Różnice między kotłem górnego i dolnego spalania

a wybór odpowiedniego kotła grzewczego składa się wiele czynników, spośród których równie ważne co parametry urządzenia i efektywność jego pracy są zasobność naszej kieszeni, dostęp do danego rodzaju paliwa i konieczność nadzorowania procesu spalania w mniej lub bardziej ograniczonym stopniu. To zarazem główne cechy odróżniające kotły z górną i dolną komorą spalania – na który z nich się zdecydować?

Na wybór odpowiedniego kotła grzewczego składa się wiele czynników, spośród których równie ważne co parametry urządzenia i efektywność jego pracy są zasobność naszej kieszeni, dostęp do danego rodzaju paliwa i konieczność nadzorowania procesu spalania w mniej lub bardziej ograniczonym stopniu. To zarazem główne cechy odróżniające kotły z górną i dolną komorą spalania – na który z nich się zdecydować?

Spalanie paliwa – dwa kierunki czy jeden?

Kocioł stałopalny C.O. Termo-Tech

Wyposażenie urządzeń grzewczych – w zależności od ich typu – w komorę górnego lub dolnego spalania sugeruje błędnie występowanie dwu różnych procesów zachodzących w palenisku. W rzeczywistości różnica dotyczy drogi, jaką pokonują spaliny. W kotłach górnego spalania przechodzą one przez zgromadzone do spopielenia paliwo, w przypadku kotłów dolnego spalania ich droga do wylotu urządzenia jest krótsza, ponieważ są odprowadzane kanałami bocznymi wymiennika. W tych pierwszych urządzeniach paliwo – na przykład węgiel – zasypywane jest od góry, zakrywając żar, który musi objąć nową warstwę paliwa i przebić się przez nią. Inaczej w drugim przypadku – samo spalanie odbywa się w innym miejscu, jakim może być osobna komora spalania lub dolna część komory zasypowej. Odmienne usytuowanie warstwy żaru względem złoża paliwa niesie ze sobą znaczące różnice dotyczące sposobu pracy i efektywności każdego z dwu typów urządzeń.

Kocioł grzewczy górnego spalania

Urządzenia takie są znacznie częściej spotykane w budynkach, na co główny wpływ ma niższa niż ich konkurentów cena. Jednak planując wyposażenie swojego domu w taki kocioł, trzeba pamiętać, że generuje on większą ilość zanieczyszczeń obniżających jego sprawność. Co więcej, każdorazowe przygaszenie żaru nową porcją paliwa również wpływa niekorzystnie na utrzymanie jego stałej efektywności. W urządzeniu tego typu mamy do czynienia ze stratami ciepła, którym nie możemy zapobiec, ponieważ nie mamy kontroli nad procesem spalania.

Kotły górnego spalania są urządzeniami, które można zasilać całą paletą paliw, na którą składa się i drewno, i węgiel, a także różne rodzaje tego ostatniego. Są łatwe w obsłudze, choć wymagają sukcesywnego uzupełniania paliwa stałego.Kocioł stałopalny C.O.

Kocioł grzewczy dolnego spalania

Jego główną zaletą jest możliwość kontroli procesu spalania, a także zminimalizowana konieczność jego obsługi, zwłaszcza jeśli urządzenie wyposażone jest w zasobnik z podajnikiem. Bardziej efektywne spalanie – na które składa się również odpowiednia ilość dostarczanego powietrza – idzie w parze z mniejszą ilością wytwarzanych zanieczyszczeń, co skutkuje rzadszym usuwaniem złogów sadzy. Samo spalanie – przy umiejętnej obsłudze kotła – odbywa się wolniej, przez co urządzenie tego typu jest bardziej efektywne i wymaga zgromadzenia mniejszych zapasów paliwa. To z kolei musi być wybrane zgodnie ze specyfikacją podaną przez producenta – najczęściej jest to węgiel orzech lub groszek.

Data publikacji: 05.10.2012