Produkty

Materiały szamotowe

W Castoramie posiadamy materiały szamotowe niezbędne podczas budowy kominka. W naszej ofercie znajdziesz zarówno prostki w różnych rozmiarach, jak i zaprawy w wielu pojemnościach — dzięki temu będziesz mógł z łatwością dobrać materiały odpowiednie do wielkości planowanego kominka, grilla ogrodowego, a także pieca kaflowego. Z pomocą zaprawy szybko i sprawnie połączysz prostki, cegły oraz płytki szamotowe. Materiały wyróżniają się wysoką odpornością ogniową, przez co nie są podatne na wahania temperatury. Wyroby szamotowe są produktami ekologicznymi, pochodzenia naturalnego, które są bezpieczne zarówno dla domowników, jak i dla środowiska. Szamot powstaje w wyniku wypalania ogniotrwałej gliny, która wcześniej została uformowana i wysuszona. Tego typu wyroby ceramiczne skutecznie akumulują ciepło, które zostało wytworzone w procesie spalania — po jego zakończeniu jeszcze przez długi czas je wydzielają. Dzięki temu mogą być zastosowane również jako budulec przydomowej wędzarni czy pieców do wypiekania chleba oraz pizzy.

 • Porady
  i wskazówki

 • Instalacja

  Jak prawidłowo dobrać klej do płytek na kominek?

 • Budowa

  Prosta wędzarnia - rodzaje

 • Instalacja

  Zaprawa szamotowa – niezbędne informacje

CASTORAMA POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż wprowadzona do obrotu półmaska z zaworem DS. DTC3C-F, FFP3 NR, kod EAN 3663602903048, nie spełnia zasadniczych wymagań załącznika II rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz. Urz. UE L2016.81.51), w zakresie oporu wdechu dla badanej klasy ochrony (FFP3 NR), co stwarza zagrożenie ograniczonego dopływu tlenu w trakcie użytkowania wyrobu, co może powodować konieczność ściągnięcia wyrobu z twarzy, a zatem przedostania się do płuc, zanieczyszczonego powietrza i stwierdzonych niezgodności formalnych, z uwagi na brak certyfikatu oceny typu UE i dokumentów potwierdzających przeprowadzenie procedury oceny zgodności wyrobu oraz brak wskazania w instrukcji użytkowania wyrobu nazwy i adresu producenta. Ogłoszenie publikuje się w związku z prowadzonym postępowaniem przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.