Montaż podkładu pod panele

Decydując się na wykończenie posadzki przy użyciu paneli podłogowych, nie możemy zapominać o bardzo ważnej roli, jaką pełni podkład. Umieszczony pod warstwą dekoracyjną izoluje akustycznie i termicznie, a przy tym podnosi trwałość podłogi. Niezależnie od tego, jakiego podkładu użyjemy, powinniśmy pamiętać o podstawowych zasadach montażu.

Niezbędne wyposażenie

- wybrany podkład pod panele podłogowe,

- folia paroizolacyjna,

- nożyk,

- ołówek lub marker,

- kątownik.

Przygotowanie podkładu

Podkład należy układać w każdym z przypadków pod kątem 45 stopni w stosunku do ułożenia paneli podłogowych na posadzce. Istotne jest więc dokonanie właściwych pomiarów i docięcie odpowiedniej liczby fragmentów podkładu. Aby tego dokonać, należy dokładnie wyznaczyć linię cięcia poszczególnych części, docisnąć do nich równy i gładki element, np. poziomicę, a następnie dociąć podkład za pomocą ostrego nożyka.

Montaż folii paroizolacyjnej

Gdy wszystkie pojedyncze fragmenty są już gotowe do położenia na całej długości posadzki, możemy przystąpić do ich montażu. Pracę należy rozpocząć jednak od położenia folii paroizolacyjnej. W przeciwieństwie do podkładu, nie układamy jej pod kątem 45 stopni, lecz tradycyjnie w linii prostej. Kolejne odcinki nakładamy na siebie na około 25 cm. W pomieszczeniach mało wilgotnych stosujemy folię o grubości 0,2 mm – analogicznie grubsze modele wykorzystujemy w miejscach narażonych na większe działanie wilgoci.

montaz__podkladu__pod__panelemontaz__podkladu__pod__panelemontaz__podkladu__pod__panelemontaz__podkladu__pod__panele

Ostateczny montaż podkładu

Po ułożeniu na całej powierzchni posadzki folii paroizolacyjnej, układamy docięte elementy podkładu. Zadanie to rozpoczynamy od lewej strony, przesuwając się kolejno do drugiej ściany. Przykładamy odcinek po odcinku, scalając je za pomocą taśmy malarskiej. Elementy warto połączyć wstępnie, łącząc taśmą co około 30 cm, a następnie po ułożeniu wszystkich fragmentów i dokonaniu ewentualnych korekt w ich położeniu, rozmieścić taśmę znacznie gęściej. Pamiętajmy o tym, aby każdy z elementów był scalony jeden przy drugim, metodą „na styk”.

pianka__pod__panele__podlogowepianka__pod__panele__podlogowepianka__pod__panele__podlogowepianka__pod__panele__podlogowe