Nie przegap! LOTERIA URODZINOWA do 16.04! Zrób zakupy i weź udział w loterii. Sprawdź szczegóły >>

O czym pamiętać, planując kotłownię?

Kiedy podejmujemy decyzję o budowie, przebudowie czy też istotnej modernizacji naszego domu, powinniśmy przewidzieć także sposób jego ogrzewania. Z tym wyborem łączy się konieczność zapewnienia odpowiednich warunków lokalizacyjnych oraz instalatorskich dotyczących wybranego systemu grzewczego. Każdy ze sposobów ogrzewania niesie ze sobą potrzebę spełnienia określonych wymogów, którym powinna odpowiadać nasza kotłownia.

O czym pamiętać, planując kotłownię?

Wymogi prawne

Ponieważ ogrzewanie domu wiąże się z szeregiem istotnych zagadnień, np. z bezpieczeństwem mieszkańców, otoczenia, ochroną środowiska, ochroną przeciwpożarową, sprawy z nim związane określają odpowiednie przepisy. Kwestie lokalizacji oraz szczegółowych wymogów odnośnie do kotłowni reguluje kilka odrębnych przepisów. Zapisy odnośnie do lokalizacji domowych kotłowni znajdziemy w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. Określone są tam warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto przepisy zawarte są w Polskich Normach, między innymi PN-B-02431-1. Mając na uwadze wszystkie prawne wymogi, Państwowa Straż Pożarna wydaje swoje decyzje (zezwolenia lub odmowy), które stają się dla właścicieli domów wiążące.

Przeczytaj także: Różnice między kotłem górnego i dolnego spalania

Kiedy nie dostaniemy zezwolenia?

Państwowa Straż Pożarna nie wyda pozwolenia na umiejscowienie kotłowni w piwnicy budynku w przypadku zasilania kotła grzewczego gazem płynnym. Kotłownia taka nie może znaleźć się poniżej poziomu terenu, bo gęstość paliwa jest większa od gęstości powietrza. Gdyby zdarzyło się rozszczelnienie instalacji, płynny gaz zbierałby się na poziomie podłogi. Stanowiłoby to ogromne zagrożenie.

Innym powodem odmowy może być niewłaściwe ulokowanie kotłowi. Zgodnie z przepisami powinna ona być położona centralnie w stosunku do ogrzewanych pomieszczeń. Warto także wiedzieć, że kotły grzewcze o mocy do 30 kW nie wymagają tworzenia specjalnej kotłowni. Mogą one być umieszczane w innych pomieszczeniach, nie tylko tych przeznaczonych do tego celu, np. w łazience czy kuchni. Nie jest to specjalnie zalecane, ale dopuszczalne.

Kotłownia na paliwo stałe

Paliwa stałe, takie jak drewno, węgiel czy koks, to materiały tradycyjne i dość często stosowane. Kotłownie na te paliwa powinny być obszerne i tworzone w specjalnie wydzielonym do tego celu pomieszczeniu. Najlepiej, aby kotłownia miała co najmniej 2-2,2 m wysokości, tył kotła powinien znajdować się co najmniej 70 cm od ściany, a boki około – 100 cm. Przód kotła natomiast powinien być oddalony od ściany na minimum 2 metry. W takim pomieszczeniu prace związane z czyszczeniem oraz konserwacją pieca powinny być łatwe do przeprowadzenia.

Okno i światło dzienne nie są w pomieszczeniu kotłowni niezbędne. Warto, żeby mogła ona także służyć jako skład opału – jest to wygodne, ale nie stanowi wymogu.

Piec na paliwo stałe powinien być zlokalizowany w najniższych partiach domu, np. w piwnicy albo na poziomie ogrzewanych pomieszczeń. Najlepiej umieścić go jak najbliżej centralnych rejonów domu. Podłoga kotłowni powinna być wykonana z materiałów ognioodpornych (beton, powłoka z blachy metalowej) i być wyposażona w kratkę ściekową podłączoną do kanalizacji.

Najczęściej kotły na paliwo stałe mają moc do 25 kW, ale niezbędne jest oddzielenie pomieszczenia kotłowni. Powinna być tam odpowiednia wentylacja. Dopływ powietrza zapewniać ma otwór o powierzchni minimum 2 m kwadratowych (np. drzwi). Wywiew odbywać się powinien kanałem o przekroju co najmniej 14 × 14 cm, z otworem wlotowym przy suficie kotłowni. Przewód wywiewu wyprowadza się ponad dach budynku. Dopływ i odprowadzenie powietrza ma istotny wpływ na bezpieczeństwo oraz efektywność spalania.

O czym pamiętać, planując kotłownię?

Kotłownie gazowe

W domach jednorodzinnych coraz częściej stosowane są kotły gazowe – wygodne urządzenia często służące jednocześnie do podgrzewania wody. Taki gazowy kocioł o łącznej mocy do 30 kW może być zainstalowany w pomieszczeniach innych niż wydzielona kotłownia (np. wnęka, piwnica, łazienka). Jednak nie mogą to być pomieszczenia przeznaczone do stałego przebywania w nich ludzi.

Kotły o większej mocy, od 30 do 60 kW, powinny już posiadać wydzielone kotłownie, umiejscowione np. w pomieszczeniach technicznych albo w odrębnym budynku. Dla kotłów gazowych o zamkniętej komorze spalania wymagana kubatura pomieszczenia kotłowni to 6,5 m sześciennych, a dla kotłów pobierających powietrze do spalania – minimum 8 m sześciennych. Pomieszczenia kotłowni nie powinny mieć mniej niż 2,2 m wysokości. Kotły z zamkniętą komorą spalania nie muszą spełniać specjalnych warunków do wentylacji, o ile zainstalowano koncentryczne przewody powietrzno-spalinowe, wymagane Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury.

Sprawdź też: Gdzie postawić zbiornik na olej opałowy

Kotły opalane olejem opałowym

Podobnie jak kotły gazowe, kotły na olej o mocy do 30 kW nie wymagają specjalnych pomieszczeń. Przy mocy ponad 30 kW kotły na olej możemy instalować w specjalnie wydzielonych pomieszczeniach technicznych lub oddzielnych budynkach przeznaczonych na kotłownię. Pomieszczenia kotłowni olejowej powinny być na najniższej kondygnacji domu, ich wysokość to minimum 2,2 m a kubatura – 8 m sześciennych.