Produkty

Co zawiera dokumentacja powykonawcza

Co zawiera dokumentacja powykonawcza

Prowadzenie i skompletowanie dokumentacji powykonawczej należy do zadań kierownika budowy. Po sfinalizowaniu prac i dopełnieniu obowiązków formalnych z tym związanych, trafia do właściciela danej nieruchomości bądź jej zarządcy. Co dokładnie zawiera i jak długo należy ją przechowywać?

dokumentacjaNa każdym etapie życia przybywa nam dokumentów, które skrzętnie i zapobiegawczo gromadzimy i przechowujemy. Takimi są nasze zeznania podatkowe, dowody wpłat, świadectwa szkolne naszych dzieci i notarialne akty własności. Jeśli zdecydujemy się na wybudowanie domu i zamieszkamy w nim, dojdzie nam kolejny zbiór do naszej kolekcji – będzie to dokumentacja powykonawcza. Zawiera w sobie między innymi dziennik budowy, a jego nazwa dobrze oddaje charakter zawartości – jest nią istotne z punktu widzenia prawa budowlanego udokumentowanie najważniejszych zdarzeń związanych ze stawianiem domu, od jego narodzin na ekranie komputera w fazie gotowego projektu, aż do dokumentów potwierdzających odbiór końcowy gotowego budynku.

Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji jest obowiązkiem kierownika budowy – jednej z głównych osób procesu budowlanego, która odpowiedzialna jest tym samym nie tylko za organizację budowy. Prowadzi on nie tylko dziennik budowy, dokumentuje zmiany dokonywane w projekcie czy dzienniku montażu, jeśli budynek stawiany jest tą metodą, ale kompletuje też całość dokumentacji powykonawczej, na którą składają się:

- projekt budynku,

- uzyskane pozwolenie na budowę,

- dokumenty poświadczające odbiory częściowe i końcowy,

- książki obmiaru i operaty geodezyjne,

- dziennik budowydokumenty budowlane

- dziennik montażu (jeśli stosowana była metoda montażu),

- geodezyjne pomiary powykonawcze,

- rysunki i opisy obrazujące wznoszenie budynku.

Dokumentację powykonawczą właściciel nieruchomości lub jej zarządca ma obowiązek przechowywać przez cały czas istnienia budynku. Obliguje go do tego konkretny zapis – art. 63 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414).

Doradca Dział Narzędzia

Dział Narzędzia

Powiązane artykuły

Cyfry i litery – rodzaje i zastosowanie

Cyfry i litery – rodzaje i zastosowanie
Do znakowania posesji i budynków, a także mieszkań czy pokojów posłużą nam specjalne cyfry i litery. Jaki mamy wybór i gdzie zast...
Czytaj więcej

Poznaj najważniejsze przepisy dotyczące oznakowania domu

Poznaj najważniejsze przepisy dotyczące oznakowania domu
Przepisy dotyczące oznakowania domu są jasno określone w kilku dokumentach. Przygotowaliśmy skrót najważniejszych regulacji, który pozwa...
Czytaj więcej

Oznaczenia bram – jaki mamy wybór?

Oznaczenia bram – jaki mamy wybór?
Trwałe, czytelne oznaczenie bramy ułatwia zlokalizowanie innym naszego domu czy siedziby firmy. W jaki sposób możemy je wykonać? Gdzie najlepie...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Co zawiera dokumentacja powykonawcza