LOTERIA CASTODAYS! Zrób zakupy i weź udział w loterii. Sprawdź szczegóły >>

Jak wyposażyć domową kotłownię?

Właściwe zaprojektowanie, zbudowanie i wyposażenie kotłowni stanowić będzie dla budynku centrum dowodzenia grzewczego. Im więcej starań poświęcimy na jego urządzenie, zgodne z obowiązującymi zaleceniami i przepisami, tym wygodniej i bezpieczniej i dłużej będzie służyło wszystkim mieszkańcom. Co powinniśmy wiedzieć o kotłowni?

Kocioł stałopalny C.O. Galmet Perfecta RW 17 kW
Kocioł stałopalny C.O. Galmet Perfecta

Kotłownia i jej główne urządzenie

Już na etapie projektowania domu ważne będzie obliczenie mocy potrzebnej do ogrzania pomieszczeń i wytworzenia ciepłej wody użytkowej. W zależności od uzyskanego wyniku dobieramy kocioł, który zagwarantuje nam wymagane ciepło. Następnie, biorąc pod uwagę możliwości zapewnienia sobie odpowiedniej jakości i ilości opału, dobieramy typ paliwa, jakim będzie zasilane urządzenie grzewcze. Miejscem jego usytuowania i obsługi będzie kotłownia wraz z sąsiadującym z nią miejscem składowania opału. Warto zaprojektować jej kubaturę i wszelkie potrzebne do obsługi kotła instalacje zgodnie z obowiązującymi normami, których spełnienie zagwarantuje nam wygodną obsługę urządzenia i możliwość jego sezonowej konserwacji, a samemu kotłowi bezawaryjną pracę przez długie lata.

Gdzie usytuować kotłownię?

Idealne usytuowanie kotłowni w budynku to jego centrum – dzięki temu unikniemy strat ciepła pomiędzy urządzeniem grzewczym a grzejnikami rozmieszczonymi w każdym z mieszkalnych pomieszczeń. Również dlatego, że miejsce to generuje dużą ilość ciepła, korzystne jest sąsiedztwo pokoi mieszkalnych, z kolei wadą takiego rozwiązania jest głośna praca urządzenia grzewczego i pompy wymuszającej obieg ciepła, a także odgłosy towarzyszące jego obsłudze. W praktyce kotłownia najczęściej zajmuje miejsce w piwnicy. Choć w teorii nic nie stoi na przeszkodzie, by była usytuowana na wyższych kondygnacjach, problematyczna w tym wypadku byłaby konieczność wnoszenia opału na górne piętra i jego składowania. Z kolei sprzyjającą okolicznością umiejscowienia kotłowni na jednej z wyższych kondygnacji jest łatwiejsze wykonanie wlotu powietrza koniecznego do wentylacji pomieszczenia z kotłem na paliwo stałe, ponieważ czerpnia takiego przewodu może być usytuowana co najmniej 2 m nad poziomem gruntu. Bardziej szczegółowym wyliczeniem tego typu wymogów zajmiemy się poniżej.

Uwaga!

Jeśli kotłownia usytuowana zostanie nad jednym z pomieszczeń użytkowych, należy zapewnić w niej wodoszczelność posadzki, ścian do wysokości 10 cm, progu drzwiowego, a także miejsc przechodzenia wszelkich przewodów przez ściany do wysokości 10 cm i przez posadzkę.

Kocioł stałopalny C.O. Termo-Tech Komfort 16 kW prawy
Kocioł stałopalny C.O. Termo-Tech Komfort

Wymiary kotłowni a moc urządzenia grzewczego

Wymiary kotłowni w nowo wybudowanym obiekcie mieszkalnym są uzależnione od mocy urządzenia, które znajdzie się w jego centrum. Przyjmuje się, że pomieszczenie takie nie może być niższe niż 2,2 m. Nasuwa się w związku z tym pytanie: co w przypadku budynków powstałych wcześniej, które nie miały swojej kotłowni, a które po przeorganizowaniu instalacji grzewczej zostaną wyposażone w kocioł? W tym przypadku przepisy mówią, że należy wydzielić i zaadaptować do takiego przeznaczenia osobne pomieszczenie, które ma co najmniej 1,9 m wysokości i w którym możliwe będzie zapewnienie odpowiedniej wentylacji.

Kotłownia powinna zostać zbudowana z materiałów niepalnych, a urządzenie grzewcze posadowione być musi na fundamencie o wysokości 5 cm – oczywiście również niepalnym – jego krawędzie zabezpieczone są kątownikami wykonanymi ze stali. Fundament umiejscawiamy w takim miejscu, aby umożliwić dostęp do kotła z każdej strony – z obu boków i od tyłu urządzenia, kolejno należy zachować 0,7 m i po 1 m z boków kotła. To szczególnie ważne, kiedy dokonywać będziemy regularnych przeglądów i konserwacji, a także będziemy czyścić urządzenie. Ściana przeciwległa powinna się znajdować najmniej 2 m przed przodem kotła.

Oto, w jakie elementy powinna zostać wyposażona kotłownia z kotłem na paliwo stałe:

- drzwi wejściowe o szerokości najmniej 80 cm, niepalne (klasy 0,5 odporności ogniowej), otwierane na zewnątrz,

- wentylacja nawiewna – jej otwór wlotowy o powierzchni przynajmniej 200 cm² nie może być zamykany lub zasłaniany, jego usytuowanie to najwyżej 100 cm ponad poziomem posadzki,

- dopływ powietrza do komory spalania, dla kotłów o mocy do 25 kW – 1,6 m³/h na 1 kW mocy cieplnej,

- wentylacja wywiewna umieszczona pod stropem, wykonana z materiałów niepalnych, jej wymiary minimalne to 14 x 14 cm,

- kanał wywiewny przewodu kominowego o minimalnym przekroju 20 × 20 cm wyprowadzony być powinien ponad dach, zbudowany z cegły pełnej i wyposażony u dołu w otwór wyczystny,

Czy wiesz, że...

Kratka wywiewna w kotłowni z urządzeniem zasilanym gazem płynnym usytuowana być musi tuż ponad podłogą. Powodem tego są właściwości gazu płynnego, który po rozprężeniu jest cięższy od powietrza i zalega tuż przy posadzce.

Ekogroszek mix 20 kg
Ekogroszek mix 20 kg

- instalacja wodna (jeśli jest taka konieczność) doprowadzająca wodę i wpust podłogowy do jej odprowadzania.

Jakie inne urządzenie grzewcze możemy wybrać do kotłowni

W niniejszym skrótowym wyliczeniu informacji na temat kotłowni przyjmujemy moc urządzeń w nich się znajdujących o mocy nominalnej do 25 kW, wystarczającej do wytworzenia ciepła i podgrzania ciepłej wody użytkowej w budynku jednorodzinnym. Urządzenia zapewniające odpowiednią temperaturę w pomieszczeniach i c.w.u. nie muszą mieć wydzielonego lub zaadaptowanego pomieszczenia, jeśli są opalane gazem ziemnym – w tym przypadku można je umieścić w korytarzu lub łazience – ważne, by pomieszczenie miało co najmniej 8 m³ w przypadku kotłów z otwartą komorą spalania lub 6,5 m³ dla urządzeń z komorą zamkniętą – w tym drugim przypadku konieczne jest również doprowadzenie osobnego przewodu doprowadzającego powietrze niezbędne do spalania.

Kocioł dwufunkcyjny Saunier Duval Thema Classic C25 E
Kocioł dwufunkcyjny Saunier Duval Thema

Osobnej kotłowni nie wymagają również urządzenia grzewcze zasilane energią elektryczną. Te dwa rodzaje opału są najbardziej komfortowe w użytkowaniu – nie ma potrzeby ich uzupełniania, dlatego w sezonie grzewczym, nie kłopocząc się o zachowanie odpowiedniej temperatury w domu, możemy z niego wyjechać.

Szereg wymogów związanych jest z kotłownią, która mieścić będzie kocioł zasilany olejem opałowym. Są to:

- wodoszczelna podłoga,

- wodoszczelny próg drzwiowy o wysokości 4 cm,

- wodoszczelne ściany do wysokości 10 cm,

- wodoszczelne przejścia przewodów przez ściany do wysokości 10 cm i przez posadzkę,

- odporność na ogień materiałów wykonania podłogi, ścian i stropu,

- jeśli zbiorniki na olej mają objętość nie większą niż 1 m³, mogą być składowane w kotłowni, ale w odległości co najmniej 1 m od kotła i przedzielone murowaną ścianką o grubości min. 12 cm, której wielkość odpowiada wielkości zbiornika z naddatkiem wysokości wynoszącym 30 cm i 60 cm w przypadku szerokości,

- jeśli zbiorniki nie są odpowiednio zabezpieczone na wypadek wycieku oleju, miejscem ich przechowywania jest wanna wychwytująca olej,

- jeśli pomieszczenie takie będzie dodatkowo ogrzewane, w grę wchodzi jedynie ogrzewanie wodne.

Gaz do butli Gaspol propan butan 5 kg
Gaz do butli Gaspol propan butan 5 kg

Jeśli kocioł zasilany będzie gazem płynnym, należy zadbać o to, by:

- posadzka w takim pomieszczeniu była gazoszczelna, podobnie jak miejsca przejść przewodów – o ile pod kotłownią znajdują się inne pomieszczenia budynku,

- w kotłowni nie mogą znaleźć się studzienki i wpusty, a w odległości do 5 m od kotłowni – otwarte przestrzenie prowadzące do pomieszczeń usytuowanych pod poziomem gruntu.

Sygnalizator gazu Eura GD-00A2 230 V
Sygnalizator gazu Eura GD-00A2 230 V

Uwaga!

Kotłownia z urządzeniem zasilanym gazem płynnym nie może znajdować się poniżej poziomu gruntu. W wyniku rozszczelnienia zbiornika z gazem ten – ponieważ jest cięższy od powietrza – zalegać będzie ponad posadzką.

 

 

Data publikacji: 03.10.2016