utrzymanie jego drożności i dodatkowo w czasie niewłaściwego używania urządzeń grzewczych zasilanych drewnem lub węglem, generujemy duże ilości sadzy, smoły i kreozotu, to nasz komin zmienia się w łatwopalny pocisk, którego zapłon może skutkować pożarem całego budynku. Jak się przed tym ustrzec?

drożność przewodu kominowegoSkąd wziąć łyżkę dziegciu?

Jeśli zaniechamy starań o drożność przewodu kominowego, w sposób nieprawidłowy palimy węglem lub drewnem lub używamy do tego celu nieodpowiednich materiałów, samodzielnie produkujemy przysłowiową substancję, której łyżka dodana do beczki miodu potrafi skutecznie zepsuć smak zgromadzonego wewnątrz niej słodkiego produktu. Dziegć jest inną nazwą smoły drzewnej, która osadza na ścianach kotła i przewodu kominowego i nie jest jedynym widocznym efektem złego sposobu palenia oraz spalania drewna i węgla.

Smoła i jej złowrodzy pobratymcy

Oprócz smoły na niedrożność przewodu kominowego wpływ mają też sadza i kreozot. Ta pierwsza unosi się i osiada wewnątrz urządzenia grzewczego i komina – ponieważ jest substancją palną (stanowi jeden z elementów składu niektórych materiałów wybuchowych), jest skrajnie niebezpieczna. Iskra przedostająca się przypadkowo z paleniska może spowodować jej zapalenie się, co przy dużym zanieczyszczeniu wnętrza komina skutkować będzie brzemiennym w skutki pożarem.

Równie niebezpieczny w obliczu ognia jest osad kreozotu – ten pod wpływem gorąca pęcznieje i zwiększa swoją objętość, co prowadzić może do całkowitego zatkania komina. Obecność kreozotu objawia się wcześniej w postaci wykwitów oleistej mazi na przewodzie kominowym, zwłaszcza jeśli na skutek złego wykonania lub ze starości powstały w nim niezaizolowane szczeliny. W tym wypadku na nic zda się jego zamaskowanie nową warstwą tynku, która prędzej lub później odpadnie z zanieczyszczonej powierzchni.

Czym grozi pożar we wnętrzu komina?

Zapalenie się substancji, jakie oblepiają wnętrze przewodu kominowego, może w skrajnych przypadkach prowadzić do pożaru całego budynku, zwłaszcza jeśli od nagrzanych ścian komina zajmą się drewniane elementy konstrukcyjne. Ogień wydostawać się też może przez powstałe na skutek wytworzenia się wysokich temperatur szczeliny i ubytki. Nawet jeśli płomienie szybko zostaną ugaszone, rozszczelnienia – jeśli nie zostaną one zauważone i wypełnione szczeliwem – stanowić będą prostą drogę dla ulatniającego się tlenku węgla – śmiertelnie groźnego, niewidocznego i bezwonnego „cichego zabójcy”.

wycior nylonowyJak się ustrzec powstania zanieczyszczeń w kominie?

- umiejętnie dobrać moc urządzenia grzewczego, tak aby pracowało z optymalną temperaturą paleniska – zbyt niska skutkować będzie powstawaniem dużej ilości dymu z drewna lub węgla,

- palenie węgla i drewna powinno odbywać się z udziałem wystarczającej ilości powietrza dostarczanego z zewnątrz, dlatego w kotłowni podstawą jest sprawna wentylacja,

- drewno do palenia powinno mieć wilgotność poniżej 20%,

- dbać o sukcesywnie przeprowadzane kontrole kominiarskie.

A jeśli wnętrze komina niemal w całości wypełniają sadza i smoła?

Najskuteczniejszym sposobem na usunięcie złogów niebezpiecznych substancji z wnętrza przewodu kominowego jest ich wypalenie. Uwaga! Może to przeprowadzić tylko i wyłącznie ekipa kominiarska przy obecności straży pożarnej – ogień wtedy kierowany jest od góry i stopniowo, w miarę uporania się ze szkodliwymi substancjami, w dół przewodu kominowego.

Równie skutecznym, ale z powodów konstrukcyjnych często niemożliwym do przeprowadzenia sposobem uporania się z osadami smoły i sadzy, jest ich skucie. Aby nie dociekać, które rozwiązanie problemu będzie lepsze dla naszego komina, warto uprzednio zadbać o jakość generowanego przez urządzenie grzewcze dymu, w którym zawartość sadzy, drobin smoły i kreozotu była jak najmniejsza. Aby dodatkowo zniwelować ślady ich osadzania się, warto stosować preparaty chemiczne, które choć nie są tak skuteczne jak radykalne działania kominiarzy, oddalą niebezpieczeństwo grożące nam z wewnątrz komina.

Data publikacji: 04.08.2016
Doradca Dział Instalacje

Dział Instalacje

Powiązane artykuły

Czyszczenie kotła centralnego ogrzewania - jak to zrobić?

Czyszczenie kotła centralnego ogrzewania - jak to zrobić?
Podczas wybierania kotła centralnego ogrzewania decydujesz się model, który jest jak najbardziej wydajny, sprawny i spełnia wszystkie niezbędne...
Czytaj więcej

Czym ozdobić meble kuchenne?

Czym ozdobić meble kuchenne?
Meble kuchenne utrzymane w jednorodnej stylistyce nadają szyku i elegancji i są zarazem dobrym miejscem do wyeksponowania ozdób, którymi dodatkowo chc...
Czytaj więcej

Jak czyścic piece i grzejniki

Jak czyścic piece i grzejniki
Elementy ogrzewania są narażone na poważne i trudne do usunięcia zabrudzenia, które mają wpływ nie tylko na ich estetykę, ale niekiedy także na wydajn...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Dlaczego należy dbać o drożność przewodu kominowego?