Produkty

Małe, ale ważne tabliczki informacyjne

Małe, ale ważne tabliczki informacyjne

Znaki bezpieczeństwa to małe tabliczki informacyjne, które powinny się znaleźć w każdym zakładzie pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej – szkołach, urzędach, a także centrach handlowych, kinach i innych miejscach.  Za ich rozmieszczenie odpowiedzialny jest pracodawca, zarządca lub właściciel budynku. Co jeszcze powinniśmy wiedzieć o znakach bezpieczeństwa?

 

znak zakazu paleniaKlasyfikacja znaków bezpieczeństwa

Wygląd znaków bezpieczeństwa to kombinacja symbolu graficznego, kształtu geometrycznego i koloru. Wszystkie te części składowe wpływają na ich znaczenie i ułatwiają właściwą interpretację. Wyróżnia się pięć grup znaków bezpieczeństwa:

E czyli znaki środków ewakuacji i sprzętu ratowniczego. Mają zielony kolor z białym symbolem oraz kwadratowy kształt. W ten sposób oznacza się gaśnice, umiejscowienie sprzętu gaśniczego, punkty pierwszej pomocy, miejsca zbiórki do ewakuacji.

F czyli znaki ochrony przeciwpożarowej. Posiadają biały symbol na czerwonym tle i są kwadratowe. Wskazują lokalizację sprzętu gaśniczego – gaśnic, hydrantów, młotków, drabin.

M to znaki nakazu. Posiadają okrągły kształt i białe symbole na niebieskim tle. Narzucają określone zachowania w danej strefie, na przykład obowiązek noszenia słuchawek ochronnych, specjalnej odzieży, okularów chroniących oczy i tym podobne.

P czyli znaki zakazu. Ich kształt jest okrągły, z czerwoną obwódką i przekreśleniem czarnego symbolu na białym tle. Zakazują pewnych zachowań na danym obszarze, najpopularniejsze z  nich to zakaz palenia tytoniu i używania otwartego ognia.

W to znaki ostrzegawcze. Wyróżniają się trójkątnym kształtem z czarną obwódką oraz czarnym symbolem na żółtym tle. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem, na przykład przed szkodliwymi dla zdrowia substancjami, wysokim napięciem, dużym natężeniem hałasu.

Gdzie je umieszczać?

Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczane tam, gdzie występuje zagrożenie. Ponadto tabliczki muszą być dobrze widoczne. Oznacza to, że w niektórych miejscach należy zadbać o ich dodatkowe podświetlenie. Powinny być często czyszczone, aby osiadający kurz i pył ich nie przesłoniły. Znaki muszą być widoczne po wejściu do strefy, w której występuje zagrożenie. Aby wchodzący zwrócili na nie uwagę, najlepiej umieścić tabliczki na wysokości wzroku. Równie ważne jest, by nie zawieszać zbyt dużej ilości znaków w jednym miejscu – powstaje wtedy szum informacyjny, który utrudnia odczytanie najistotniejszych informacji.

Właściwa interpretacja

Przed umieszczeniem znaków bezpieczeństwa osoba odpowiedzialna za budynek powinna dołożyć wszelkich starań, aby zminimalizować ewentualne zagrożenia. Tabliczki umieszcza się w tych miejscach, w których usunięcie niebezpieczeństw nie jest możliwe. Aby pracownicy odpowiednio odczytywali informacje przekazywane przez znaki bezpieczeństwa, niezbędne jest przeprowadzenie szkoleń przez pracodawcę, zarządcę lub właściciela budynku. W czasie ich trwania słuchacze są zapoznawani z zagrożeniem występującym w danym miejscu, ze znaczeniem i klasyfikacją znaków, sposobami postępowania na objętym nimi obszarze oraz tabliczka informująca o wysokim napięciukonsekwencjami wynikającymi z niestosowania  określonych zasad. Umieszczanie znaków bezpieczeństwa oraz szkolenia wpływają na zmniejszenie niebezpieczeństwa utraty życia lub zdrowia osób przebywających na określonym terenie, dlatego nie można ich lekceważyć.

Data publikacji 20-04-2022
Doradca Dział Narzędzia

Dział Narzędzia

Powiązane artykuły

Pies w ogrodzie – jak zadbać o bezpieczeństwo pupila

Pies w ogrodzie – jak zadbać o bezpieczeństwo pupila
Ogród przy domu to idealna przestrzeń do zabawy dla psa. Aby jednak nasz pupil był w niej bezpieczny i nie stwarzał zagrożenia dla nas i os&oac...
Czytaj więcej

Jak i kto prowadzi dziennik budowy

Jak i kto prowadzi dziennik budowy
Prowadzenie dziennika z wpisami na temat działań budowlanych pomaga nie tylko w bieżącym zorientowaniu się w jej zaawansowaniu. Ustawodawca nałożył na...
Czytaj więcej

Dokumentowanie postępu prac przy budowie domu

Dokumentowanie postępu prac przy budowie domu
Budowa domu wiąże się z dokumentowaniem postępu prac. W przypadku każdego inwestora jest to obowiązek. Jednak dla mieszkańców powstającego budynku zap...
Czytaj więcej

Komentarze

Ocena i komentarz dla:

Małe, ale ważne tabliczki informacyjne