Produkty

Castorama stawia na zrównoważony rozwój!

Nasza nowa strategia identyfikuje cztery priorytetowe obszary, w ramach których będziemy dokonywać pozytywnych zmian, wraz z naszymi partnerami, klientami i 77 000 współpracowników.

Cztery priorytetowe obszary.

Castorama Polska, jako firma odpowiedzialna społecznie, wspiera społeczności lokalne i dba o środowisko. Jako część międzynarodowej Grupy Kingfisher wraz z innymi spółkami, które ją tworzą, realizuje strategię zrównoważonego rozwoju, czyli takiego, w którym potrzeby obecnego pokolenia mogą być zaspokojone bez ograniczania możliwości rozwoju przyszłych pokoleń. Obecna międzynarodowa strategia – „Powered by Kingfisher” (ogłoszona w czerwcu 2020 roku) określa cztery priorytety polityki odpowiedzialnego biznesu, w których doświadczenie oraz skala firmy mogą przynieść znaczne pozytywne efekty. Tymi priorytetami są Pracownicy, Planeta, Klienci oraz Społeczności Lokalne.

Fundamenty Odpowiedzialnego Biznesu.

Nasze priorytety ukształtowane zostały przez Fundamenty Odpowiedzialnego Biznesu zagadnienia, które musimy brać pod uwagę podczas zarządzania, by mieć pewność że niezmienne prowadzimy działalność w sposób odpowiedzialny

  • Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie pracowników
  • Substancje chemiczne
  • Ład korporacyjny i etyka
  • Odpowiedzialne pozyskiwanie zasobów
  • Odpady i recykling

Więcej informacji na ten temat znajdziesz na:
www.kingfisher.com/en/responsible-business.html

Castorama Polska wspólnie z AURAEKO OOSEE S.A. od kilku lat prowadzi projekt edukacyjny „Kwiaty za elektrograty”. Projekt ma na celu promowanie proekologicznych postaw oraz zwiększenie wiedzy na temat zagrożeń dla planety płynących z nieprawidłowego gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. Dwa razy w roku, na wiosnę i jesienią, w wyznaczone dni można przynieść do sklepu zużyty sprzęt, taki jak popsute pralki, lodówki, telefony, komputery, lampki biurkowe i inne elektroniczne gadżety, który zostanie przekazany do zakładów przetwarzania ZSEE a w zamian otrzymać sadzonki kwiatów.

Produkty z certyfikatem FSC®

Certyfikat przyznawany jest drewnu oraz produktom drewnopochodnym (np. papierowi, w tym papierowi z recyklingu). Produkty certyfikowane w systemie FSC® pozyskiwane są z surowców, które pochodzą z legalnej wycinki lasów, oraz z takiej, która nie zagrażała cennym siedliskom przyrodniczym. Wybierając produkty z etykietą FSC® masz pewność, że surowce wykorzystane do produkcji zostały pozyskane w odpowiedzialny sposób.

Produkty z certyfikatem PEFC™

Certyfikat w odniesieniu do lasów zapewnia, że są one zarządzane zgodnie z wymaganiami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi, równoważąc potrzeby ludzi, przyrody i ekonomii. W przypadku wyrobów certyfikacja PEFC potwierdza, że surowce leśne i drzewne użyte do ich wytworzenia pochodzą z właściwie zarządzanych lasów. Określa wymagania dotyczące ich przetwarzania od lasu począwszy aż po wyrób końcowy.

Majsterkowo

Majsterkowo to warsztaty przeznaczone dla uczniów w wieku od 6 do 12 lat. Zajęcia są bezpłatne, skierowane do grup szkolnych i prowadzone od 2012 roku w sklepach Castorama na terenie całej Polski. Dzięki uczestnictwu w warsztatach dzieci uczą się samodzielności i mogą przekonać się, jak wiele satysfakcji może im sprawić ich własna praca. Warsztaty to również okazja do rozwijania wrażliwości ekologicznej m.in. poprzez pokazywanie możliwości nadania drugiego życia starym lub zużytym produktom.

Więcej informacji na ten temat: https://www.castorama.pl/zobacz-rowniez/majsterkowo

Kierunek Castorama

Kierunek Castorama to program partnerski skierowany do zasadniczych szkół zawodowych (szkół branżowych I i II stopnia), techników, liceów zawodowych i liceów profilowanych w całej Polsce, który ma na celu organizację praktyk w sklepach sieci. Dzięki temu uczniowie zyskują wiele praktycznych umiejętności, co w przyszłości pomoże im w podejmowaniu świadomych wyborów zawodowych.

Więcej informacji na ten temat: https://www.castorama.pl/poznaj-nas/praca/kierunek-castorama