Ulga termomodernizacyjna – co to jest i kto może z niej skorzystać?

Czym jest ulga termomodernizacyjna i kto może otrzymać takie wsparcie ze strony państwa i na jakiej podstawie? Dowiedz się z poniższego artykułu!

Na czym polega ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to odliczenie od dochodu wydatków poniesionych na  realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych, w szczególności takich jak:

 • wymiana nieefektywnych źródeł ciepła,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej czy
 • ocieplenie budynków mieszkalnych.

Sprawdź, jak rozliczyć ulgę termomodernizacyjną, w jaki sposób można ją uzyskać, ile wynosi oraz co obejmuje. 

Ulga termomodernizacyjna – kto może z niej skorzystać?

Ulga termomodernizacyjna należy Ci się, jeśli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem modernizowanej nieruchomości, przy czym musi ona być jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, a inwestycja powinna zostać zakończona przed upływem 3 lat od roku, w którym nastąpił pierwszy wydatek. 
Z ulgi termomodernizacyjnej może skorzystać każda osoba fizyczna, która opodatkowuje swoje dochody według:

 • jednolitej stawki podatku liniowego, 
 • skali podatkowej lub 
 • w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 

Pamiętaj, że budynek mieszkalny jednorodzinny oznacza dom wolnostojący lub w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej. Musi stanowić konstrukcyjnie samodzielną całość, by przysługiwała mu ulga termomodernizacyjna. 
Przykład: Fotowoltaika czy instalacja kolektorów słonecznych zamontowana na garażu, czy budynku gospodarczym również wlicza się w ulgę, jeśli nie ma technicznych możliwości zamontowania jej na dachu budynku jednorodzinnego. 

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć?

Ulga termomodernizacyjna – co można odliczyć za jej pomocą? Szczegółowy katalog wydatków, które podlegają uldze możesz przeczytać w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 2018 poz. 2489). 

fotowoltaikafotowoltaikafotowoltaikafotowoltaika

Ulga termomodernizacyjna – materiały i urządzenia, które można odliczyć

 • materiały budowlane wykorzystywane do ocieplania przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed zawilgoceniem, 
 • węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury,
 • kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin,
 • zbiornik na gaz lub olej,
 • kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz.Urz. UE L 193 z 21.07.2015, s. 100), np. piec na ekogroszek,
 • przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji grzewczej, w tym ogrzewania podłogowego,
 • materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego,
 • pompa ciepła wraz z osprzętem,
 • kolektor słoneczny wraz z osprzętem,
 • ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem,
 • stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwierane,
 • materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.

Te i wiele innych materiałów i urządzeń z zakresu termomodernizacji znajdziesz w naszej ofercie.
 

Ulga termomodernizacyjna – usługi, które możesz odliczyć

 • wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,
 • wykonanie analizy termograficznej budynku,
 • wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi,
 • wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej,
 • docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych, lub fundamentów,
 • wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieranych,
 • wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania, lub instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • montaż kotła gazowego kondensacyjnego,
 • montaż kotła olejowego kondensacyjnego,
 • montaż pompy ciepła,
 • montaż kolektora słonecznego,
 • montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego,
 • montaż instalacji fotowoltaicznej,
 • uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin,
 • regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji,
 • demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.
Mata grzejna Blyss pod płytki 1 m2Mata grzejna Blyss pod płytki 1 m2Mata grzejna Blyss pod płytki 1 m2Mata grzejna Blyss pod płytki 1 m2

Ulga termomodernizacyjna – limity kwoty odliczenia

Maksymalna kwota odliczenia per podatnik to 53 000 zł, nie może ona jednak przekraczać dochodu podatnika. Jeśli tak się dzieje, różnicę można odliczyć dopiero w kolejnych latach, nie może jednak trwać to dłużej niż 6 lat od końca roku podatkowego, w którym został poniesiony pierwszy wydatek. Za datę rozpoczęcia inwestycji uznaje się datę widniejącą na fakturze VAT, dotyczącej pierwszego zakupu na koszt termomodernizacji. 

Ulga termomodernizacyjna – przykład kwoty odliczenia 

Kwota odliczenia przypisana jest do podatnika, a nie do nieruchomości i nie może przekroczyć 53 000 zł na podatnika, niezależnie od tego, ilu budynków czy inwestycji jest właścicielem. Co to oznacza w praktyce? Jeśli dwóch współwłaścicieli budynku jednorodzinnego poniesie udokumentowane fakturami wydatki na kwotę 53 000 zł, to każdy ze współwłaścicieli może odliczyć całość poniesionych przez siebie wydatków i łącznie otrzymają ulgę w wysokości 106 000 zł. Jeśli natomiast pojedynczy podatnik jest właścicielem kilku nieruchomości i w każdej z nich dokona termomodernizacji, wciąż przysługuje mu ulga w maksymalnej wysokości 53 000 zł – jednorazowo, nie za każdy budynek. 


Co, jeśli termin nie zostanie dotrzymany, a prace modernizacyjne nie zostaną zakończone w okresie 3 lat od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek? W takim wypadku podatnik musi zwrócić ulgę. Wystarczy doliczyć kwotę uprzednio odliczoną od dochodu za rok, w którym upłynął termin na zakończenie przedsięwzięcia. Warto wiedzieć, że rząd zrezygnował z obowiązku wykonania audytu przed termomodernizacją, a więc o zakresie prac decydują w całości właściciele domów.