icon
10.03 niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl
icon
10.03 niedziela niehandlowa. Kupuj na castorama.pl

Jak zapobiegać kondensacji pary wodnej w kominie?

Przewód kominowy jest narażony na działanie wilgoci pochodzącej z warunków zewnętrznych i wewnętrznych. O ile te pierwsze są stosunkowo łatwe do zniwelowania ewentualnych strat, w przypadku kondensacji pary wodnej w środku komina szkody mogą być większe i trudne do usunięcia. Kiedy warto o tym pomyśleć?

para

Prawidłowo działający przewód kominowy nie powinien mieć kontaktu z wilgocią, czy to pochodzącą z zewnątrz, czy wewnątrz. Zawilgocenie komina może być spowodowane dostawaniem się do jego środka deszczu, czy śniegu – w tym wypadku wystarczy na jego wierzchu przymocować odpowiedniej konstrukcji przykrycie, które nie tylko uchroni wnętrze przed zawilgoceniem, ale też ochroni przed niekorzystnym działaniem wiatru, który utrudnia czy czasem wręcz uniemożliwia oddawanie zużytego powietrza zmieszanego ze spalinami pochodzącymi z urządzenia grzewczego.

Kominy stawiane z nowo powstającymi budynkami najczęściej były murowane i nie są przystosowane do pracy w powiązaniu z nowoczesnymi źródłami ciepła. Dlaczego? Murowane przewody z powodzeniem służyły w przypadku kominów dymowych z piecami opalanymi drewnem i węglem. Zapewniały sprawne odprowadzanie dymu o wysokiej temperaturze, odpowiedni ciąg, a jeśli nie miały uszkodzeń i były odpowiednio grube – chroniły przed przeniesieniem pożaru między piętrami i nie rozgrzewały się na tyle, by same stanowiły zagrożenie pożarowe. Jednak nie były przygotowane na nowe sposoby ogrzewania, z wykorzystaniem urządzeń bardziej zaawansowanych technologicznie, bardziej efektywnych i oddających spaliny o niższej temperaturze. Te ostatnie są szczególnie groźne dla tradycyjnego komina zbudowanego z prefabrykatów.

para

Niższa temperatura spalin powoduje, że w środku przewodu kominowego dochodzi do skroplenia się pary wodnej, co okazuje się brzemienne w skutkach. Po pierwsze, para wnika w ściany przewodu kominowego, co w połączeniu z niską temperaturą panującą na zewnątrz prowadzi do erozji i odrywania się części prefabrykatów. Po drugie, woda reaguje ze szkodliwymi produktami spalania, wśród których wyróżniamy:

- związki azotu,
- związki siarki,
- związki węgla.

Działają one niszcząco na ściany komina zbudowane zarówno z prefabrykatów, jak i wyposażonych w stal węglową. Wynika stąd konieczność zapewnienia przewodowi odpowiedniej ochrony. Prefabrykaty użyte do postawienia komina można wyposażyć w drugą warstwę, którą stanowi kwasoodporna rura wewnętrzna, a kompletne zabezpieczenie stanowi warstwa trzecia, izolująca, która nie pozwala na skroplenie się wody i dzięki której spaliny wyprowadzane są w całości ponad powierzchnię połaci dachowej.