Produkty

Kiedy warto ubezpieczyć budowę?

Kiedy warto ubezpieczyć budowę?

Budowa to inwestycja na wiele lat. Wkładamy w nią nierzadko wszystkie nasze środki, by w efekcie otrzymać trwały i solidny dom naszych marzeń. Niestety, jak to w życiu bywa, na dom w stanie budowy czyha wiele niebezpieczeństw. Warto się od nich ubezpieczyć, by w razie wydarzeń losowych nie utracić majątku swojego życia.

Dlaczego warto ubezpieczyć budowę

Dom na etapie stawiania fundamentów i murów narażony jest działanie wielu czynników. Przede wszystkim należy pamiętać o warunkach atmosferycznych –niesprzyjająca pogoda, jak np. nawałnica, burza, huragan, grad – to tylko niektóre z prawdopodobnych zagrożeń. Nie zapominajmy również o innych sytuacjach, które mogą skutkować stratami materialnymi – o awarii instalacji, katastrofie budowlanej czy także uszkodzeniu sprzętu i składowanych na placu budowy materiałów Budowabudowlanych. Do momentu, do którego nasz budynek będzie znajdował się w stanie surowym otwartym, szczególnie narażeni będziemy także na straty wynikające z kradzieży narzędzi, maszyn czy materiałów. Tym bardziej, że na budowie nie przebywamy na tyle długo i często, by móc osobiście dopilnować naszej własności. Jak widać, wiele jest zagrożeń, które w jednej chwili mogą przysporzyć nam strat, a czasem zupełnie zniweczyć dotychczas wykonane prace.

Oferta ubezpieczycieli

Wiele firm ubezpieczeniowych proponuje ubezpieczenia domów w budowie. Ich oferta jest w zasadzie zbliżona i obejmuje możliwość zabezpieczenia budowy na wypadek uderzenia pioruna, pożaru, powodzi, gradu, lawiny, zalania, obsuwania i zapadania się ziemi, wybuchu czy kradzieży. Ubezpieczeniem można objąć zarówno ściany, izolacje, instalacje, stropy czy dachy, jak i sprzęt i maszyny, mienie otaczające budynek czy elementy wyposażenia.

Oczywiście poszczególne części budynku czy elementy wyposażenia możemy włączać lub wyłączać z ubezpieczenia, podobnie jak możemy uwzględnić w nim tylko poszczególne zagrożenia. Dlatego tak ważne jest rozeznanie się w sytuacji i rzetelna ocena ryzyka związanego z wystąpieniem lub nie danego czynnika.

Wyłączenie odpowiedzialności ubezpieczyciela

Pamiętajmy także, że ubezpieczalnie, aby uznać daną szkodę, będą wymagały od nas w niektórych przypadkach odpowiednich zabezpieczeń. Tak będzie np. w Kask ochronnysytuacji, gdy chcemy zabezpieczyć się przed kradzieżą – jeśli nie dołożymy starań, by przechowywać nasze mienie pod kluczem – czyli w praktyce wewnątrz budynku zabezpieczonego zamykanymi na dwa zamki lub kłódki drzwiami i oknami – ubezpieczyciel nie poczuje się do pokrycia ewentualnych kosztów rabunku. Nie dostaniemy również odszkodowania za zalanie budynku na skutek deszczu, jeśli nie zadbaliśmy o jego zadaszenie i zamknięcie okien oraz drzwi. Ubezpieczyciel nie poczuwa się także do odpowiedzialności, gdy nasze straty wynikną z błędów budowlanych, umyślnego działania człowieka czy w wyniku uszkodzenia maszynami budowalnymi. Warto więc dokładnie zapoznać się z podpisywaną umową, by zawczasu wiedzieć, w jakich sytuacjach będziemy mieli możliwość ubiegać się o odszkodowanie.

Jeżeli więc zamierzamy rozpocząć budowę naszego własnego domu czy decydujemy się na gruntowny remont czy przebudowę, warto zastanowić się nad wykupieniem polisy zabezpieczającej nas przed wypadkami losowymi. W tym celu przeanalizujmy możliwe zagrożenia, dopilnujmy, by wszelkie prace wykonywane były zgodnie z projektem oraz prawem budowlanym, co jest niezbędne, by ubezpieczyciel rozpatrzył ewentualny wniosek o wypłacenie należnej kwoty. Dzięki odpowiedniemu ubezpieczeniu oraz zabezpieczeniu placu budowy w sposób, będziemy spać spokojnie, bez obawy o bezpowrotną utratę czasu, pieniędzy i sił.

Doradca Dział Narzędzia

Dział Narzędzia

Powiązane artykuły

Bezpieczeństwo przy rozbiórce ścian

Bezpieczeństwo przy rozbiórce ścian
Zmiana aranżacji domu często wiąże się z koniecznością wyburzenia ścian, co stanowi bezpośrednią ingerencję w konstrukcję budynku. Prace rozbiórkowe n...
Czytaj więcej

Jak i kto prowadzi dziennik budowy

Jak i kto prowadzi dziennik budowy
Prowadzenie dziennika z wpisami na temat działań budowlanych pomaga nie tylko w bieżącym zorientowaniu się w jej zaawansowaniu. Ustawodawca nałożył na...
Czytaj więcej

BHP podczas stosowania elektronarzędzi

BHP podczas stosowania elektronarzędzi
Narzędzia ręczne zasilane energią elektryczną to obecnie jedne z najpowszechniejszych elementów wyposażenia warsztatu profesjonalnego oraz amatorskieg...
Czytaj więcej

Ocena i komentarz dla:

Kiedy warto ubezpieczyć budowę?