Przygotowanie gleby do zimy

Z nastaniem jesieni i z myślą o zbliżającej się zimie wykonujemy czynności mające na celu zabezpieczenie roślin przed niską temperaturą i mroźnym wiatrem. W ferworze osłaniania kwiatów, drzew i krzewów oraz ostatnich porządków zapominamy o glebie – tymczasem jesień jest dobrą porą, by przygotować ją do kolejnego sezonu. Jak możemy to zrobić?

spulchnianie ziemispulchnianie ziemispulchnianie ziemispulchnianie ziemi

Pierwszy etap przygotowania gleby do zimy – sprzątanie

Co oznacza sprzątanie w kontekście gleby? Przede wszystkim konieczność usunięcia z jej powierzchni odpadów organicznych takich jak opadłe liście. Należy także zająć się plewieniem – usunięcie chwastów przed nastaniem zimy zaoszczędzi nam pracy na wiosnę, ale ma jeszcze jedną zaletę: dzięki temu nie dopuścimy do rozsiewania się ich nasion.

Jesienne przekopanie gleby – dlaczego warto?

Oczyszczona z chwastów i obumierających roślin jednorocznych ziemia będzie podatna na wymywanie i wietrzenie. Dlatego właśnie zalecanym zabiegiem jest przekopywanie ziemi. W ten sposób zewnętrza powłoka gleby, w której mogą występować szkodliwe grzyby, zostaje zakopana, a żerujące pod jej powierzchnią pasożyty wymarzną lub staną się pożywieniem dla ptaków. Jeszcze jedną zaletą przekopanej i pozostawionej w ostrej skibie ziemi jest fakt, że czasie zimy zbite bryły ulegną rozbiciu na skutek zamarzania i odmarzania. Przekopywanie gleby jesienią jest także dobrą okazją do tego, by zasilić ją nawozami jesiennymi, o czym pisaliśmy szerzej w tym miejscu. Dzięki jesiennemu przekopaniu ziemi zyskuje ona lepszą strukturę, łatwiej nagrzewa się wiosną i zapewnia lepsze warunki do rozwoju uprawianych roślin.

Ściółkowanie gleby

Zabiegiem wartym wykonania jest także ściółkowanie gleby, czyli okrycie jej np. suchymi nieporażonymi chorobami liśćmi, skoszoną

motykamotykamotykamotyka

trawą, słomą lub np. kompostem. Okrycie przekopanej gleby zapobiegnie jej zbyt głębokiemu przemarzaniu oraz kiełkowaniu nasion chwastów i jest ważne przede wszystkim w czasie bezśnieżnych i mroźnych zim. Warstwa ściółki może stanowić także alternatywę dla przekopywania gleby. Materiały organiczne pochodzące z ogrodu (ale także muł ze stawu) rozsypane na ziemi będą stopniowo rozkładały się, uwalniając do gleby niezbędne składniki i pozytywnie wpływając na jej żyzność.

Poplon ozimy

Jeszcze jednym sposobem na poprawienie warunków w glebie jest zastosowanie plonu. Rośliny nadające na poplon ozimy wysiewany późną jesienią – zdążą one wykiełkować przed nastaniem mrozów, będą chroniły podłoże przed erozją, wypłukiwaniem i wyjałowieniem. Ponadto po wiosennym przeoraniu ziemi skutecznie zasilają ja w materię organiczną, która następnie przekształca się próchnicę.

Data publikacji: 01.12.2016