Nawożenie drzew owocowych

Jednym z zabiegów pielęgnacyjnych, jakich wymaga większość uprawianych przez nas roślin, jest nawożenie. Zasilania w składniki odżywcze wymagają również drzewa owocowe, choć ich zapotrzebowanie nie jest tak duże, jak innych roślin. Co należy wiedzieć o nawożeniu drzew owocowych?

Nawożenie drzew owocowych

Drzewa owocowe, które mają zapewnioną odpowiednią ilość mikro- i makroelementów, wydają bardziej obfity i dorodny plon. Ze względu na głęboko sięgający i dobrze rozbudowany system korzeniowy, nie wymagają jednak tak intensywnego nawożenia, jak np. warzywa czy rośliny doniczkowe. Co więcej, przenawożenie gleby, w której rosną, może okazać się bardziej szkodliwe niż zaniechanie zasilania. W jaki sposób nawozić drzewa owocowe, by zapewnić im optymalną ilość niezbędnych składników?

Przeczytaj także: Owoce w ogrodzie – od czego zacząć?

Czym nawozimy

Do składników, w które wzbogacamy podłoże drzew owocowych, należy azot, potas, fosfor (ten wyłącznie w sytuacji, gdy badania gleby wykażą jego niedobór) oraz magnez. Korzystamy z nawozów organicznych – obornika lub kompostu rozsiewanych pod drzewami na obszarze wyznaczonym przez ich koronę. Możemy zastąpić je również preparatami mineralnymi: jedno- lub dwuskładnikowymi albo wieloskładnikowymi, które kompleksowo zasilą ubogą glebę w niezbędne roślinom pierwiastki. Poza nawozami doglebowymi stosuje się także preparaty dolistnie, którymi opryskuje się nadziemną część drzew.

Które drzewa owocowe nawozimy, a których nie

Nie nawozimy młodych drzewek w pierwszym roku od ich posadzenia. Dopiero rośliny starsze, w wieku 2-3 lat, będą wymagały rozpoczęcia zasilania w składniki odżywcze. Korzystamy tu ze wspomnianych wyżej nawozów, aplikując je zawsze w okresie wiosennym. W przypadku drzew starszych nawozy organiczne stosujemy w odstępach 3-4-letnich, natomiast mineralne każdego roku.

Nawożenie drzew owocowych

Nawożenie wiosenne

Wiosną zasilamy drzewa 2-3-letnie niewielkimi ilościami azotu, przy czym odpowiednią dawkę dzielimy na dwie części: pierwszą aplikujemy wczesną wiosną, a drugą pod koniec czerwca. W jednej z nich dostarczmy także potasu, jednak z uwagi na to, że jego nadmiar może powodować niedobór magnezu, konieczne jest także uzupełnienie gleby o ten ostatni składnik.

Wiosną możemy także zastosować nawożenie dolistne. Będzie ono wskazane szczególnie w przypadkach, gdy kondycja naszych drzew uległa znacznemu pogorszeniu na skutek niekorzystnych warunków panujących zimą. Opryski mają na celu wspomóc rośliny w regeneracji i stosujemy je jako dodatek do wykonanego normalnie nawożenia gleby. Pierwszy raz przeprowadzamy je, gdy drzewa wypuszczą pierwsze młode liście, a następnie powtarzamy tę czynność co 2 tygodnie. Korzystamy z roztworu mocznika bądź nawozu wieloskładnikowego. Prace podejmujemy w pochmurny dzień lub wieczorem – nigdy w pełnym słońcu.

Zobacz też: Jak pielęgnować drzewa owocowe?

Nawożenie jesienne

Okres jesienny stanowi najlepszą porę dla zasilenia gleby w składniki pokarmowe. Wtedy też preparaty ulegają dokładnemu rozpuszczeniu i zostają równomiernie rozłożone w obrębie bryły korzeniowej drzew. Należy jednak pamiętać, że nawożenie przeprowadzamy po zakończeniu okresu wegetacyjnego roślin i zanim nadejdą pierwsze przymrozki. Po zebraniu owoców, drzewa zasila się połową dawki azotu oraz pełną dawką potasu, jaka przypadać będzie na kolejny rok. Możemy wtedy uzupełnić glebę w magnez, jeśli zajdzie taka potrzeba, a także rozłożyć porcję kompostu bądź obornika.