Jak działa wyczystka kominowa

Niezbędnym elementem przewodu kominowego jest wyczystka. Nie bez powodu jej nazwa związana jest z czynnością czyszczenia, a uchylane drzwiczki wyczystki to umożliwiają. Zaniedbania w tym zakresie mogą być brzemienne w skutki i skończyć się pożarem. Wiedza na temat wyczystki sumuje wszystko, co wiemy o spalaniu różnych materiałów.

Wyczystka

Tak jak w tradycyjnym piecu mamy popielnik, tak jego funkcję w przewodzie kominowym spełnia wyczystka. Wraz ze spalinami do wnętrza komina przedostają się zanieczyszczenia oraz pył i sadza. Pył po opadnięciu opada na dno, czyli dostaje się do umiejscowionej tam wyczystki, nieco inaczej z sadzą – ta osiada na ścianach przewodu kominowego, skąd jest usuwana podczas kontroli stanu przewodu kominowego i, oderwana od ściany, wpada do wyczystki. Dzięki temu, że wyczystka posiada nieduże drzwi rewizyjne, możemy na bieżąco usuwać nadmiar zanieczyszczeń, jakie w niej zalegają.

Kolejną substancją, jaka gromadzi się w przewodzie kominowym, jest kreozot. Pochodzi z drewna, którym palimy w piecach lub kominkach. Chociaż jego właściwości są wykorzystywane przy impregnowaniu drewna, wewnątrz przewodu kominowego jest bezużyteczny i co więcej – jego nadmiar może spowodować pożar, ponieważ, podobnie jak sadza, kreozot jest substancją łatwopalną. Wydziela się wtedy, kiedy do naszego kominka trafia drewno wilgotne, niesezonowane. Użycie takiego paliwa nie tylko daje w efekcie zanieczyszczone wnętrze przewodu kominowego, ale również mniejszą temperaturę, jaką uzyskuje urządzenie grzewcze. Nagromadzony przez lata, nieusuwany systematycznie i utwardzony przez wysoką temperaturę kreozot jest trudny do usunięcia, nie obędzie się bez specjalistycznej pomocy kominiarza, a nawet straży pożarnej.

Wyczystka

Inną jest sytuacja, kiedy do przewodu kominowego dostają się zanieczyszczenia z pieca, w którym dochodzi do całkowitego spalenia paliwa. W tym wypadku dym ma niższą temperaturę, co w połączeniu z niską temperaturą wewnątrz przewodu kominowego (gdy nie jest zaizolowany termicznie) skutkuje skropleniem pary wodnej. Co więcej, zawarte w zanieczyszczeniach z zasilanego gazem pieca kondensacyjnego substancje reagują, czego efektem są kwaśne skropliny, które, ściekając po nieosłoniętym wnętrzu przewodu kominowego, powodują jego korozję. Na ciecze, które powstają w kominie lub pod postacią deszczu czy śniegu wpadają przez wylot, przeznaczony jest odskraplacz. Pamiętajmy, że jeśli mamy do czynienia z kwaśnymi skroplinami, naszym zadaniem jest je zneutralizować do poziomu 6,5 pH, co możemy wykonać za pomocą neutralizatora skroplin. Jego działanie w poziomo położonym zbiorniku wspomaga granulat, uzupełniany przez nas do wymaganego przez producenta poziomu.

Jeśli nasze urządzenie grzewcze działa maksymalnie efektywnie i zasilane jest odpowiednim paliwem, wyczystkę można opróżniać raz na sezon. Jeśli jednak zaniechamy jej czyszczenia, może się okazać, że za drzwiczkami rewizyjnymi nagromadziło się na tyle dużo sadzy, że będzie ona trudna do usunięcia przy zachowaniu czystości najbliższych okolic wyczystki, zwłaszcza jeżeli jest ona umiejscowiona blisko poziomu posadzki. Z podobnych względów warto, by drzwiczki były wykonane z materiału niepalnego, zostały odpowiednio uszczelnione i znajdywały się w miejscu na tyle dostępnym, by dostęp do jej wnętrza nie był czymkolwiek ograniczony.