Rodzaje i zastosowanie różnych miarek

Narzędzia pomiarowe stanowią niezbędne wyposażenie przy wykonywaniu większości prac budowlanych czy remontowych. Żeby poprawnie wykonać określone zadanie, niezbędne jest uwzględnienie danych wymiarów. Mierzymy i sprawdzamy zarówno przyrządami prostymi, tradycyjnymi, jak i bardziej nowoczesnymi. Oto najbardziej popularne z nich.

mierzenie i pomiary w warsztaciemierzenie i pomiary w warsztaciemierzenie i pomiary w warsztaciemierzenie i pomiary w warsztacie

Dokładne pomiary

Wielu czynności nie da się wykonać z idealną dokładnością. Nie potrafią tego nawet najprecyzyjniejsze maszyny czy linie produkcyjne. Z tego powodu projektant zwykle definiuje granice tolerancji, czyli określa, w jakim dopuszczalnym zakresie powinny zmieścić się rzeczywiste wymiary. Żeby sprostać założonej tolerancji, wykonawca powinien używać w trakcie pracy przyrządów pomiarowych, takich jak np. miarki, suwmiarki, mikromierze, sprawdziany, szablony, głębokościomierze czy inne wzorce.

Podział narzędzi pomiarowych

Narzędzia pomiarowe można najogólniej podzielić na wzorce oraz przyrządy pomiarowe.

Wzorce  to pewne, stałe moduły (np. liniał czy wiązka laserowa), odtwarzające miarę danej wielkości. Wzorce mogą precyzować pojedynczy wymiar (np. długość) lub też kilka (np. wzorzec gwintu czy szczelinomierz).

W praktyce częściej mamy do czynienia z przyrządami pomiarowymi. Służą one do wykonywania konkretnych pomiarów i są wyposażone w mechanizmy, np. optyczne czy elektroniczne, pomagające odczytywać pomiar i go przetwarzać.

Miarki i przymiary

Miarki należą do najbardziej popularnych i niezbędnych narzędzi ręcznych. Mierzymy nimi m. in. wysokość, długość, odległość, grubość czy obwód. Wśród miarek spotykamy takie ich odmiany, jak:

Miarki zwijane – są niewielkich (kieszonkowych) rozmiarów, najczęściej wykonane z cienkiej blachy o dużej giętkości. Zwijając się, chowają w plastikowej obudowie. Spotkać możemy miarki powlekane nylonem lub substancjami antykorozyjnymi. Pozwalają na skutecznie mierzenie zakrzywionych i okrągłych elementów. Ich długość wynosi zwykle od 3 do 20 metrów. Możemy używać miarki ze zwykłym haczykiem na końcu taśmy albo zakończeniem magnetycznym. Niektóre egzemplarze mają też cyfrowe wyświetlacze pomiaru, potrafią zapamiętać i zsumować wyniki.

Miarki składanezrobione są z kilku prostych odcinków drewna lub tworzywa, połączonych ze sobą na końcach. Łatwo nimi mierzyć odcinki proste i zgięte. Mogą mieć rożne klasy tolerancji pomiarowej (co jest zwykle zapisane nad podziałką). Im niższa klasa, tym miarka dokładniejsza. Najczęściej miary składane mają II klasę dokładności.

- Taśmy miernicze są znacznie dłuższe, wykonane najczęściej z tkaniny szklanej lub metalu, pokryte nylonem. Taśma nawijana jest za pomocą korbki na zabudowany zwykle bęben. Mają one od 10 do 50 m długości. Nie są w stanie mierzyć zbyt precyzyjnie z uwagi na sposób pomiaru i sporą elastyczność.

Przymiary – to profesjonalne linijki, najczęściej wykonane z aluminium o długości od 0,5 do 1 metra. Ponieważ są sztywne i twarde, można przy ich pomocy wytyczać linię czy prowadzić nóż. Przymiary miewają w swej środkowej części specjalne uchwyty do przytrzymywania czy przenoszenia.

Suwmiarki i szczelinomierze – stosowane są do zdecydowanie bardziej precyzyjnych prac.

Kątowniki i kątomierze

Do sprawdzania wartości kątów w pracach budowlanych służą kątowniki, zwane też węgielnicami. Najprostsze z nich sprawdzają i wyznaczają kąt prosty. Są także kątowniki składane, trójkątne, określające również kąt 45°. Bywają też kątowniki nastawne z przesuwnymi ramionami, ustawianymi stosownie do zadanego kąta. Kątowniki przydają się szczególnie w pracach murarskich, glazurniczych czy ciesielskich. Najczęstsze wymiary kątowników to: 50x15 cm, 60x30 cm lub 80x40 cm.

Kątomierze są drewnianymi lub metalowymi przyrządami z półokrągłą podziałką i ruchomym ramieniem. Mierzymy nimi kąty od 0° do 180° przy różnych pracach budowlanych. Niektóre kątomierze wyposażone są także we wskaźnik elektroniczny oraz poziomice.

Piony

Pion należy do najstarszych i najprostszych narzędzi budowlanych. Nie służy do mierzenia, a jedynie sprawdzania i kontrolowania pionu, np. stawianych murów. To zawieszony na lince ciężarek, najczęściej wykonany z metalu, wyznaczający kierunek osi środkowej kuli ziemskiej.

Poziomnice

Poziomnice są narzędziami wykonanymi najczęściej z aluminium, z osadzoną w nim jedną lub kilkoma libellami wypełnionymi płynem, z widocznymi pęcherzykami powietrza. Wskazania poziomnicy nie są zbyt dokładne, dlatego traktowane są najczęściej jako wstępne, przy mniej dokładnych pracach. Również te narzędzia wytwarzane są w różnych klasach dokładności. Dokładniejsze są te z libellami zamontowanymi na długich łatach z drewna, metalu czy tworzywa. Rozmiary poziomnic zaczynają się od około 20 cm, sięgają do 3 metrów (z kilkoma libellami). Nowoczesne poziomnice poza libellą z oznaczeniami kreskowymi. mogą być także wyposażone w podziałkę, magnesy, gumowe podkładki, a nawet cyfrowy wyświetlacz wskazujący kąt między krawędzią narzędzia a mierzonym elementem. Nazywamy je wówczas pochyłomierzami.

kątownik budowlany do mierzeniakątownik budowlany do mierzeniakątownik budowlany do mierzeniakątownik budowlany do mierzenia

Urządzenia elektroniczne

Do pomiarów w ostatnich dziesięcioleciach wprzęgnięta została technika elektroniczna, optyczna oraz lasery. Na przykład znacznie dokładniejsze pomiary poziomu i pionu uzyskujemy dzięki urządzeniom elektronicznym opartym na elemencie żyroskopowym. Stosując żyroskop w połączeniu z lunetą czy laserem uzyskujemy urządzenie zwane niwelatorem (optycznym, laserowym). Lasery mają różne zastosowana i zasięgi, ich wiązki bywają stosowane jako punktowe (płaszczyznowe) albo też krzyżowe.

Urządzenia elektroniczne czy laserowe, w tym bardzo popularne już dziś dalmierze, pozwalają zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku na budowie. Zastępują proste narzędzia pomiarowe typu liniał, kątownik czy poziomnicę.

Data publikacji: 30.07.2015