Jak wykonać prawidłowy spadek rur kanalizacyjnych?

Aby instalacja kanalizacyjna działała bezawaryjnie, należy podczas jej budowy uwzględnić takie zamocowanie jej elementów, aby umożliwić prawidłowy odpływ nieczystości. O czym należy pamiętać, rozmieszczając poszczególne komponenty kanalizacji?

spadek rur kanalizacyjnych

Czym grozi nieodpowiednie usytuowanie rur kanalizacyjnych?

- najpoważniejszym niebezpieczeństwem, jakie grozi działającej, ale wadliwie wykonanej kanalizacji jest brak jej drożności, a w konsekwencji awaria instalacji. Może się tak stać już w czasie pierwszego sezonu zimowego po oddaniu budynku do użytku, jeśli rury kanalizacyjne umieszczono zbyt płytko pod powierzchnią ziemi, bez uwzględnienia odpowiedniej dla danego rejonu geograficznego strefy zamarzania. Nawet jeśli konieczne będzie zakopanie ich powyżej tego poziomu, należy rury odpowiednio zaizolować,

- nieuwzględnienie koniecznego spadku rur znacznie utrudni i spowolni spływanie ścieków, co będzie przyczyną przedostawania się do wnętrza budynku zapachu odprowadzanych nieczystości. Dlaczego? Nieodpowiednia szybkość spływu odessie wodę z syfonów, przez co zapora dla nieprzyjemnych aromatów z nich zbudowana przestanie być szczelna,

- konsekwencją powyższej sytuacji może być cofanie się ścieków,

- zbyt mały spadek rur spowoduje odkładanie się osadu na ich dnie, co prowadzić może do ich zatkania się i niedrożności.

Jak układać rury, aby ustrzec się niebezpieczeństwa braku drożności?

- poziome odcinki przewodów odpływowych skierowane są zgodnie z kierunkiem odpływu ścieków,

- prawidłowy spadek rur wynosi 2 cm na każdy ich metr, co daje wartość 2-procentową – jest to jednak wielkość uśredniona, a dokładna wartość procentowa zależy od średnicy przewodu odpływowego i zawiera się w przedziale od 0,7% do 15%,

- rury kanalizacyjne wewnątrz budynku powinny być umiejscowione poniżej elementów składających się na instalację elektryczną i gazową,

- jeśli rury przechodzą przez przegrody takie jak ściany i stropy, powinny być one skierowane prostopadle do przegrody i umieszczone w ochronnych tulejach o średnicy większej od nich o około 3 cm. Pozostałą pustą przestrzeń wypełnia się warstwą izolacji – na przykład z wełny mineralnej – dzięki czemu dźwięki powstające wewnątrz kanalizacji zostają wytłumione.

rura kanalizacyjna

Co zrobić, jeśli rury zostały już wcześniej wadliwie położone?

Do czasu remontu i modernizacji instalacji kanalizacyjnej powinniśmy zadbać o jak najmniejszą ilość trwałych zanieczyszczeń, jakie spływają grawitacyjnie wewnątrz przewodów odprowadzających nieczystości. Muszla ustępowa nie może nam zastępować śmietnika, natomiast w miejscach łączeń zlewozmywaków i zlewów z rurami połączonymi z syfonami należy umieścić plastikowe lub metalowe kratki zbierające nieczystości przed ich wpłynięciem do kanalizacji. Należy też często stosować chemiczne środki udrożniające rury, a w przypadku powstania zatoru – spiralę kanalizacyjną. W sytuacji uciążliwego zalegania ścieków i braku ich skutecznego odpływu należy zdiagnozować przyczynę takiego stanu rzeczy za pomocą kamery inspekcyjnej.

 

Data publikacji: 13.07.2016