Konserwacja pilarki łańcuchowej

Dzięki spalinowym pilarkom łańcuchowym samodzielne przygotowanie drewna na opał przestało być ciężką pracą. Maszyna będzie niezawodna pod warunkiem odpowiedniej konserwacji.

PILARKA ŁAŃCUCHOWA

Długość prowadnicy waha się od 30 do 50 cm. Niektóre modele mogą mieć 2 lub 3 wymienne prowadnice, o różnych długościach.

Pilarka elektryczna

Moc pilarki elektrycznej waha się w zależności od modelu od 1400 do 2500 W, przy długości prowadnicy 30 - 40 cm. Używana jest do cięcia drzew o małej i średniej grubości.

Pilarka spalinowa

Pilarka spalinowa jest bardziej wydajna. Pojemność skokowa silnika waha się od 35 cm3 (obcinanie gałęzi, cięcie drzew o małym przekroju) do ponad 60 cm3 (cięcie grubych drzew).

Budowa piły łańcuchowej

Ogniwa tnące

Są to części tnące łańcucha. Ogranicznik głębokości określa głębokość cięcia, waha się od 0,6 mm dla drewna twardego do 1 mm dla drewna miękkiego. [rys.3]

Ogniwa tnąceOgniwa tnąceOgniwa tnąceOgniwa tnące

Podziałka łańcucha

Jest to odległość między trzema kolejnymi nitami podzielona przez 2. [rys.4]

Podziałka łańcuchaPodziałka łańcuchaPodziałka łańcuchaPodziałka łańcucha

Skala łańcucha

Jest to grubość części ogniwa prowadzącego, która wchodzi w rowek prowadnicy. [rys.5]

Skala łańcuchaSkala łańcuchaSkala łańcuchaSkala łańcucha

Przed każdą pracą konserwacyjną należy odłączyć przewód świecy zapłonowej lub przewód elektryczny.

 

KONTROLA PROWADNICY ŁAŃCUCHA

Zdejmujemy łańcuch, odkręcając śruby mocujące prowadnicę i czyścimy rowek prowadnicy. [rys.6]

KONTROLA PROWADNICY ŁAŃCUCHAKONTROLA PROWADNICY ŁAŃCUCHAKONTROLA PROWADNICY ŁAŃCUCHAKONTROLA PROWADNICY ŁAŃCUCHA

Sprawdzamy, czy w prowadnicy nie ma ubytków. Jeżeli są - wyrównujemy ją pilnikiem płaskim.

Prowadnica ulega zużyciu zawsze tylko z jednej strony. Wskazane jest regularne obracanie jej o 180º.

Sprawdzamy zębatkę napędową. Nie powinna wykazywać śladów nadmiernego zużycia.

Jeśli łańcuch ma być długo nieużywany, przechowujemy go w naczyniu z olejem lub naftą. Smarujemy prowadnicę i zawijamy w natłuszczony papier.

OSTRZENIE ZĘBÓW TNĄCYCH

 Dobrze naostrzony łańcuch do pilarki ma właściwą wydajność i ułatwia pracę.

Do ostrzenia łańcucha używamy specjalnego prowadnika pilnika.
Okrągły pilnik znajdujący się w prowadniku kładziemy na górną płytkę i ogranicznik głębokości. [rys.7]

OSTRZENIE ZĘBÓW TNĄCYCHOSTRZENIE ZĘBÓW TNĄCYCHOSTRZENIE ZĘBÓW TNĄCYCHOSTRZENIE ZĘBÓW TNĄCYCH


Ogniwa tnące należy ostrzyć zawsze od strony wewnętrznej. Zmniejszy to siłę potrzebną do ich naostrzenia. [rys.8]
 

Ogniwa tnąceOgniwa tnąceOgniwa tnąceOgniwa tnące

Najpierw ostrzymy zęby tnące z jednej strony prowadnicy. Po zakończeniu obracamy piłę i ostrzymy zęby z drugiej strony łańcucha. [rys.9]

Ogniwa tnąceOgniwa tnąceOgniwa tnąceOgniwa tnące

Wszystkie zęby powinny mieć tę samą długość. [rys.10]

pilarka łańcuchowapilarka łańcuchowapilarka łańcuchowapilarka łańcuchowa


 Ostrzymy, aż do usunięcia wszystkich uszkodzeń zębów tnących (płytka boczna i górna). [rys.11]

zęby tnącezęby tnącezęby tnącezęby tnące


Istnieją również praktyczne i precyzyjne ostrzarki elektryczne.

Serwis Castorama zajmuje się ostrzeniem łańcuchów tnących.

REGULACJE

Regulacja ograniczników głębokości

 Po naostrzeniu zębów należy sprawdzić wysokość ograniczników. Kontrolujemy ją również przed kolejnym ostrzeniem. [rys.12]

Regulacja ograniczników głębokościRegulacja ograniczników głębokościRegulacja ograniczników głębokościRegulacja ograniczników głębokości


Jeśli ogranicznik głębokości jest zbyt wysoki, łańcuch traci wydajność, jeśli zbyt niski - wióry są za grube i łańcuch szybko się niszczy.

Ustawianie głębokości cięcia

Po każdych trzech ostrzeniach łańcucha, należy wyregulować głębokość cięcia.
Kładziemy głębokościomierz (szablon) na każdy element tnący. Wyrównujemy płaskim pilnikiem wystający ogranicznik ogniwa. [rys.13]

ogranicznik ogniwaogranicznik ogniwaogranicznik ogniwaogranicznik ogniwa

Zaokrąglamy ogranicznik, aby nadać mu właściwy kształt. [rys.14]
 

ogranicznikogranicznikogranicznikogranicznik

Napinanie łańcucha

 Napięcie łańcucha regulujemy śrubokrętem, odkręcając lub przykręcając śrubę regulacyjną na korpusie piły, u nasady prowadnicy. Umiejscowienie śruby napinającej łańcuch zależy od rodzaju pilarki. Wykonujemy to po odkręceniu nakrętek mocujących pokrywę sprzęgła i hamulca. [rys.15]

Napinanie łańcuchaNapinanie łańcuchaNapinanie łańcuchaNapinanie łańcucha

Łańcuch jest dobrze napięty, gdy:
- przesuwa się swobodnie w prowadnicy przy zimnym silniku,
- ogniwa nie wysuwają się z rowka prowadnicy podczas prób podniesienia łańcucha.
Przykręcamy nakrętki mocujące. [rys.16]

ŁańcuchŁańcuchŁańcuchŁańcuch


Utrzymywanie właściwego napięcia łańcucha polepsza bezpieczeństwo pracy i przedłuża trwałość łańcucha. Łańcuch zbyt napięty może się zerwać lub doprowadzić do przegrzania silnika. Łańcuch zbyt luźny - może się zsunąć.

Paliwo

Jeżeli przez dłuższy czas pilarka ma być przechowywana nieużywana, należy wylać paliwo i olej.
Przed ponownym użyciem pilarki napełniamy zbiornik mieszanką paliwową. Robi-my to z dala od miejsca przyszłej pracy.

Smarowanie

 Napełniamy zbiorniczek olejem do smarowania łańcuchów.
 Należy także regularnie smarować kółko zębate w końcówce prowadnicy i łożysko bębna sprzęgła.

 Nigdy nie używamy piły bez oleju. Niewystarczające smarowanie łańcucha może spowodować jego zakleszczenie.

Filtr powietrza

Pilarki spalinowe wyposażone są dodatkowo w filtr powietrza.

 Filtr powietrza należy czyścić regularnie, nawet raz dziennie, zwłaszcza, gdy pracujemy w miejscu bardzo zapylonym.
Wyjmujemy filtr powietrza i czyścimy go pędzelkiem lub energicznie wstrząsamy. Najlepiej jednak wymyć go wodą z mydłem.

Data publikacji: 26.10.2011