Dostawa za 1 zł na wybrane produkty dla zamówień od 200 zł! Sprawdź szczegóły akcji tutaj >>

Ulga termomodernizacyjna – co to jest i kto może z niej skorzystać?

W roku 2019 po raz pierwszy można było skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w zeznaniu podatkowym. Co to właściwie jest, kto może otrzymać takie wsparcie ze strony państwa i na jakiej podstawie? Dowiedz się z poniższego artykułu!

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na wymianę nieefektywnych źródeł ciepła, montaż instalacji fotowoltaicznej czy ocieplenie budynków mieszkalnych. Ulga powstała, by ułatwić Polsce spełnienie wymogów unijnego pakietu klimatycznego. Zakłada on zmniejszenie i ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez zwiększenie produkcji energii ze źródeł energii odnawialnej. 

Ulga termomodernizacyjna ma w efekcie spowolnić niekorzystne zmiany klimatu, powstrzymać dewastację zasobów naturalnych i poprawić jakość powietrza. Idealny scenariusz zakłada, że zachęci to Polaków do wymiany nieekologicznych kotłów na paliwa stałe, a także przyczyni się do walki z utratą energii i smogiem. Jeśli termin termomodernizacji nie jest Ci znany i chciałbyś poznać tę inwestycję od strony technicznej i budowlanej, koniecznie zapoznaj się z tą alternatywą dla domu pasywnego.

Mieszkasz w jednorodzinnym budynku mieszkalnym? Ulga termomodernizacyjna pozwala Ci na odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, co pomniejszy podstawę opodatkowania i automatycznie zmniejszy podatek dochodowy (PIT). Sprawdź, jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną, w jaki sposób można ją uzyskać, ile wynosi oraz co obejmuje. 

Ulga termomodernizacyjna – kto może z niej skorzystać? 

Ulga termomodernizacyjna należy Ci się, jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem modernizowanej nieruchomości, przy czym musi ona być jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, a inwestycja powinna zostać zakończona przed upływem 3 lat od roku, w którym nastąpił pierwszy wydatek. Każda osoba fizyczna, która opodatkowuje swoje dochody według jednolitej stawki podatku liniowego (19%), według skali podatkowej (17% lub 23%), lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, może odczuć korzyści, jakie daje ulga termomodernizacyjna. 

2022 rok to idealny moment, by zapoznać się z podstawami prawnymi do odliczenia ulgi. Pamiętaj, że budynek mieszkalny jednorodzinny oznacza dom wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Musi stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, by przysługiwała mu ulga termomodernizacyjna. 

Fotowoltaika czy instalacja kolektorów słonecznych zamontowana na garażu, czy budynku gospodarczym również wlicza się w ulgę, jeśli nie ma technicznych możliwości zamontowania jej na dachu budynku jednorodzinnego. Osobom będącym dopiero w trakcie modernizacji także przysługuje ulga termomodernizacyjna. 2022 rok to czas, w którym możesz odliczyć wydatki poniesione od 1 stycznia 2019 roku. 

Jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną? Odliczenie kwoty ulgi odbywa się w zeznaniu podatkowym. Wystarczy wypełnić formularz PIT/0, część 8 - pole „Wydatki na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego”. By skorzystać z ulgi, musisz też posiadać dokumentację poniesionych kosztów – najlepiej w postaci faktur lub paragonów z NIP-em do kwoty 450 zł. 

Co, jeśli termin nie zostanie dotrzymany, a prace modernizacyjne nie zostaną zakończone w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek? W takim wypadku podatnik musi zwrócić ulgę. Wystarczy doliczyć kwotę uprzednio odliczoną od dochodu za rok, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia. Warto wiedzieć, że rząd zrezygnował z obowiązku wykonania audytu przed termomodernizacją, a więc o zakresie prac decydują w całości właściciele domów. 

Ulga termomodernizacyjna – przykład kwoty odliczenia 

Kwota odliczenia przypisana jest do podatnika, a nie do nieruchomości i nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika, niezależnie od tego, ilu budynków czy inwestycji jest właścicielem. Co to oznacza w praktyce? Jeśli dwóch współwłaścicieli budynku jednorodzinnego poniesie udokumentowane fakturami wydatki na kwotę 53 000 zł, to każdy ze współwłaścicieli może odliczyć całość poniesionych przez siebie wydatków i łącznie otrzymają ulgę w wysokości 106 000 zł. Jeśli natomiast pojedynczy podatnik jest właścicielem kilku nieruchomości i w każdej z nich dokona termomodernizacji, wciąż przysługuje mu ulga w maksymalnej wysokości 53 000 zł – jednorazowo, nie za każdy budynek. 

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć? 

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć za jej pomocą? Szczegółowy katalog wydatków, które podlegają uldze możesz przeczytać w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. poz. 2489). 

ulga-termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna – materiały i urządzenia, które można odliczyć 

 • materiały budowlane wykorzystywane do ocieplania przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem, 

 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,

 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,

 • zbiornik na gaz lub olej,

 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100), np. piec na ekogroszek,

 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,

 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej, w tym ogrzewania podłogowego,

 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,

 • pompa ciepła wraz z osprzętem,

 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem,

 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,

 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwierane,

 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Te i wiele innych materiałów i urządzeń z zakresu termomodernizacji znajdziesz w naszej ofercie.

Ulga termomodernizacyjna 2022 – usługi, które możesz odliczyć 

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

 • wykonanie analizy termograficznej budynku,

 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,

 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,

 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub fundamentów,

 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieranych,

 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania, lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,

 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego,

 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego,

 • montaż pompy ciepła,

 • montaż kolektora słonecznego,

 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,

 • montaż instalacji fotowoltaicznej,

 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,

 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,

 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.

ulga-termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna – limity kwoty odliczenia

Maksymalna kwota odliczenia per podatnik to 53 000 zł, nie może ona jednak przekraczać dochodu podatnika. Jeśli tak się dzieje, różnicę można odliczyć dopiero w kolejnych latach, nie może jednak trwać to dłużej niż 6 lat od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek. Za datę rozpoczęcia inwestycji uznaje się datę widniejącą na fakturze VAT, dotyczącej pierwszego zakupu na koszt termomodernizacji. 

Ulga termomodernizacyjna – przykład rozliczania wydatków

Warto podkreślić, że w koszty brane pod uwagę do rozliczenia ulgi wpisują się jedynie wydatki, które osoba prywatna poniosła i sfinansowała z własnych środków. Nie można ubiegać się o ulgę termomodernizacyjną przez oboje małżonków, jeżeli istnieje rozdzielność majątkowa. Również dzieci będące współwłaścicielami budynku jednorodzinnego nie mogą odliczyć kosztów związanych z modernizacją. Pieniądze przeznaczone na tę inwestycję nie mogą pochodzić z dofinansowań ze środków narodowych czy unijnych, nie mogą też zaliczać się do kosztów uzyskania przychodów. O ile spłata pożyczki czy kredytu obciąża danego podatnika, wydatki sfinansowane w ten sposób są traktowane jako koszty własne. 

Ulga termomodernizacyjna – dlaczego warto?

Podsumowując – właścicielom budynków jednorodzinnych nadarza się teraz świetna okazja, by modernizować budynki. Jeśli jesteś jednym z nich, możesz nie tylko otrzymać częściowy zwrot poniesionych kosztów, ale też obniżyć koszty ich utrzymania w przyszłości. Montaż bezobsługowego ogrzewania, brak konieczności gromadzenia opału, szczelne okna czy możliwość zainstalowania klimatyzacji prowadzi do ograniczenia strat ciepła i poprawy komfortu codziennego życia – to wszystko może pokryć ulga termomodernizacyjna. Fotowoltaika, tak popularna w ostatnich latach, również podlega dofinansowaniu ze strony państwa. Eliminacja horrendalnych rachunków za energię jest atrakcyjna finansowo, jest też formą zrównoważonego rozwoju energetycznego w trosce o planetę. 

Data publikacji: 04.02.2022